Przenoszenie kształtu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ten artykuł zawiera opis sposobu przenoszenie kształtów w grafice SmartArt. Jeśli szukasz informacji na temat przenoszenia kształtu, zobacz przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt. Aby uzyskać więcej informacji o określenie położenia kształtów za pomocą linii siatki i prowadnice, zobacz Zmienianie odstępów między i Pokazywanie lub ukrywanie linii siatki.

Którego programu pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Program Excel

Program Outlook

Program PowerPoint

Program Word

Excel

 1. W grafice SmartArt kliknij kształt, który chcesz przenieść.

  Aby przenieść wiele kształtów, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania dodatkowych kształtów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij kształt do nowej lokalizacji.

  • Naciśnij klawisze Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aby przesunąć kształt w kierunku, w którym chcesz.

  • Aby przenieść lub "nieznaczne" kształtu o bardzo małą odległość, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas naciśnięciu klawisza Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

   Gdy przesunąć kształt, przenosi jedna spacja przez na siatka. Można wydrukować linie siatki. Jeśli Przyciągaj obiekty do siatki opcja jest wyłączona, przesuwanie powoduje przejście o jeden kształt piksel. Opcja Przyciągaj obiekty do siatki wyrównywany obiekty do najbliższego przecięcia linii siatki podczas rysowania lub przenoszenia obiektów.

   Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

   Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

   Układ Podstawowa lista blokowa z siatką
   Rysunek 1 układ grafiki SmartArt podstawowa lista blokowa z siatką widoczną

   Uwagi : 

   • W zależności od układu grafiki SmartArt, którego używasz, jeśli kształt, który ma pasujący do kształtu, na przykład Strzałka lub linia przenosi się także odpowiedni kształt.

   • Jeśli wprowadzisz grafiki SmartArt trójwymiarowych przy zastosowaniu 3-szybki styl w widoku perspektywy, należy zmienić do sceny 2-W, aby przenieść kształty. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt kliknij przycisk Edytuj w 2-W w na karcie Formatowanie w grupie Kształty. Przenoszenie kształtu, a następnie ponownie kliknij przycisk Edytuj w 2-w.. Aby przełączać się między 2-W i 3-w, kliknij przycisk Edytuj w 2-W w grupie Kształty na karcie FormatowanieEdytuj w 2-W można traktować jako klucz tymczasowo odblokowanie grafiki SmartArt do edycji, dzięki czemu będzie przenoszenie i zmienianie rozmiaru kształtów — ale 3-w stylu nadal jest stosowana do grafiki SmartArt i pojawia się ponownie po kliknięciu przycisku Edytuj w 2-w. ponownie.

   • Można również obracać kształt w grafice SmartArt lub przenieść całą grafikę SmartArt.

Początek strony

Outlook

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij kształt do nowej lokalizacji.

  • Naciśnij klawisze Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aby przesunąć kształt w kierunku, w którym chcesz.

  • Aby przenieść lub "nieznaczne" kształtu o bardzo małą odległość, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas naciśnięciu klawisza Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

   Gdy przesunąć kształt, przenosi jedna spacja przez na siatka.

   Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

   Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

   Układ Podstawowa lista blokowa z siatką
   Rysunek 1 układ grafiki SmartArt podstawowa lista blokowa z siatką widoczną

Początek strony

PowerPoint

 1. W grafice SmartArt kliknij kształt, który chcesz przenieść.

  Aby przenieść wiele kształtów, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania dodatkowych kształtów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij kształt do nowej lokalizacji.

  • Naciśnij klawisze Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aby przesunąć kształt w kierunku, w którym chcesz.

  • Aby przenieść lub "nieznaczne" kształtu o bardzo małą odległość, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas naciśnięciu klawiszy Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

   Gdy przesunąć kształt, przenosi jedna spacja przez na siatka. Linie siatki nie są widoczne podczas pokazu slajdów i nie są drukowane w prezentacji. Jeśli Przyciągaj obiekty do siatki opcja jest wyłączona, przesuwanie powoduje przejście o jeden kształt piksel. Opcja Przyciągaj obiekty do siatki wyrównywany obiekty do najbliższego przecięcia linii siatki podczas rysowania lub przenoszenia obiektów. Aby włączyć opcję Przyciągaj obiekty do siatki, wyłączanie lub Zmienianie odstępów między liniami siatki, w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie kliknij pozycję Rozmieść, a następnie kliknij przycisk Wyrównaj. Kliknij pozycję Ustawienia siatki i wyczyść pole wyboru Przyciągaj obiekty do siatki lub zmień wartość w polu Odstępy w obszarze Ustawienia siatki.

   Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

   Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

   Układ Podstawowa lista blokowa z siatką
   Rysunek 1 układ grafiki SmartArt podstawowa lista blokowa z siatką widoczną

   Uwagi : 

   • W zależności od układu grafiki SmartArt, którego używasz, jeśli kształt, który ma pasujący do kształtu, na przykład Strzałka lub linia przenosi się także odpowiedni kształt.

   • Jeśli wprowadzisz grafiki SmartArt trójwymiarowych przy zastosowaniu 3-szybki styl w widoku perspektywy, należy zmienić do sceny 2-W, aby przenieść kształty. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt kliknij przycisk Edytuj w 2-W w na karcie Formatowanie w grupie Kształty. Przenoszenie kształtu, a następnie ponownie kliknij przycisk Edytuj w 2-w.. Aby przełączać się między 2-W i 3-w, kliknij przycisk Edytuj w 2-W w grupie Kształty na karcie FormatowanieEdytuj w 2-W można traktować jako klucz tymczasowo odblokowanie grafiki SmartArt do edycji, dzięki czemu będzie przenoszenie i zmienianie rozmiaru kształtów — ale 3-w stylu nadal jest stosowana do grafiki SmartArt i pojawia się ponownie po kliknięciu przycisku Edytuj w 2-w. ponownie.

   • Mimo że można zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Przyciąganie obiektów do innych obiektów w, go nie działa w przypadku kształtów w grafice SmartArt. Opcja Przyciąganie obiektów do innych obiektów pozwala automatycznie wyrównać kształty, które chcesz przenieść do krawędzi kształtów znajdujących się w pobliżu.

   • Można również obracać kształt w grafice SmartArt lub przenieść całą grafikę SmartArt.

Początek strony

Word

 1. W grafice SmartArt kliknij kształt, który chcesz przenieść.

  Aby przenieść wiele kształtów, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania dodatkowych kształtów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij kształt do nowej lokalizacji.

  • Naciśnij klawisze Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aby przesunąć kształt w kierunku, w którym chcesz.

  • Aby przenieść lub "nieznaczne" kształtu o bardzo małą odległość, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas naciśnięciu klawisza Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

   Gdy przesunąć kształt, przenosi jedna spacja przez na siatka. Linie siatki nie są drukowane w dokumencie. Jeśli Przyciągaj obiekty do siatki opcja jest wyłączona, przesuwanie powoduje przejście o jeden kształt piksel. Opcja Przyciągaj obiekty do siatki wyrównywany obiekty do najbliższego przecięcia linii siatki podczas rysowania lub przenoszenia obiektów. Aby włączyć opcję Przyciągaj obiekty do siatki, wyłączanie lub Zmienianie odstępów między liniami siatki, w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie kliknij pozycję Rozmieść, a następnie kliknij przycisk Wyrównaj. Kliknij pozycję Ustawienia siatki i wyczyść pole wyboru Przyciągaj obiekty do siatki lub zmień wartość w polu Odstępy w obszarze Ustawienia siatki.

   Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

   Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

   Układ Podstawowa lista blokowa z siatką
   Rysunek 1 układ grafiki SmartArt podstawowa lista blokowa z siatką widoczną

   Uwagi : 

   • W zależności od układu grafiki SmartArt, którego używasz, jeśli kształt, który ma pasujący do kształtu, na przykład Strzałka lub linia przenosi się także odpowiedni kształt.

   • Jeśli wprowadzisz grafiki SmartArt trójwymiarowych przy zastosowaniu 3-szybki styl w widoku perspektywy, należy zmienić do sceny 2-W, aby przenieść kształty. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt kliknij przycisk Edytuj w 2-W w na karcie Formatowanie w grupie Kształty. Przenoszenie kształtu, a następnie ponownie kliknij przycisk Edytuj w 2-w.. Aby przełączać się między 2-W i 3-w, kliknij przycisk Edytuj w 2-W w grupie Kształty na karcie FormatowanieEdytuj w 2-W można traktować jako klucz tymczasowo odblokowanie grafiki SmartArt do edycji, dzięki czemu będzie przenoszenie i zmienianie rozmiaru kształtów — ale 3-w stylu nadal jest stosowana do grafiki SmartArt i pojawia się ponownie po kliknięciu przycisku Edytuj w 2-w. ponownie.

   • Mimo że można zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Przyciąganie obiektów do innych obiektów w, go nie działa w przypadku kształtów w grafice SmartArt. Opcja Przyciąganie obiektów do innych obiektów pozwala automatycznie wyrównać kształty, które chcesz przenieść do krawędzi kształtów znajdujących się w pobliżu.

   • Można również obracać kształt w grafice SmartArt lub przenieść całą grafikę SmartArt.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×