Przenoszenie lub kopiowanie plików w programie SharePoint

Przenoszenie lub kopiowanie plików w programie SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: czy Twój ekran różni się od tego? Administrator może mieć ustawioną klasyczną jakość w bibliotece dokumentów. Jeśli tak jest, zobacz Wprowadzenie do bibliotek. Jeśli jesteś właścicielem biblioteki dokumentów, właścicielem witryny lub administratorem, zobacz Przełączanie domyślnego środowiska bibliotek dokumentów na nowe lub klasyczne, aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi ustawiania środowiska domyślnego.

Kopiowanie

 1. Zaznacz elementy, które chcesz skopiować, a następnie kliknij pozycję Kopiuj do. Możesz też wybrać pozycję więcej menu rozszerzone >Kopiuj do elementu.

  Przycisk Kopiuj do w menu głównym

  Uwaga: Przejdź do nowoczesnego środowiska, Jeśli Kopiowanie jest niedostępne.

 2. W obszarze Wybierz miejsce docelowewybierz lokalizację, w której chcesz umieścić kopie plików, folderów lub łączy do przechodzenia. Jeśli kopiowanie odbywa się do innej witryny lub podwitryny i nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Przeglądaj witryny , aby wyświetlić pełną listę witryn, do których można kopiować.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz innych witryn wymienionych podczas kopiowania elementów, Twoja organizacja nie zezwala na kopiowanie między witrynami. Jeśli jesteś administratorem SharePoint lub administratorem globalnym w Twojej organizacji, zobacz Zezwalanie lub uniemożliwianie skryptu niestandardowego , aby dowiedzieć się, jak włączyć kopiowanie między witrynami w centrum administracyjnym usługi SharePoint.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie miejsca docelowego podczas kopiowania plików z usługi OneDrive dla Firm do witryny programu SharePoint.

  Aby utworzyć nowy folder, do którego chcesz skopiować pliki, wybierz lokalizację w hierarchii folderów, a następnie kliknij pozycję Nowy folder.

 3. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie lokalizacji podczas kopiowania pliku do programu SharePoint.

 4. Kliknij znacznik wyboru, a następnie kliknij pozycję Kopiuj tutaj.

  Kopiowanie do nowego folderu w bibliotece dokumentów

Uwagi: 

Przeniesienie

 1. Wybierz elementy, które chcesz przenieść.

 2. W menu głównym w górnej części strony kliknij pozycję Przenieś do. Jeśli nie widzisz pozycji Przenieś do, kliknij wielokropek (...) w menu głównym, a następnie kliknij pozycję Przenieś do.

  Przycisk Przenieś do w menu głównym

  Uwaga: Przejdź do nowoczesnego środowiska, Jeśli Kopiowanie jest niedostępne.

 3. W okienku Wybierz miejsce docelowe wybierz nową lokalizację w bibliotece dokumentów, w której chcesz umieścić pliki, a następnie kliknij pozycję Przenieś tutaj.

  Uwaga: Przenoszenie plików między witrynami jest obecnie dostępne w programie udostępniania docelowego.

  Zrzut ekranu przedstawiający panel przenoszenia biblioteki dokumentów

  W okienku Wybierz miejsce docelowe możesz także kliknąć pozycję Nowy folder, aby dodać nowy folder do biblioteki dokumentów i przenieść wybrany element do tego nowego folderu. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym, kliknij znacznik wyboru, a następnie kliknij pozycję Przenieś tutaj.

  Pole tworzenia folderu z wyróżnionym polem wyboru

Uwagi: 

Kopiowanie

 1. Zaznacz elementy, które chcesz skopiować, a następnie kliknij pozycję Kopiuj do. Możesz też wybrać pozycję więcej menu rozszerzone >Kopiuj do elementu.

  Przycisk Kopiuj do w menu głównym

  Uwaga: Kopiowanie jest niedostępne, jeśli korzystasz z klasycznego środowiska programu SharePoint.

 2. W obszarze Wybierz miejsce docelowewybierz lokalizację, w której chcesz umieścić kopie plików lub folderów.

  Wybierz miejsce docelowe

  Aby utworzyć nowy folder, do którego chcesz skopiować pliki, kliknij pozycję Nowy folder.

