Przenoszenie lub kopiowanie i wklejanie kontaktów

Wpisy na liście kontaktów programu Communicator można przenosić między grupami, używając metody przeciągania i upuszczania lub za pomocą kopiowania i wklejania. Program pozwala również na przeciąganie wpisów osób między listą kontaktów a listą uczestników w oknie konwersacji.

Uwaga : Na liście kontaktów w programie Communicator 2007 R2 można wyświetlić również Grupę połączenia zespołowego lub grupę Delegaci. Grupy te są powiązane z ustawieniami przekazywania połączeń. W przypadku tych dwóch grup nie jest możliwe używanie metody przeciągania i upuszczania podczas przenoszenia kontaktów, ponieważ zależy to od ustawień zaawansowanych, które muszą być skonfigurowane w oknie dialogowym Ustawienia przekazywania połączeń. Jeśli użytkownik spróbuje przeciągnąć kontakt do jednej z tych grup, zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o to, czy otworzyć okno dialogowe Ustawienia przekazywania połączeń.

Co chcesz zrobić?

Przenoszenie kontaktu

Kopiowanie i wklejanie kontaktu

Przeciąganie kontaktów między listą uczestników a listą kontaktów

Przenoszenie kontaktu

  • Przeciągnij kontakt z jednej grupy i upuść na drugą grupę. Możesz również zaznaczyć więcej kontaktów. W tym celu trzymając wciśnięty klawisz CTRL, klikaj kontakty, które chcesz przeciągnąć.

    Uwaga : Przenoszenie kontaktów między grupami może powodować różne skutki, w zależności od widoku ustawionego w głównym oknie programu Office Communicator. W widoku listy kontaktów przenoszenie nie powoduje zmiany przyznanych im poziomów dostępu, natomiast przy widokach Poziomy dostępu lub Zarządzanie poziomami dostępu następuje zmiana uprawnień użytkowników wobec Twoich informacji o obecności. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów dostępu, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności.

Początek strony

Kopiowanie i wklejanie kontaktu

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu, wybierz polecenie Kopiuj, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz wkleić kontakt, i wybierz polecenie Wklej. Aby zaznaczyć wiele kontaktów, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i klikaj kontakty, które chcesz skopiować.

Początek strony

Przeciąganie kontaktów między listą uczestników a listą kontaktów

W programie Office Communicator 2007 można przeciągać kontakty między listą kontaktów a listą uczestników, co bardzo ułatwia dodawanie uczestników sesji. Możliwa jest także operacja odwrotna — przeciąganie kontaktów z listy uczestników do listy kontaktów, co z kolei pozwala szybko uzupełniać listę kontaktów.

Aby przeciągnąć kontakt z listy kontaktów do listy uczestników

  • Na liście kontaktów przeciągnij kontakt do listy uczestników w oknie Konwersacja. Zazwyczaj operację tę wykonuje się podczas aktywnej sesji.

Aby przeciągnąć kontakt z listy uczestników do listy kontaktów

  • W trakcie aktywnej sesji przeciągnij kontakt z listy uczestników do listy kontaktów.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×