Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

W tym artykule

Omówienie przenoszenia obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt do przodu lub do tyłu

Omówienie przenoszenia obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

obraz, kształty lub inne obiekt dodawane do dokumentów pakietu Microsoft Office 2007 są automatycznie umieszczane na osobnych warstwach. Kolejność spiętrzania obiektów widać, gdy obiekty częściowo pokrywają się — obiekt znajdujący się wyżej zakrywa część obiektów poniżej.

Obiekty ułożone stosowo

Kształty ułożone stosowo, pokrywające się

W ramach stosu można przenosić pojedyncze obrazy, kształty lub inne obiekty i grupa obiektów. Można na przykład przenosić obiekty w stosie o jedną warstwę w górę lub w dół albo od razu na wierzch lub pod spód. Rysując obiekty tak, aby zachodziły na siebie, można uzyskiwać różne efekty.

Początek strony

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, który chcesz przenieść.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Przeciągnij obiekt do nowego położenia.

  • Aby ograniczyć kierunek przenoszenia obiektu do pionu lub poziomu, przeciągnij obiekt, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

  • Aby przenieść obiekt o niewielkie odległości, użyj klawiszy strzałek, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

   Uwagi   

   • Odległość posuwania (przyrostowo) to piksel. Wartość 1 piksela na ekranie w stosunku do obszaru dokumentu zależy od procentu powiększenia. W przypadku powiększenia dokumentu do 400% 1 piksel na ekranie odpowiada względnie małej odległości posunięcia w dokumencie. Jeśli powiększenie ma wartość 25%, 1 piksel na ekranie odpowiada względnie dużej odległości posunięcia w dokumencie.

   • Jeśli obiekt w programie Microsoft Office PowerPoint 2007 nie został przeniesiony do żądanego miejsca na slajdzie, można wyczyścić opcję Przyciągaj do siatki. Ta opcja (automatycznie włączona w programie Office PowerPoint 2007) powoduje wyrównywanie obiektów do najbliższego przecięcia linii siatka podczas ich przenoszenia. W celu tymczasowego wyłączenia tej opcji należy przeciągnąć obiekt, przytrzymując naciśnięty klawisz ALT.

   • Jeśli w programie Office PowerPoint 2007 nie można przenieść obiektu, może to oznaczać, że został on utworzony we wzorzec slajdów. Aby przenieść obiekt we wzorcu slajdów, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji należy kliknąć przycisk Wzorzec slajdów. We wzorcu slajdów należy kliknąć obiekt i przeciągnąć go do nowego położenia.

Początek strony

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt do przodu lub do tyłu

Jeśli obraz, kształty albo inne obiekt są grupa lub ułożone w stos (jeden na drugim), można przenosić obiekty lub grupy obiektów w górę lub w dół w ramach stosu o jedną warstwę albo od razu na wierzch lub na spód stosu.

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz przenieść w górę lub w dół w stosie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.

   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  • Aby przenieść kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania (albo w obszarze Narzędzia pól tekstowych, jeśli przenosisz pole tekstowe w programie Microsoft Office Word 2007) kliknij kartę Formatowanie.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przesunąć obiekt o jedną warstwę do przodu, kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na wierzch, a następnie kliknij polecenie Przesuń do przodu.

  • Aby przesunąć obiekt na wierzch, kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na wierzch, a następnie kliknij polecenie Przesuń na wierzch.

  • Aby przesunąć obiekt o jedną warstwę do tyłu, kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń do tyłu.

  • Aby przenieść obiekt pod spód, kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń na spód.

Porada   W programie Office Word 2007 można też przenieść obiekt przed lub za tekst. Po kliknięciu strzałki obok przycisku Przesuń na wierzch kliknij polecenie Przesuń przed tekst. Natomiast w celu przeniesienia obiektu za tekst kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń za tekst.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język