 3. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym.

  Wpisz nazwę nowego folderu.

 4. Kliknij znacznik wyboru, a następnie kliknij pozycję Kopiuj tutaj.

Uwagi: 

 • Możesz skopiować maksymalnie 500 MB plików i folderów jednocześnie.

 • Podczas używania kopiowania do dokumentów z historią wersji kopiowana jest tylko Najnowsza wersja. Aby skopiować wcześniejsze wersje, należy je przywrócić i skopiować. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, zobacz Włączanie i Konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Przeniesienie

 1. Wybierz elementy, które chcesz przenieść.

 2. W menu głównym w górnej części strony kliknij pozycję Przenieś do. Jeśli nie widzisz pozycji Przenieś do, kliknij wielokropek (...) w menu głównym, a następnie kliknij pozycję Przenieś do.

  Przycisk Przenieś do w menu głównym

  Uwaga: Przechodzenie do nie jest dostępne, jeśli korzystasz z klasycznego środowiska programu SharePoint.

 3. W okienku Wybierz miejsce docelowe wybierz nową lokalizację w bibliotece dokumentów, w której chcesz umieścić pliki, a następnie kliknij pozycję Przenieś tutaj.

  Przejście do folderu

  W okienku Wybierz miejsce docelowe możesz także kliknąć pozycję Nowy folder, aby dodać nowy folder do biblioteki dokumentów i przenieść wybrany element do tego nowego folderu. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym, kliknij znacznik wyboru, a następnie kliknij pozycję Przenieś tutaj.

  Tworzenie nowego folderu do przeniesienia

Uwaga: Gdy użyjesz pozycji Przenieś do, Historia dokumentu zostanie skopiowana do nowego miejsca docelowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, zobacz Włączanie i Konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Kopiowanie pliku do innej biblioteki w programie SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

SharePoint Serwery 2016 i 2013 udostępniają opcję Wyślij do w celu skopiowania do innej biblioteki lub lokalizacji. Wysyłanie umożliwia kopiowanie jednego pliku jednocześnie do innej biblioteki. Opcja Wyślij do nie udostępnia opcji kopiowania folderów. Kopia docelowa będzie miała połączenie z plikiem oryginalnym.

Uwaga: Wyślij, aby skopiować opublikowaną wersję dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji, zobacz jak działa przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece?.

 1. W bibliotece dokumentów kliknij z lewej strony nazwy pliku, aby wybrać plik.

  Wybierz plik, klikając znacznik wyboru znajdujący się po lewej stronie nazwy
 2. Na wstążce kliknij pozycję pliki _GT_ Wyślij do w sekcji kopie . Ta opcja jest dostępna, jeśli wybrano opcję tylko jedna i tylko jedna.

 3. Wybierz pozycję Kopiuj lub inną lokalizację.

  Wstążka z menu Wyślij do i wybranym poleceniem Kopiuj
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Gdy zostanie wyświetlone docelowe pole biblioteki dokumentów lub folderu , powinna ona mieć podstawowy adres URL witryny. Jeśli tak, przejdź na koniec, a następnie wpisz nazwę biblioteki, do której chcesz skopiować plik.

  • Jeśli biblioteka, do której chcesz wysłać plik, znajduje się na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę biblioteki i wybierz pozycję Kopiuj skrót.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy bibliotekę na pasku Szybkie uruchamianie i wybierz pozycję Kopiuj skrót

   Wklej adres URL biblioteki docelowej do docelowej biblioteki dokumentów lub pola folderu w oknie dialogowym Kopiowanie .

  • Jeśli nie możesz przejść do poprzedniej metody, wykonaj następujące obejście:

   Otwórz bibliotekę dokumentów, do której chcesz wysłać pliki, a następnie skopiuj jej adres z paska adresu. Aby usunąć dodatkowe znaki, może być konieczne Edytowanie adresu URL.

   Wklej adres URL do Notatnika i Usuń zawartość po nazwie biblioteki, do której chcesz skopiować, jak pokazano na poniższej ilustracji.

