Przenoszenie lub kopiowanie wierszy i kolumn

Gdy wiersze i kolumny są przenoszone lub kopiowane, program Excel przenosi lub kopiuje wszystkie zawarte w nich dane, uwzględniając formuły i ich wyniki, komentarze, formaty komórek i ukryte komórki.

Zaznaczone wiersze i kolumny można przenosić lub kopiować za pomocą poleceń Wytnij i Kopiuj, a także za pomocą myszy.

Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść lub skopiować komórki:

 1. Zaznacz wiersz lub kolumnę do przeniesienia bądź skopiowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść wiersze lub kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij Obraz przycisku .

   Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

   Skrót klawiaturowy: Naciśnij klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować wiersze lub kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL+C.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę poniżej bądź po prawej stronie obszaru, do którego chcesz przenieść lub skopiować zaznaczenie, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli wiersze lub kolumny są przenoszone, kliknij polecenie Wstaw wycięte komórki.

  • Jeśli wiersze lub kolumny są kopiowane, kliknij polecenie Wstaw skopiowane komórki.

   Uwaga : Kliknięcie przycisku Wklej Obraz przycisku na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek (lub naciśnięcie klawiszy CTRL+V) zamiast kliknięcia polecenia w menu skrótów spowoduje zastąpienie zawartości komórek docelowych.

Przenoszenie lub kopiowanie wierszy i kolumn przy użyciu myszy

 1. Zaznacz wiersz lub kolumnę do przeniesienia bądź skopiowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść wiersze lub kolumny, wskaż krawędź zaznaczenia. Gdy wskaźnik zmieni się we wskaźnik przenoszenia Wskaźnik przenoszenia w programie Excel , przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

  • Aby skopiować wiersze lub kolumny, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, wskazując krawędź zaznaczenia. Gdy wskaźnik zmieni się we wskaźnik kopiowania Wskaźnik kopiowania , przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

   Ważne : Klawisz CTRL musi być wciśnięty przez cały czas trwania operacji przeciągania i upuszczania. Zwolnienie klawisza CTRL przed zwolnieniem przycisku myszy spowoduje przeniesienie wierszy lub kolumn, a nie skopiowanie ich.

  Jeśli skopiowane lub wycięte wiersze bądź kolumny są wstawiane za pomocą myszy, następuje zastąpienie zawartości komórek docelowych. Aby wstawić skopiowane lub wycięte wiersze bądź kolumny bez zastępowania istniejącej zawartości komórek, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz bądź kolumnę poniżej lub z prawej strony obszaru, do którego ma zostać przeniesione lub skopiowane zaznaczenie, a następnie kliknąć polecenie Wstaw wycięte komórki lub Wstaw skopiowane komórki.

  Uwaga : Za pomocą myszy nie można przenosić ani kopiować wierszy i kolumn, które do siebie nie przylegają.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×