Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, który znajduje się wewnątrz wykresu programu Excel

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt do przodu lub do tyłu

Obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt nie jest w ruchu tam, gdzie chcę

Omówienie przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Po dodaniu obrazów, kształtów lub innych obiektów do dokumentów Microsoft Office 2007 są automatycznie umieszczane w poszczególnych warstw podczas dodawania ich. Zostanie wyświetlony kolejności układania w stos w przypadku nakładających się obiektów — najwyżej położonego obiektu obejmuje część obiektu poniżej.

Obiekty ułożone stosowo
Kształty ułożone stosowo, pokrywające się

Możesz przenieść poszczególnych obrazów, kształtów lub innych obiektów lub grup obiektów w stosie. Na przykład można przenieść obiekt w górę lub w dół w stosie jednej warstwy pojedynczo lub możesz przenieść je w górnej lub dolnej części stosu. W przypadku nakładania się obiektów podczas rysowania różnych efektów.

Uwaga : Aby uzyskać informacje na położenie obrazu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, zobacz Wyrównaj lub rozmieszczanie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt.

Początek strony

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Wykonaj poniższe czynności w dowolnym programie z listy „Dotyczy:” na początku tego artykułu.

 1. Kliknij pozycję obraz, kształtu, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz przenieść. Po kliknięciu obiektu, aby go zaznaczyć, a inny obiekt zostanie wybrana opcja, prawdopodobnie innego obiektu znajduje się w warstwie powyżej obiekt, który wskazywane dla. Aby zmienić kolejność, w której obiekty są ułożone, zapoznaj się z sekcją przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt do przodu lub do tyłu

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij obiekt do nowej lokalizacji.

  • Aby ograniczyć kierunek przenoszenia obiektu do pionu lub poziomu, przeciągnij obiekt, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

  • Aby przenieść obiekt o niewielkie odległości, użyj klawiszy strzałek, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

   Uwagi : 

   • Jeśli próbujesz przenieść pola tekstowego lub obiektu WordArt niewielkimi etapami, upewnij się, że został zaznaczony samego obiektu, klikając jego obramowanie, a nie tekst wewnątrz obiektu. Po zaznaczeniu samego obiektu jest otoczony linii obramowania ciągłe. Gdy zostanie zaznaczony tekst wewnątrz obiektu, jest kreskowanej linii obramowania.

   • Odległość posuwania (przyrostowo) to 1 piksel. Wartość 1 piksela na ekranie w stosunku do obszaru dokumentu zależy od procentu powiększenia. W przypadku powiększenia dokumentu do 400% 1 piksel na ekranie odpowiada względnie małej odległości posunięcia w dokumencie. Jeśli powiększenie ma wartość 25%, 1 piksel na ekranie odpowiada względnie dużej odległości posunięcia w dokumencie.

   • W Microsoft Office PowerPoint 2007 Jeśli obiekt nie było przenoszone do dokładnie miejscu na slajdzie, można wyczyścić opcję Przyciągaj do siatki. Ta opcja, która znajduje się na automatycznie w Office PowerPoint 2007, wyrównanie obiektów do najbliższego przecięcia linii siatka podczas przenoszenia. Aby tymczasowo wyłączyć tę opcję wyłączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas przeciągania obiektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Przyciągaj do siatki zobacz Włączanie przyciągania do siatki oraz przyciągania do Opcje obiektu lub wyłączanie

   • Jeśli nie można przenieść obiekt w Office PowerPoint 2007, obiekt może być utworzono na wzorzec slajdów. Aby przenieść obiekt we wzorcu slajdów, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij Wzorzec slajdów. We wzorcu slajdów kliknij obiekt, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji.

   • Jeśli nie można przenieść obiekt niewielkimi etapami w Microsoft Office Excel 2007, obiekt został wstawiony wewnątrz obiektu wykresu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, który znajduje się wewnątrz wykresu programu Excel.

Początek strony

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, który znajduje się wewnątrz wykresu programu Excel

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, który chcesz przenieść.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij obiekt w nowe położenie.