   Diagram elementów, które należy usunąć z adresu URL do użycia z kopią

   jedno. Podstawowy adres URL biblioteki.

   2,6. Nazwa biblioteki z% 20 znakami zastępującymi spacje w nazwie.

   3,2. Dodatkowa zawartość nie jest potrzebna. Usuń tę część.

   Uwaga: Niektóre adresy URL mają więcej niż 255 znaków i nie można ich używać. Jeśli jest to możliwe, użyj paska Szybkie uruchamianie lub Dodaj nazwę biblioteki do bazowego adresu URL w polu docelowym, aby uzyskać skrót, ponieważ pasek adresu może zawierać dodatkową zawartość.

 5. Sprawdź docelowy adres URL za pomocą (kliknij tutaj, aby sprawdzić). Biblioteka docelowa zostanie otwarta w innej karcie lub w innym oknie. Możesz pozostawić ją otwartą, aby później sprawdzić kopię, lub możesz ją zamknąć.

  Okno dialogowe Kopiowanie z wybranym adresem URL.
 6. Jeśli chcesz, aby kopia miała inną nazwę pliku, wpisz ją w opcjonalnym polu Nazwa pliku kopii.

 7. Opcjonalnie możesz również wybrać opcję, aby monitować autora o wysłanie aktualizacji przy zaewidencjonowywaniu dokumentu lub skonfigurować alert dotyczący dokumentu źródłowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat alertów, zobacz Tworzenie alertu.

 8. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk OK na stronie Postęp kopiowania, aby rozpocząć kopiowanie.

 9. Jeśli kopiowanie zostało ukończone pomyślnie, kliknij pozycję Gotowe. Jeśli nie powiodło się, zapoznaj się z komunikatem o błędzie i popraw go.

  Postęp kopiowania z wyróżnionym przyciskiem Gotowe
 10. Sprawdź, aby się upewnić, że plik został pomyślnie skopiowany do nowego miejsca docelowego. Jeśli chcesz usunąć kopię źródłową, musisz odłączyć kopię, a następnie ją usunąć.

Aktualizowanie kopii na stronie Zarządzanie kopiami w programie SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Jeśli plik został skopiowany do jednej lub kilku różnych bibliotek, wszystkie kopie można zaktualizować w jednym miejscu na stronie Zarządzanie kopiami, która jest dostępna z dowolnej kopii elementu.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Kliknij z lewej strony nazwy pliku, który chcesz zaktualizować, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij kartę pliki .

  Karta pliki na Wstążce
 3. Na wstążce kliknij pozycję Zarządzaj kopiami.

  Zarządzanie kopiami na Wstążce źródłowej
 4. Aby zaktualizować wszystkie kopie, które już wyświetlają monity o aktualizacje, kliknij pozycję Aktualizuj kopie.

  Aktualizowanie wszystkich kopii pliku
 5. W sekcji Miejsca docelowe w obszarze Kopie zaznacz kopie, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wybieranie kopii docelowych do zaktualizowania

  Uwaga: Jeśli chcesz zaktualizować kopie wyświetlane na stronie Zarządzanie kopiami w obszarze Kopie, dla których nie będzie wyświetlany monit o aktualizacje, najpierw musisz zmienić ustawienia aktualizacji tych kopii. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Zmienianie ustawień kopii, aby były wyświetlane monity o aktualizacje.

Początek strony

Zmienianie ustawień kopii w celu wyświetlenia monitu o aktualizacje w programie SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Jeśli kopia pliku została utworzona za pomocą polecenia Wyślij do i nie wybrano opcji wyświetlania monitów o aktualizacje, to kopia ta nie może otrzymywać aktualizacji z pliku źródłowego. Ustawienie to można jednak zmienić, aby udostępnić kopię do aktualizacji.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Kliknij z lewej strony nazwy pliku, który chcesz zaktualizować, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij kartę pliki .

  Karta pliki na Wstążce
 3. W sekcji kopie na wstążce kliknij pozycję Przejdź do źródła.

  PrzeChodzenia do źródła z karty pliki na Wstążce
 4. Na wstążce kliknij pozycję Zarządzaj kopiami.

