Przenoszenie kontaktów między programem Outlook a usługą Google Gmail

Kontakty z usługi Google Gmail można importować do programu Microsoft Outlook. Można także wyeksportować kontakty z programu Outlook do usługi Google Gmail.

Co chcesz zrobić?

Importowanie kontaktów z usługi Google Gmail do programu Outlook

Eksportowanie kontaktów z programu Outlook do usługi Google Gmail

Importowanie kontaktów z usługi Google Gmail do programu Outlook

 1. Zaloguj się do konta usługi Google Gmail.

 2. W lewej kolumnie kliknij łącze Contacts (Kontakty).

 3. Po prawej stronie ekranu nad licznikiem wiadomości kliknij łącze Export (Eksportuj).

 4. Kliknij opcję Outlook CSV (for import into Outlook clients) (Outlook CSV — import do klientów programu Outlook).

 5. Kliknij przycisk Export Contacts (Eksportuj kontakty).

 6. Gdy pojawi się monit o pobranie pliku eksportu, kliknij pozycję Zapisz.

 7. Wybierz tymczasową lokalizację na komputerze, w której zostanie zapisany plik. Domyślna nazwa pliku to gmail-to-outlook.csv.

  Uwaga   Po zaimportowaniu kontaktów do programu Outlook można usunąć ten plik.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. W menu Plik programu Outlook kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.

 10. Kliknij pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Kliknij pozycję Wartości oddzielone przecinkami (DOS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 12. W polu Importowanie pliku znajdź plik pobrany w kroku 8, a następnie kliknij go dwukrotnie.

 13. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Zastąp duplikaty elementami importowanymi

  • Zezwalaj na tworzenie duplikatów

  • Nie importuj duplikatów

 14. Kliknij przycisk Dalej.

 15. Na liście folderów kliknij folder Kontakty, w którym chcesz zapisać zaimportowane informacje o kontaktach, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 16. Aby dodać lub usunąć pola w celu określenia sposobu zapisywania informacji o kontaktach w nowo zaimportowanym pliku, kliknij przycisk Mapuj pola niestandardowe.

  Uwaga   Przycisk Mapuj pola niestandardowe w oknie dialogowym Importowanie pliku może być niedostępny podczas próby zaimportowania danych z innego programu lub pliku. W polu Wykonane zostaną następujące akcje należy zaznaczyć pole wyboru Importuj, dzięki czemu przycisk Mapuj pola niestandardowe stanie się dostępny.

  Dodatkowa pomoc dotycząca mapowania pól niestandardowych

  1. W polu Od przeciągnij pole, które chcesz przekonwertować, na pole programu Outlook wyświetlane na liście w polu Do .

   Uwaga   Pole Nazwa nie jest wyświetlane w polu Do, ponieważ program Outlook rezerwuje pierwszy wiersz nazwanego zakresu na nazwy pól. Jeśli importowany zakres nie zawiera nazw pól, pierwszy wiersz danych zostanie zinterpretowany jako nazwy pól i nie będzie importowany jako dane. Aby upewnić się, że wszystkie dane z nazwanego zakresu zostaną zaimportowane, należy umieścić nazwy pól w pierwszym wierszu.

   • Aby wyświetlić dodatkowe rekordy w polu Od, kliknij przycisk Poprzedni lub Następny.

   • Aby usunąć mapowanie całkowicie, kliknij przycisk Wyczyść mapę.

   • Aby zresetować mapowanie oryginalne, kliknij przycisk Mapa domyślna.

  2. Aby wyświetlić dodatkowe pola w polu Do, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola. Aby na przykład wyświetlić pola Adres służbowy — ulica i Adres służbowy — miejscowość, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola Adres służbowy

 17. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Eksportowanie kontaktów z programu Outlook do usługi Google Gmail

Przed wyeksportowaniem kontaktów z programu Outlook warto zapoznać się z różnicami między książką adresową programu Outlook a kontaktami programu Outlook. Zarówno książka adresowa, jak i kontakty są częścią programu Outlook. Książka adresowa jest zbiorem różnych list adresów, które można przechowywać w programie Outlook, takich jak katalogi internetowe Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), globalna lista adresowa lub książki adresowe innych firm. Natomiast kontakty są tylko jedną z list adresowych zawartych w książce adresowej. Jedynie kontakty można eksportować bezpośrednio z programu Outlook do usługi Google Gmail.

 1. W menu Plik programu Outlook kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.

 2. Kliknij pozycję Eksportuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij pozycję Wartości oddzielone przecinkami (DOS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na liście folderów kliknij folder kontaktów, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz tymczasową lokalizację na komputerze, w której zostanie zapisany plik.

  Uwaga   Po zaimportowaniu kontaktów do usługi Google Gmail można usunąć ten plik.

 6. Wpisz nazwę eksportowanego pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Aby dodać lub usunąć pola w celu określenia sposobu zapisywania informacji o kontaktach w nowo zaimportowanym pliku, kliknij przycisk Mapuj pola niestandardowe.

  Uwaga   Przycisk Mapuj pola niestandardowe w oknie dialogowym Eksportowanie do pliku może być niedostępny podczas próby zaimportowania danych z innego programu lub pliku. W polu Wykonane zostaną następujące akcje należy zaznaczyć pole wyboru Eksportuj, dzięki czemu przycisk Mapuj pola niestandardowe stanie się dostępny.

  Dodatkowa pomoc dotycząca mapowania pól niestandardowych

  1. W polu Od przeciągnij pole, które chcesz przekonwertować, na pole programu Outlook wyświetlane na liście w polu Do .

   Uwaga   Pole Nazwa nie jest wyświetlane w polu Do, ponieważ program Outlook rezerwuje pierwszy wiersz nazwanego zakresu lub nazwy pól. Jeśli importowany zakres nie zawiera nazw pól, pierwszy wiersz danych zostanie zinterpretowany jako nazwy pól i nie będzie importowany jako dane. Aby upewnić się, że wszystkie dane z nazwanego zakresu zostaną zaimportowane, należy umieścić nazwy pól w pierwszym wierszu.

   • Aby wyświetlić dodatkowe rekordy w polu Od, kliknij przycisk Poprzedni lub Następny.

   • Aby usunąć mapowanie całkowicie, kliknij przycisk Wyczyść mapę.

   • Aby zresetować mapowanie oryginalne, kliknij przycisk Mapa domyślna.

  2. Aby wyświetlić dodatkowe pola w polu Do, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola. Aby na przykład wyświetlić pola Adres służbowy — ulica i Adres służbowy — miejscowość, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola Adres służbowy

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

 10. Zaloguj się do konta usługi Google Gmail.

 11. W lewej kolumnie kliknij łącze Kontakty.

 12. Po prawej stronie ekranu nad licznikiem wiadomości kliknij łącze Import (Importuj).

 13. W obszarze Import Contacts (Importowanie kontaktów) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).

 14. Zaznacz plik utworzony w kroku 9.

 15. Kliknij przycisk Otwórz.

 16. Kliknij przycisk Import contacts (Importuj kontakty).

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język