Przenoszenie danych z programu Access do bazy danych programu SQL Server przy użyciu Kreatora rozbudowy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasem większość aplikacji baz danych powiększanie, staje się bardziej złożona i musi obsługiwać więcej użytkowników. W pewnym momencie użytkowania aplikacji Microsoft Office Access warto rozważyć rozbudowy do niego z bazą danych programu Microsoft SQL Server, aby zoptymalizować wydajność, skalowalność, dostępność, zabezpieczeń, niezawodności i odzyskiwanie danych.

W tym artykule

Rozszerzanie bazy danych programu Microsoft Office Access

Korzystanie z Kreatora rozbudowy

Sposoby rozbudowywane obiektów bazy danych

Rozszerzanie bazy danych programu Microsoft Office Access

Rozbudowy jest procesu migracji niektórych lub wszystkich obiekty bazy danych z bazy danych programu Access do nowej lub istniejącej bazy danych programu SQL Server lub nowy projekt programu Access (ADP).

Zalety rozbudowy bazy danych programu SQL Server

 • Wysoka wydajność i skalowalność    W wielu sytuacjach SQL Server oferuje lepszą wydajność niż bazy danych programu Access. Programu SQL Server również zapewnia obsługę bardzo duże, rozmiar terabajtów baz danych, która jest znacznie większy niż limit bieżącego bazę danych programu Access dwa gigabajty. Na koniec programu SQL Server działa bardzo wydajnie przetwarzania kwerend (z użyciem wielu wewnętrznych wątków w pojedynczym procesie do obsługi żądań użytkowników) i zminimalizowania wymagań dodatkowej pamięci podczas dodawania wielu użytkowników.

 • Dostępność zwiększony    Program SQL Server umożliwia tworzenie dynamicznej kopii zapasowej, przyrostowe lub wykonane bazy danych, gdy jest on używany. W związku z tym nie trzeba wymusić użytkowników, aby zakończyć tworzenie kopii zapasowych danych w bazie danych.

 • Ulepszone zabezpieczenia    Korzystając z zaufanego połączenia, SQL Server można zintegrować z zabezpieczeń systemu Windows, aby zapewnić jednolity bezpieczny dostęp do sieci i bazy danych, najlepiej obu systemów zabezpieczeń. Ta funkcja znacznie ułatwia administrowanie złożonymi schematami zabezpieczeń.

 • Natychmiastowe odzyskiwanie danych    W razie awarii systemu (takiej jak awaria systemu operacyjnego lub awarii zasilania), SQL Server korzysta z mechanizmu automatyczne odzyskiwanie, który przywraca bazę danych do ostatniego stanu spójności w ciągu kilku minut, bez potrzeby interwencji administratora bazy danych.

 • Przetwarzanie oparte na serwerze    Za pomocą programu SQL Server w konfiguracji klient/serwer ogranicza ruch sieciowy przetwarzania kwerend bazy danych na serwerze przed wysłaniem wyników do klienta. Serwer wykonaj przetwarzania jest zazwyczaj bardziej efektywne, zwłaszcza podczas pracy z dużych zestawów danych.

  Aplikacja może również używać funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, procedur składowanych i wyzwalaczy scentralizowane i udostępniać logiki aplikacji, reguł biznesowych i zasady, złożonych kwerend, sprawdzanie poprawności danych i kod więzów integralności na serwerze, a nie na komputerze klienckim.

Sposoby rozszerzania

Kreator rozbudowy przenosi obiektów bazy danych i dane, które zawierają z bazy danych programu Access do nowej lub istniejącej bazy danych programu SQL Server.

Są trzy sposoby użycia Kreatora rozbudowy:

 • Rozbudowa wszystkich obiektów bazy danych z bazy danych Access do projektu Access, aby można było utworzyć aplikację klient/serwer. Takie podejście wymaga dodatkowych zmian w aplikacji, zmodyfikowania kodu i kwerend złożonych.

 • Rozszerzone tylko danych lub definicji danych z bazy danych programu Access do bazy danych programu SQL Server.

 • Tworzenie bazy danych programu Access fronton bazy danych programu SQL Server back-end, aby można było tworzyć aplikacja zewnętrzna/wewnętrzna. Ta metoda wymaga niewielkich modyfikacji, ponieważ kod wykorzystuje nadal aparat bazy danych programu Access (ACE).

Przed rozbudowaniem bazy danych Access

Przed rozbudowaniem bazy danych programu Microsoft Access do bazy danych Microsoft SQL Server lub projektu programu Microsoft Access, warto wykonać następujące czynności:

 • Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych     Mimo że Kreator rozbudowy nie powoduje usunięcia żadnych danych lub obiektów bazy danych z bazy danych programu Access jest dobrym pomysłem, aby utworzyć kopię zapasową bazy danych programu Access, przed przystąpieniem do rozbudowy go.