  Zarządzanie kopiami na Wstążce źródłowej
 5. Kliknij pozycję Edytuj obok elementu.

  Kliknij pozycję Edytuj w oknie Zarządzanie plikami
 6. Kliknij przycisk tak w obszarze Monituj autora, aby wysyłać aktualizacje, gdy dokument zostanie zaewidencjonowany?w sekcji Aktualizacja .

  Kliknij przycisk tak w oknie monitowanie autora o wysłanie aktualizacji po zaznaczeniu sekcji dokument.
 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Odłączenie kopii od jej źródła i usunięcie jej w programie SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Aby całkowicie usunąć element, który jest kopią innego elementu, najpierw musisz upewnić się, że został on usunięty z listy elementów do aktualizacji pliku źródłowego. W przeciwnym razie element może być odtwarzany za każdym razem, gdy inna osoba wybierze opcję aktualizacji wszystkich istniejących kopii pliku źródłowego. Zalecane jest również odłączenie kopii od jej pliku źródłowego. Po całkowitym odłączeniu kopii od pliku źródłowego możesz usunąć kopię.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Kliknij z lewej strony nazwy pliku, który chcesz zaktualizować, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij kartę pliki .

  Karta pliki na Wstążce
 3. W sekcji kopie na wstążce kliknij pozycję Przejdź do źródła.

  PrzeChodzenia do źródła z karty pliki na Wstążce
 4. Na wstążce kliknij pozycję Zarządzaj kopiami.

  Zarządzanie kopiami na Wstążce źródłowej
 5. Kliknij pozycję Edytuj obok elementu.

  Kliknij pozycję Edytuj w oknie Zarządzanie plikami
 6. Kliknij pozycję Usuń łącze.

  Kliknij pozycję Usuń łącze
 7. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Usuwanie potwierdzenia linku

  Ta czynność spowoduje usunięcie danej kopii z listy kopii, które można aktualizować z pliku źródłowego.

 8. Wróć do biblioteki zawierającej kopię, którą chcesz odłączyć od pliku źródłowego.

 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kopii, którą chcesz odłączyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 10. W górnej części strony kliknij pozycję Rozłącz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Odłączanie od właściwości

  Ta czynność spowoduje usunięcie linku z kopii do jej nadrzędnego pliku źródłowego.

 11. Aby usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kopii, kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Używanie polecenia Wyślij do w programie SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Gdy plik zostanie skopiowany za pomocą funkcji Wyślij do, kopia zachowuje relację z plikiem źródłowym i możesz zaktualizować tę kopię o wszelkie zmiany wprowadzone w pliku źródłowym. Ponadto, jeśli kopia współużytkuje kolumny lub pola ze swoim plikiem źródłowym, aktualizacja kopii powoduje również aktualizację tych kolumn lub pól.

Polecenie Wyślij do ułatwia obsługę plików w bibliotekach i witrynach organizacji, ponieważ po skopiowaniu plików za pomocą polecenia Wyślij do serwer śledzi relacje między plikiem źródłowym a jego wszystkimi kopiami. Użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie kopie elementu i zarządzać nimi centralnie na stronie Zarządzanie kopiami, gdzie mogą sprawdzać, dla których kopii są wyświetlane monity o aktualizacje, zmieniać ustawienia aktualizacji kopii, aktualizować kopie i tworzyć nowe kopie.

Uwagi: 

 • Domyślnie polecenie Wyślij do służy do kopiowania plików do bibliotek w obrębie zbioru witryn. W przypadku kopiowania plików z komputera klienckiego, który zawiera program zgodny z programem SharePoint, taki jak program Word, oraz przeglądarkę obsługującą kontrolki ActiveX firmy Microsoft, taką jak Internet Explorer, możesz za pomocą polecenia Wyślij do skopiować pliki nie tylko między biblioteki w zbiorze witryn, ale również między różnymi aplikacjami sieci Web. Jeśli używasz przeglądarki komputera klienckiego, która nie obsługuje kontrolek ActiveX, możesz kopiować pliki tylko do bibliotek w obrębie zbiorów witryn, które używają tej samej nazwy domeny, co biblioteka źródłowa. Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome nie obsługują kontrolek ActiveX.