  • Aby ograniczyć kierunek przenoszenia obiektu do pionu lub poziomu, przeciągnij obiekt, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

Uwaga : Gdy obiekt znajduje się wewnątrz wykres, nie można używać klawiszy strzałek, aby przenieść obiekt niewielkimi etapami, a nie można przenieść obiektu poza granice wykresu. Jednak można przenieść obiekt, poza obszarem wykresu.

 1. Kliknij obramowanie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, który chcesz przenieść.

 2. Naciśnij klawisze CTRL-X, aby skopiować obiekt do Schowka i usuwanie obiektu z wykresu.

 3. Kliknij poza obszarem wykresu, a następnie naciśnij klawisze CTRL-V.

 4. Aby przenieść obiekt niewielkimi etapami, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, naciśnij klawisz strzałki

  Uwagi : Odległość posuwania (przyrostowo) to 1 piksel. Wartość 1 piksela na ekranie w stosunku do obszaru dokumentu zależy od procentu powiększenia. W przypadku powiększenia dokumentu do 400% 1 piksel na ekranie odpowiada względnie małej odległości posunięcia w dokumencie. Jeśli powiększenie ma wartość 25%, 1 piksel na ekranie odpowiada względnie dużej odległości posunięcia w dokumencie.

  Podczas przenoszenia obiektu poza obszarem wykresu obiekt nie spowoduje przeniesienie wykresu, chyba że pogrupuj je. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Grupowanie lub rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów w programie Excel 2007.

Początek strony

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt do przodu lub do tyłu

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Excel

Excel

Jeśli masz obrazów, kształtów lub innych obiektów, które są pogrupowane lub skumulowany na innych elementach, można przenosić obiekty lub grupy obiektów w górę lub w dół w stosie jednej warstwy pojedynczo lub możesz przenieść je w górnej lub dolnej części stosu.

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz przenieść w górę lub w dół w stosie. Spróbuj kliknąć część obiektu, który nie jest zasłonięty przez inny obiekt w stosie. Jeśli nie możesz zaznaczyć obiekt, który chcesz, może być konieczne przeniesienie innych obiektów, które są obecnie powyżej w stosie najpierw.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności

  • Aby przenieść obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Format
   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  • Aby przenieść kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Format
   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść obiekt jeden krok do przodu, kliknij strzałkę obok Przesuń na wierzch, a następnie kliknij pozycję Przesuń do przodu.

  • Aby przenieść obiekt na wierzch, kliknij strzałkę obok Przesuń na wierzch, a następnie kliknij polecenie Przesuń na wierzch.

  • Aby wysłać obiekt o jedną warstwę tła, kliknij strzałkę obok Przesuń na spód, a następnie kliknij pozycję Przesuń do tyłu.

  • Aby wysłać obiektu na spód, kliknij strzałkę obok Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń na spód.

Początek strony

Outlook

Jeśli masz obrazów, kształtów lub innych obiektów, które są pogrupowane lub skumulowany na innych elementach, można przenosić obiekty lub grupy obiektów w górę lub w dół w stosie jednej warstwy pojedynczo lub możesz przenieść je w górnej lub dolnej części stosu.

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz przenieść w górę lub w dół w stosie. Spróbuj kliknąć część obiektu, który nie jest zasłonięty przez inny obiekt w stosie. Jeśli nie możesz zaznaczyć obiekt, który chcesz, może być konieczne przeniesienie innych obiektów, które są obecnie powyżej w stosie najpierw.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności

  • Aby przenieść obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Format
   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  • Aby przenieść kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia pól tekstowych, kliknij kartę Format
   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść obiekt jeden krok do przodu, kliknij strzałkę obok Przesuń na wierzch, a następnie kliknij pozycję Przesuń do przodu.

  • Aby przenieść obiekt na wierzch, kliknij strzałkę obok Przesuń na wierzch, a następnie kliknij polecenie Przesuń na wierzch.

