Przenoszenie kontaktów między programem Outlook 2007 a usługą Google Gmail

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kontakty z usługi Google Gmail można przenieść do programu Microsoft Outlook. Można również wyeksportować kontakty programu Outlook do usługi Google Gmail.

Co chcesz zrobić?

Importowanie kontaktów z usługi Google Gmail do programu Outlook

Eksportowanie kontaktów z programu Outlook do usługi Google Gmail

Importowanie kontaktów z usługi Google Gmail do programu Outlook

 1. Zaloguj się do konta usługi Google Gmail.

 2. W lewej kolumnie kliknij łącze Kontakty.

 3. Z prawej strony ekranu powyżej liczby wiadomości kliknij przycisk Eksportuj.

 4. Kliknij opcję Format Outlook CSV (na potrzeby importowania danych do programu Outlook lub innej aplikacji).

 5. Kliknij przycisk Eksportuj kontakty.

 6. Gdy pojawi się monit o pobranie pliku eksportu, kliknij przycisk Zapisz.

 7. Wybierz tymczasową lokalizację na komputerze, w której zostanie zapisany plik. Domyślna nazwa pliku to gmail-to-outlook.csv.

  Uwaga : Po zaimportowaniu kontaktów do programu Outlook można usunąć ten plik.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. W menu Plik programu Outlook kliknij polecenie Importuj i eksportuj.

 10. Kliknij pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Kliknij pozycję Wartości oddzielone przecinkami (DOS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 12. W polu Importowanie pliku znajdź plik pobrany w kroku 8, a następnie kliknij go dwukrotnie.

 13. Kliknij jedną z następujących pozycji:

  • Zastąp duplikaty elementami importowanymi

  • Zezwalaj na tworzenie duplikatów

  • Nie importuj duplikatów

 14. Kliknij przycisk Dalej.

 15. Na liście folderów kliknij folder Kontakty, w którym chcesz zapisać zaimportowane informacje o kontaktach, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 16. Aby dodać lub usunąć pola w celu określenia sposobu zapisywania informacji o kontaktach w nowo zaimportowanym pliku, kliknij przycisk Mapuj pola niestandardowe.

  Uwaga : Przycisk Mapuj pola niestandardowe w oknie dialogowym Importowanie pliku może być niedostępny podczas próby zaimportowania danych z innego programu lub pliku. W polu Wykonane zostaną następujące akcje zaznacz pole wyboru Importuj, dzięki czemu przycisk Mapuj pola niestandardowe będzie dostępny.

  Dodatkowa pomoc dotycząca mapowania pól niestandardowych

  1. W polu Z przeciągnij pole, które chcesz przekonwertować, na pole programu Outlook wyświetlane na liście w polu Na.

   Uwaga : Pole Nazwa nie jest wyświetlane w polu Na, ponieważ program Outlook rezerwuje pierwszy wiersz nazwanego zakresu lub nazw pól. Jeśli importowany zakres nie zawiera nazw pól, pierwszy wiersz danych zostanie zinterpretowany jako nazwy pól i nie zostanie zaimportowany jako dane. Aby zostały zaimportowane wszystkie dane z nazwanego zakresu, należy umieścić nazwy pól w pierwszym wierszu.

   • Aby wyświetlić dodatkowe rekordy w polu Z, kliknij przycisk Poprzedni lub Następny.

   • Aby usunąć mapowanie całkowicie, kliknij przycisk Wyczyść mapę.

   • Aby zresetować mapowanie oryginalne, kliknij przycisk Mapa domyślna.

  2. Aby wyświetlić dodatkowe pola w polu Na, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola. Aby na przykład wyświetlić pola Adres służbowy — ulica i Adres służbowy — miejscowość, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola Adres służbowy.

 17. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Eksportowanie kontaktów z programu Outlook do usługi Google Gmail

Przed wyeksportowaniem kontaktów z programu Outlook warto poznać różnicę między książką adresową programu Outlook i folderem Kontakty programu Outlook. Oba elementy stanowią część programu Outlook. Książka adresowa to zbiór różnych list adresów, które można przechowywać w programie Outlook, takich jak katalogi internetowe LDAP, globalna lista adresowa czy jeszcze inne książki adresowe różnych producentów. Natomiast folder Kontakty to tylko jedna z list adresów zawartych w książce adresowej. Z programu Outlook bezpośrednio do usługi Google Gmail można eksportować tylko kontakty.

 1. W menu Plik programu Outlook kliknij polecenie Importuj i eksportuj.

 2. Kliknij pozycję Eksportuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij pozycję Wartości oddzielone przecinkami (DOS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na liście folderów kliknij folder kontaktów, który chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz tymczasową lokalizację na komputerze, w której zostanie zapisany plik.

  Uwaga : Po zaimportowaniu kontaktów do usługi Google Gmail można usunąć ten plik.

 6. Wpisz nazwę eksportowanego pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Aby dodać lub usunąć pola w celu określenia sposobu zapisywania informacji o kontaktach w nowo zaimportowanym pliku, kliknij przycisk Mapuj pola niestandardowe.

  Uwaga : Przycisk Mapuj pola niestandardowe w oknie dialogowym Eksportowanie do pliku może być niedostępny podczas próby zaimportowania danych z innego programu lub pliku. W polu Wykonane zostaną następujące akcje zaznacz pole wyboru Eksportuj, dzięki czemu przycisk Mapuj pola niestandardowe będzie dostępny.

  Dodatkowa pomoc dotycząca mapowania pól niestandardowych

  1. W polu Z przeciągnij pole, które chcesz przekonwertować, na pole programu Outlook wyświetlane na liście w polu Na.

   Uwaga : Pole Nazwa nie jest wyświetlane w polu Na, ponieważ program Outlook rezerwuje pierwszy wiersz nazwanego zakresu lub nazw pól. Jeśli importowany zakres nie zawiera nazw pól, pierwszy wiersz danych zostanie zinterpretowany jako nazwy pól i nie zostanie zaimportowany jako dane. Aby zostały zaimportowane wszystkie dane z nazwanego zakresu, należy umieścić nazwy pól w pierwszym wierszu.

   • Aby wyświetlić dodatkowe rekordy w polu Z, kliknij przycisk Poprzedni lub Następny.

   • Aby usunąć mapowanie całkowicie, kliknij przycisk Wyczyść mapę.

   • Aby zresetować mapowanie oryginalne, kliknij przycisk Mapa domyślna.

  2. Aby wyświetlić dodatkowe pola w polu Na, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola. Aby na przykład wyświetlić pola Adres służbowy — ulica i Adres służbowy — miejscowość, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola Adres służbowy.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

 10. Zaloguj się do konta usługi Google Gmail.

 11. W lewej kolumnie kliknij łącze Kontakty.

 12. Z prawej strony ekranu powyżej liczby wiadomości kliknij przycisk Importuj.

 13. W obszarze Importuj kontakty kliknij przycisk Przeglądaj.

 14. Wybierz plik wyeksportowany w kroku 9.

 15. Kliknij przycisk Otwórz.

 16. Kliknij pozycję Importuj kontakty.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×