 • Jeśli musisz skopiować pliki do witryny, w której włączono uwierzytelnianie przy użyciu formularzy lub która jest witryną zabezpieczoną (na przykład witryną o adresie URL rozpoczynającym się od ciągu https://), miejsce docelowe kopii należy dodać do listy zaufanych witryn w przeglądarce.

Początek strony

Kopiowanie pliku do wstępnie zdefiniowanego miejsca docelowego w programie SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Jeśli miejsce docelowe wysyłania dla biblioteki jest już określone, pliki z tej biblioteki można skopiować do innej biblioteki za pomocą polecenia Wyślij do.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca plik, który chcesz skopiować do innego miejsca docelowego, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę pliku, który chcesz skopiować, kliknij wyświetloną strzałkę, wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij nazwę miejsca docelowego, do którego chcesz skopiować dokument lub element.

  Uwaga: Jeśli nazwa miejsca docelowego wysyłania nie jest widoczna, może to oznaczać, że nie określono miejsca docelowego wysyłania dla tej biblioteki lub że nie masz uprawnień na poziomie Współtworzenie dla biblioteki docelowej.

  Wstępnie zdefiniowana lokalizacja wysyłania w menu skrótów

 3. Jeśli chcesz zmienić nazwę kopii pliku, w sekcji Miejsce docelowe, w obszarze Nazwa pliku kopii wpisz nową nazwę.

  1. W sekcji Aktualizacja wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Aby wyświetlać monity o aktualizację dowolnych kopii, gdy nowe wersje pliku źródłowego zostaną zaewidencjonowane z przeglądarki, kliknij pozycję Tak.

    Jeśli wybierzesz tę opcję, utworzona kopia zostanie oznaczona jako kopia monitująca o aktualizacje i będzie aktualizowana każdorazowo podczas aktualizowania istniejących kopii pliku źródłowego.

    Uwaga: Po zaewidencjonowaniu plików z programu zgodnego z programem Windows SharePoint Services 3.0, takiego jak program Microsoft Office Word 2007, monity o aktualizowanie kopii w programie klienckim nie będą wyświetlane.

   • Aby otrzymywać alerty z informacją o aktualizowaniu pliku źródłowego, zaznacz pole wyboru Utwórz alert dotyczący dokumentu źródłowego.

    Uwaga: Alerty o aktualizowaniu pliku źródłowego będą wysyłane pocztą e-mail tylko wtedy, gdy na serwerze została włączona obsługa poczty e-mail. Aby dowiedzieć się, czy na serwerze została włączona obsługa poczty e-mail, skontaktuj się z administratorem serwera.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Skopiowanie pliku do miejsca docelowego określonego w programie SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Za pomocą polecenia Wyślij do możesz skopiować plik do określonej przez siebie biblioteki. Musisz mieć uprawnienia na poziomie Współtworzenie dla biblioteki, do której chcesz skopiować dokument.

 1. Zanotuj adres URL biblioteki SharePoint, do której chcesz skopiować plik.

 2. Jeśli biblioteka zawierająca plik, który chcesz skopiować do innej lokalizacji, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 3. Wskaż nazwę pliku, który chcesz skopiować, kliknij wyświetloną strzałkę, wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij pozycję Inna lokalizacja.

  Wysyłanie do lokalizacji określonej przez użytkownika

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Gdy zostanie wyświetlone docelowe pole biblioteki dokumentów lub folderu , powinna ona mieć podstawowy adres URL witryny. Jeśli tak, przejdź na koniec, a następnie wpisz nazwę biblioteki, do której chcesz skopiować plik. Na przykład w celu kopiowania do określonej biblioteki dokumentów lub do folderu w bibliotece dokumentów wpisz: http://nazwa_serwera/nazwa_witryny/nazwa_biblioteki lub http://nazwa_serwera/nazwa_witryny/nazwa_biblioteki/nazwa_folderu.

  • Jeśli biblioteka, do której chcesz wysłać plik, znajduje się na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę biblioteki i wybierz polecenie Kopiuj skrót.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy bibliotekę na pasku Szybkie uruchamianie i wybierz pozycję Kopiuj skrót

   Wklej adres URL biblioteki docelowej do docelowej biblioteki dokumentów lub pola folderu w oknie dialogowym Kopiowanie .

