Przenoszenie plików bibliotek witryny Moja witryna programu SharePoint Server 2010 do usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli usługa OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 jest skonfigurowana i gotowa do użytku, prawdopodobnie otrzymano wiadomość e-mail z poświadczeniami logowania i innymi instrukcjami od administratora. W tym artykule opisano, jak przenosić pliki, które obecnie znajdują się w bibliotece witryny Moja witryna programu SharePoint Server 2010 do tej biblioteki usługi Office 365. Możliwe jest też przenoszenie plików z usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013 do usługi Office 365.

Biblioteki witryny Moja witryna programu SharePoint 2010

Biblioteka usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013

Witryna Moja witryna programu SharePoint 2010

Usługa OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013

Wykonaj kolejno poniższe zadania:

Procedura przenoszenia bibliotek programu SharePoint 2010 do usługi Office 365

Nawet jeśli jeszcze nie przechowujesz plików w usłudze OneDrive dla Firm w usłudze Office 365, możesz utworzyć na komputerze połączenie do synchronizowania. Gdy później skopiujesz pliki do synchronizowanego folderu biblioteki na komputerze, te pliki zostaną automatycznie przekazane do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. U góry strony wybierz pozycję OneDrive. Ewentualnie wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz pozycję OneDrive.

  Opcje nawigacji usługi Office 365
 3. Wybierz pozycję Synchronizuj.
  Biblioteka usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

 4. Wybierz pozycję Synchronizuj teraz w kreatorze.

 5. Wybierz pozycję Pokaż moje pliki, aby przejść do folderu zsynchronizowanej biblioteki. Folder będzie widoczny na liście ulubionych systemu Windows i będzie mieć nazwę „OneDrive — nazwa organizacji”. Przykład:
  Zsynchronizowana biblioteka usługi OneDrive dla Firm na liście ulubionych systemu Windows
  W folderze zsynchronizowanej biblioteki nie będą widoczne żadne pliki. Do tej pory skonfigurowano tylko połączenie synchronizacji między folderem i biblioteką usługi Office 365.

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów witryny Moja witryna zawierającej pliki, które chcesz przenieść.

 2. Na karcie Biblioteka w grupie Łączenie i eksportowanie wybierz przycisk Otwórz w Eksploratorze.
  Folder Dokumenty udostępnione w programie SharePoint 2010, opcja Otwórz w Eksploratorze

  Zostanie otwarty eksplorator plików z wyświetlonym wybranym folderem biblioteki programu SharePoint.

  Eksplorator plików po wybraniu opcji „Otwórz w Eksploratorze”

 3. Przeciągnij i upuść pliki, które chcesz przenieść do usługi Office 365 do synchronizowanego folderu usługi OneDrive dla Firm.

  Przeciąganie plików do synchronizowanego folderu usługi OneDrive dla Firm w celu ich przekazania

  Pliki zostaną automatycznie przekazane do usługi Office 365. Możesz powtórzyć te czynności, aby przenieść pliki z innych bibliotek programu SharePoint 2010.

  Porada :  Możesz szybko przejść do biblioteki w przeglądarce sieci Web. W folderze zsynchronizowanej biblioteki kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik, wybierz pozycję OneDrive dla Firm, a następnie wybierz pozycję Przejdź do przeglądarki.

  Wyświetlanie pliku w zsynchronizowanym folderze w przeglądarce sieci Web

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×