 • Upewnij się jest odpowiednia ilość wolnego miejsca     Musi być odpowiednia ilość miejsca na tym urządzeniu, zawierające rozbudowane bazy danych. Kreator sprawdza się najlepiej, gdy jest wystarczająco dużo miejsca na dysku.

 • Utwórz indeksy unikatowe     Tabela połączona musi mieć unikatowy indeks do można aktualizować w programie Access. Kreator rozbudowy może rozszerzyć istniejący indeks unikatowy, ale nie można utworzyć nie istnieje. Jeśli chcesz mieć możliwość aktualizacji tabel, upewnij się, że możesz dodać do każdej tabeli programu Access przed rozszerzeniem indeks unikatowy.

 • Przypisać sobie odpowiednie uprawnienia dotyczące bazy danych SQL Server

  • Aby rozszerzyć istniejącą bazę danych, potrzebne są uprawnienia CREATE TABLE i CREATE DEFAULT.

  • Aby utworzyć nową bazę danych, potrzebne jest uprawnienie CREATE TABLE i uprawnienie SELECT dotyczące tabel systemowych w głównej bazie danych.

Kreator rozbudowy programu Access 2007 jest zoptymalizowany do pracy z programem Microsoft SQL Server 2000 i SQL Server 2005.

Początek strony

Korzystanie z Kreatora rozbudowy

 • Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Przenoszenie danych kliknij Programu SQL Server.

  Zostanie uruchomiony Kreator rozbudowy.

Krok 1: Wybierz pozycję, aby rozszerzyć do istniejącej bazy danych lub nowej bazy danych

Krok 2: Wybieranie tabel do rozbudowy

Krok 3: Określ atrybuty i opcje, aby być rozbudowane

Krok 4: Wybieranie sposobu rozbudowy aplikacji

Raport Kreatora rozszerzenia

Krok 1: Wybierz pozycję, aby rozszerzyć do istniejącej bazy danych lub nowej bazy danych

Na pierwszej stronie kreatora można określić, czy chcesz rozszerzyć bazę danych programu Access do istniejącej bazy danych programu SQL Server, lub Utwórz nową bazę danych programu SQL Server.

 • Użyj istniejącej bazy danych    Jeśli wybierz tę opcję, a następnie kliknij przycisk Dalej, program Access wyświetli okno dialogowe Wybieranie źródła danych, dzięki czemu można tworzyć połączenia ODBC z istniejącą bazą danych programu SQL Server.

  ródła danych ODBC

  Źródło danych jest źródło danych łączone z informacjami o połączeniu, aby uzyskać dostęp do tych danych. Przykłady źródła danych programu Access, SQL Server, Oracle RDBMS, arkusza kalkulacyjnego i pliku tekstowego. Przykładami informacje o połączeniu w lokalizacji na serwerze, nazwa bazy danych, identyfikator logowania, hasło i różne opcje sterowników, które przedstawiają sposób łączenia się ze źródłem danych.

  W architekturze ODBC aplikacja (na przykład programu Access lub programu Microsoft Visual Basic) łączy do menedżera sterownika ODBC, który z kolei używa określonego sterownika ODBC (na przykład sterownik Microsoft SQL ODBC) do łączenia się ze źródłem danych (w tym przypadku bazy danych programu SQL Server). W programie Access umożliwia źródłami danych ODBC połączenia ze źródłami danych zewnętrznych do programu Access, które nie mają wbudowanych sterowników.

  Aby połączyć się z tymi źródłami danych, należy wykonać następujące czynności:

  • Na komputerze zawierającym źródło danych zainstalować odpowiedni sterownik ODBC.

  • Zdefiniować nazwę źródła danych (DSN, ang. Data Source Name) używając Administratora źródła danych ODBC do zapisania informacji o połączeniu w rejestrze systemu Windows lub w pliku DSN albo w ciągu połączenia w kodzie języka Visual Basic do przekazania informacji połączenia bezpośrednio do Menedżera sterowników ODBC.

   Maszynowe źródła danych

   Maszynowe źródła danych przechowują informacje o połączeniu w rejestrze systemu Windows określonego komputera pod nazwą zdefiniowaną przez użytkownika. Maszynowe źródła danych mogą być używane tylko na komputerze, na którym są zdefiniowane. Istnieją dwa typy maszynowych źródeł danych — użytkownika i systemowe. ródła danych użytkownika mogą być używane tylko przez bieżącego użytkownika i są widoczne tylko dla tego użytkownika. Systemowe źródła danych mogą być używane przez wszystkich użytkowników komputera i są widoczne dla wszystkich użytkowników usług komputera i na skalę systemu. Maszynowe źródło danych jest szczególnie użyteczne, kiedy zachodzi potrzeba zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia, ponieważ maszynowe źródło danych jest widoczne tylko dla użytkowników, którzy są zalogowani i nie może być skopiowane przez zdalnego użytkownika na inny komputer.