  • Jeśli nie możesz przejść do poprzedniej metody, wypróbuj tę metodę.

   Otwórz bibliotekę dokumentów, do której chcesz wysłać pliki, a następnie skopiuj jej adres z paska adresu. Aby usunąć dodatkowe znaki, może być konieczne Edytowanie adresu URL. W tym celu wykonaj poniższe obejście:

   Ważne: Do tego pola tekstowego nie należy kopiować i wklejać adresu URL biblioteki docelowej SharePoint bezpośrednio z przeglądarki, ponieważ ta wersja adresu URL będzie zawierać dodatkowe znaki, które uniemożliwiają pomyślne skopiowanie pliku do miejsca docelowego. bibliotece.

   Wklej adres URL do Notatnika i Usuń zawartość po nazwie biblioteki, do której chcesz skopiować, jak pokazano na poniższej ilustracji.

   Diagram elementów, które należy usunąć z adresu URL do użycia z kopią

   jedno. Podstawowy adres URL biblioteki.

   2,6. Nazwa biblioteki z% 20 znakami zastępującymi spacje w nazwie.

   3,2. Dodatkowa zawartość nie jest potrzebna. Usuń tę część.

   Uwaga: Niektóre adresy URL mają więcej niż 255 znaków i nie można ich używać. Jeśli jest to możliwe, użyj paska Szybkie uruchamianie lub Dodaj nazwę biblioteki do bazowego adresu URL w polu docelowym, aby uzyskać skrót, ponieważ pasek adresu może zawierać dodatkową zawartość.

 5. Jeśli chcesz zmienić nazwę kopii dokumentu, w obszarze Nazwa pliku kopii wpisz nową nazwę.

  1. W sekcji Aktualizacja wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Aby wyświetlać monity o aktualizację dowolnych kopii, gdy nowe wersje pliku źródłowego zostaną zaewidencjonowane z przeglądarki, kliknij pozycję Tak.

    Jeśli wybierzesz tę opcję, utworzona kopia zostanie oznaczona jako kopia monitująca o aktualizacje i będzie aktualizowana każdorazowo podczas aktualizowania istniejących kopii pliku źródłowego.

    Uwaga: Po zaewidencjonowaniu plików z programu zgodnego z programem Windows SharePoint Services 3.0, takiego jak program Microsoft Office Word 2007, monity o aktualizowanie kopii w programie klienckim nie będą wyświetlane.

   • Aby otrzymywać alerty z informacją o aktualizowaniu pliku źródłowego, zaznacz pole wyboru Utwórz alert dotyczący dokumentu źródłowego.

    Uwaga: Alerty o aktualizowaniu pliku źródłowego będą wysyłane pocztą e-mail tylko wtedy, gdy na serwerze została włączona obsługa poczty e-mail. Aby dowiedzieć się, czy na serwerze została włączona obsługa poczty e-mail, skontaktuj się z administratorem serwera.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Aktualizowanie kopii pliku w programie SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Istnieją dwa sposoby aktualizowania kopii elementu:

 • W pliku źródłowym można zaktualizować istniejące kopie elementu za pomocą polecenia Wyślij do.

 • Z dowolnej kopii elementu można przejść na stronę Zarządzanie kopiami i wyświetlić wszystkie istniejące kopie, a następnie wybrać te, które mają zostać zaktualizowane.

Aktualizowanie kopii z pliku źródłowego

 1. Jeśli biblioteka zawierająca plik, dla którego chcesz zaktualizować kopie, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę pliku, kliknij wyświetloną strzałkę, wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij pozycję Istniejące kopie.

  Uwaga: Polecenie Istniejące kopie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy podczas początkowego kopiowania tego pliku źródłowego do innej lokalizacji za pomocą polecenia Wyślij do została wybrana opcja wyświetlania monitów o aktualizacje.