  • Aby wysłać obiekt o jedną warstwę tła, kliknij strzałkę obok Przesuń na spód, a następnie kliknij pozycję Przesuń do tyłu.

  • Aby wysłać obiektu na spód, kliknij strzałkę obok Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń na spód.

Początek strony

PowerPoint

Jeśli masz obrazów, kształtów lub innych obiektów, które są pogrupowane lub skumulowany na innych elementach, można przenosić obiekty lub grupy obiektów w górę lub w dół w stosie jednej warstwy pojedynczo lub możesz przenieść je w górnej lub dolnej części stosu.

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz przenieść w górę lub w dół w stosie. Spróbuj kliknąć część obiektu, który nie jest zasłonięty przez inny obiekt w stosie. Jeśli nie możesz zaznaczyć obiekt, który chcesz, może być konieczne przeniesienie innych obiektów, które są obecnie powyżej w stosie najpierw.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności

  • Aby przenieść obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Format
   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  • Aby przenieść kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Format
   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść obiekt jeden krok do przodu, kliknij strzałkę obok Przesuń na wierzch, a następnie kliknij pozycję Przesuń do przodu.

  • Aby przenieść obiekt na wierzch, kliknij strzałkę obok Przesuń na wierzch, a następnie kliknij polecenie Przesuń na wierzch.

  • Aby wysłać obiekt o jedną warstwę tła, kliknij strzałkę obok Przesuń na spód, a następnie kliknij pozycję Przesuń do tyłu.

  • Aby wysłać obiektu na spód, kliknij strzałkę obok Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń na spód.

Początek strony

Word

Jeśli masz obrazów, kształtów lub innych obiektów, które są pogrupowane lub skumulowany na innych elementach, można przenosić obiekty lub grupy obiektów w górę lub w dół w stosie jednej warstwy pojedynczo lub możesz przenieść je w górnej lub dolnej części stosu.

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz przenieść w górę lub w dół w stosie. Spróbuj kliknąć część obiektu, który nie jest zasłonięty przez inny obiekt w stosie. Jeśli nie możesz zaznaczyć obiekt, który chcesz, może być konieczne przeniesienie innych obiektów, które są obecnie powyżej w stosie najpierw.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności

  • Aby przenieść obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Format
   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  • Aby przenieść kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia pól tekstowych, kliknij kartę Format
   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść obiekt jeden krok do przodu, kliknij strzałkę obok Przesuń na wierzch, a następnie kliknij pozycję Przesuń do przodu.

  • Aby przenieść obiekt na wierzch, kliknij strzałkę obok Przesuń na wierzch, a następnie kliknij polecenie Przesuń na wierzch.

  • Aby wysłać obiekt o jedną warstwę tła, kliknij strzałkę obok Przesuń na spód, a następnie kliknij pozycję Przesuń do tyłu.

  • Aby wysłać obiektu na spód, kliknij strzałkę obok Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń na spód.

Porada : Istnieje także możliwość przenoszenia obiektu przed lub za tekst. Po kliknięciu strzałki obok Przesuń na wierzch, kliknij polecenie Przesuń przed tekstem. Z drugiej strony Aby przenieść obiekt pod spód tekstu, kliknij strzałkę obok Przesuń na spód, a następnie kliknij Wyślij za tekstem.

Początek strony

Obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt nie jest w ruchu tam, gdzie chcę

Wykonaj poniższe czynności w dowolnym programie z listy „Dotyczy:” na początku tego artykułu.

Podczas rysowania, zmienianie rozmiaru i przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt Wyrównywanie lub "przyciąganie do" względem najbliższego przecięcia linii siatka, nawet jeśli siatka nie jest widoczna lub Przyciągaj do innych kształtów lub obiektów. Jeśli do kształtu lub obiektu nie było przenoszone miejscu, wyłączyć funkcję przyciągania do opcji. Aby uzyskać więcej informacji na wyłączanie przyciągania do opcji zobacz Włączanie przyciągania do siatki oraz przyciągania do obiektu włączyć opcje.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×