Przenoszenie lub kopiowanie formuły

Przenoszenie lub kopiowanie formuły

Należy pamiętać o tym, co może się stać z odwołaniami do komórek (bezwzględnymi i względnymi) po przeniesieniu formuły przez jej wycięcie i wklejenie lub po skopiowaniu formuły przez jej skopiowanie i wklejenie.

 • W przypadku przenoszenia formuły odwołania do komórek w formule nie ulegają zmianie, niezależnie od typu użytego odwołania do komórek.

 • W przypadku kopiowania formuły odwołania do komórek mogą ulec zmianie w zależności od typu użytego odwołania do komórek.

Przenoszenie formuły

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz przenieść.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij.

  Można również przenosić formuły, przeciągając obramowanie zaznaczonej komórki do lewej górnej komórki obszaru wklejania. Spowoduje to zastąpienie wszelkich danych istniejących w tych komórkach.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wkleić formułę i dowolne formatowanie, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

  • Aby wkleić tylko formułę, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej, kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij polecenie Formuły.

Początek strony

Kopiowanie formuły

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wkleić formułę i dowolne formatowanie, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

  • Aby wkleić tylko formułę, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej, kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij polecenie Formuły.

   Uwaga: Aby wkleić tylko wyniki formuły, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej, kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij polecenie Wartości.

 4. Sprawdź, czy odwołania do komórek w formule dają oczekiwany wynik. W razie potrzeby zmień typ odwołania, wykonując następujące czynności:

  1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę.

  2. Na pasku formuły Obraz przycisku zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić.

  3. Naciskaj klawisz F4, aby przełączać między kombinacjami.

   Poniższa tabela zawiera podsumowanie sposobów aktualizowania typu odwołania, gdy formuła zawierająca odwołanie jest kopiowana o dwie komórki niżej i o dwie komórki w prawo.

Kopiowana formuła:

Odwołanie:

Zmienia się na:

Formuła kopiowana z komórki A1 do dwóch komórek u dołu i z prawej strony

$A$1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

$A$1

A$1 (względne odwołanie do kolumny i bezwzględne do wiersza)

C$1

$A1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i względne do wiersza)

$A3

A1 (względne odwołanie do kolumny i względne do wiersza)

C3

Uwaga: Formuły można kopiować również do sąsiednich komórek, używając uchwyt wypełniania Uchwyt wypełnienia . Po sprawdzeniu, czy odwołania do komórek w formule dają oczekiwany wynik (w sposób opisany w kroku 4), należy zaznaczyć komórkę zawierającą kopiowaną formułę, a następnie przeciągnąć uchwyt wypełnienia przez zakres, który ma zostać wypełniony.

Zobacz też

Kopiowanie i wklejanie formuły do innej komórki lub innego arkusza

Przełączanie między odwołaniami względnymi, bezwzględnymi i mieszanymi

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×