 3. W sekcji Miejsca docelowe w obszarze Kopie zaznacz pola wyboru odpowiadające kopiom, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli plik został skopiowany do jednej lub kilku różnych bibliotek, wszystkie kopie można zaktualizować w jednym miejscu na stronie Zarządzanie kopiami, która jest dostępna z dowolnej kopii elementu.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę kopii, którą chcesz zaktualizować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przejdź do elementu źródłowego.

 3. Kliknij pozycję Zarządzaj kopiami.

 4. Aby zaktualizować wszystkie kopie, które już wyświetlają monity o aktualizacje, kliknij pozycję Aktualizuj kopie.

 5. W sekcji Miejsca docelowe w obszarze Kopie zaznacz kopie, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli chcesz zaktualizować kopie wyświetlane na stronie Zarządzanie kopiami w obszarze Kopie, dla których nie będzie wyświetlany monit o aktualizacje, najpierw musisz zmienić ustawienia aktualizacji tych kopii. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Zmienianie ustawień kopii, aby były wyświetlane monity o aktualizacje.

Początek strony

Zmienianie ustawień kopii w celu wyświetlenia monitu o aktualizacje w programie SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Jeśli kopia pliku została utworzona za pomocą polecenia Wyślij do i nie wybrano opcji wyświetlania monitów o aktualizacje, to kopia ta nie może otrzymywać aktualizacji z pliku źródłowego. Ustawienie to można jednak zmienić, aby udostępnić kopię do aktualizacji.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę kopii, którą chcesz zaktualizować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przejdź do elementu źródłowego.

 3. Kliknij pozycję Zarządzaj kopiami.

 4. Kliknij pozycję Edytuj obok elementu, a następnie kliknij przycisk tak w obszarze monit autora o wysłanie aktualizacji, gdy dokument zostanie zaewidencjonowany?w sekcji Aktualizacja .

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Odłączanie i usuwanie kopii w programie SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Aby całkowicie usunąć element, który jest kopią innego elementu, najpierw musisz upewnić się, że został on usunięty z listy elementów do aktualizacji pliku źródłowego. W przeciwnym razie element może być odtwarzany za każdym razem, gdy inna osoba wybierze opcję aktualizacji wszystkich istniejących kopii pliku źródłowego. Zalecane jest również odłączenie kopii od jej pliku źródłowego. Po całkowitym odłączeniu kopii od pliku źródłowego możesz usunąć kopię.

 1. Aby całkowicie usunąć wszelkie linki między plikiem źródłowym i jego kopią, rozłącz plik źródłowy i kopię na dwa z poniższych sposobów:

  • Odłącz kopię od jej źródła, aby nie zawierała ona połączenia do pliku źródłowego. Po wykonaniu tej czynności plik źródłowy zachowa połączenie z kopią i będzie można ją w dalszym ciągu aktualizować, gdy ktoś zdecyduje się na zaktualizowanie istniejących kopii pliku źródłowego.

  • Usuń link do kopii z pliku źródłowego, aby uniemożliwić aktualizacje kopii w przyszłości.

  1. W bibliotece zawierającej kopię, którą chcesz odłączyć od pliku źródłowego, wskaż nazwę kopii, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przejdź do elementu źródłowego.

  2. Kliknij pozycję Zarządzaj kopiami.

  3. Kliknij pozycję Edytuj obok kopii, którą chcesz odłączyć od pliku źródłowego.

  4. Kliknij pozycję Usuń link, a następnie kliknij przycisk OK.

   Ta czynność spowoduje usunięcie danej kopii z listy kopii, które można aktualizować z pliku źródłowego.

  5. Wróć do biblioteki zawierającej kopię, którą chcesz odłączyć od pliku źródłowego.

  6. Wskaż nazwę kopii, którą chcesz odłączyć, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Wyświetl właściwości.

  7. W górnej części strony kliknij pozycję Rozłącz, a następnie kliknij przycisk OK.

   Ta czynność spowoduje usunięcie linku z kopii do jej nadrzędnego pliku źródłowego.

 2. Aby usunąć plik, w bibliotece zawierającej kopię, którą chcesz usunąć, wskaż nazwę kopii, kliknij wyświetloną strzałkę, kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Jeśli nie masz pewności, której wersji programu SharePoint używasz, zobacz która wersja programu SharePoint jest używana?.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×