   Plikowe źródła danych

   Plikowe źródła danych (zwane także plikami DSN) przechowują informacje o połączeniu w pliku tekstowym, a nie w Rejestrze systemu Windows, i są ogólnie bardziej elastyczne w użyciu niż maszynowe źródła danych. Na przykład: można skopiować plikowe źródło danych do dowolnego komputera z poprawnym sterownikiem ODBC, aby aplikacja mogła polegać na spójnych i dokładnych informacjach połączeń do wszystkich używanych przez nią komputerów. Alternatywnie plikowe źródło danych można umieścić na pojedynczym serwerze, udostępnić je wśród wielu komputerów w sieci i z łatwością przechowywać informacje o połączeniu w jednym miejscu.

   Można także uniemożliwić dostęp do plikowego źródła danych. Takie plikowe źródło danych jest umieszczone na pojedynczym komputerze i wskazuje maszynowe źródło danych. Za pomocą niemożliwych do udostępnienia plikowych źródeł danych można uzyskiwać dostęp do istniejących maszynowych źródeł danych z plikowych źródeł danych.

   Ciągi połączeń

   W module można zdefiniować sformatowany ciąg połączenia określająca informacje o połączeniu. Ciąg połączenia przekazuje informacje o połączeniu bezpośrednio do menedżera sterownika ODBC, a jego upraszcza aplikacji, usuwając wymóg, że administrator systemu lub użytkownik najpierw utworzyć DSN przed rozpoczęciem korzystania z bazy danych.

 • Utwórz nową bazę danych    Jeśli wybierz tę opcję, a następnie kliknij przycisk Dalej, program Access wyświetli stronę, gdzie należy wprowadzić informacje o nowej bazy danych programu SQL Server.

  • Jakie programu SQL Server chcesz użyć dla tej bazy danych?     Wpisz nazwę serwera, którego chcesz użyć.

  • Użyj zaufanego połączenia     Istnieje możliwość użycia zaufanego połączenia, oznacza to, że program SQL Server można zintegrować z zabezpieczeniami systemu operacyjnego Windows, który umożliwia pojedyncze logowanie sieci i bazy danych.

  • Identyfikator logowania i hasło     Jeśli nie korzystasz z zaufanego połączenia wpisz identyfikator logowania i hasło konta z uprawnieniami tworzenie bazy danych na serwerze.

  • Co chcesz nazwy nowej bazy danych programu SQL Server?     Wpisz nazwę nowej bazy danych programu SQL Server. Access poprawia nazwę, jeśli jest w konflikcie z istniejącą nazwą bazy danych i dodaje sufiks numerowanej (mojabazadanych 1, na przykład).

Powrót do początku sekcji

Krok 2: Wybieranie tabel do rozbudowy

W tym kroku możesz wybrać tabele programu Access, które mają być rozszerzone do bazy danych programu SQL Server. Wybierz tabele, które mają być rozszerzone, a następnie użyj przycisków strzałek, aby przenieść je do listy Eksportowanie do programu SQL Server. Można także kliknąć dwukrotnie tabeli, aby go przenieść z jednej listy do innej.

Na liście Dostępnych tabel już zawiera wszystkie tabele połączone z wyjątkiem tabel programu SQL Server w bazie danych programu SQL Server. Tabele połączone wskazujące z bazą danych programu SQL Server, które zostały wybrane do rozbudowy automatycznie wyświetlany w polu listy Eksportowanie do programu SQL Server, a nie można usunąć. Tabele, które nie są widoczne w okienko nawigacji są także wyłączone, łącznie z ukrytymi tabelami i tabele systemowe.

Porada : Wszystkie tabele, których nazwa kończy się na "_local" jest wyłączone z listy dostępnych tabel, aby uniemożliwić rozszerzanie tabel, które już zostały rozszerzone. Jeśli chcesz rozszerzyć w poniższych tabelach ponownie, przed uruchomieniem Kreatora rozbudowy usuwając sufiks "_local" Zmień ich nazwy.

Powrót do początku sekcji

Krok 3: Określ atrybuty i opcje, aby być rozbudowane

W tym kroku możesz wybrać atrybutów tabel, które mają być rozszerzone do bazy danych programu SQL Server. Domyślnie wszystkie atrybuty są domyślnie zaznaczone do rozbudowy.

Uwaga : Domyślnie Kreator rozbudowy konwertuje nazw pól Access prawne nazwy pól programu SQL Server i konwertuje typy danych programu Access na równoważne typy danych programu SQL Server.

Które atrybuty tabeli mają zostać rozbudowane?

W poniższej tabeli wymieniono atrybuty można rozszerzyć, a w tym artykule opisano, jak Kreator rozbudowy obsługuje każdego z nich:

Atrybut

Akcja zaznaczenie

indeksy,

Kreator rozbudowy dokonuje rozbudowy wszystkie indeksy.

Kreator rozbudowy konwertuje kluczy podstawowych dostęp do indeksów programu SQL Server i oznacza je jako klucze podstawowe programu SQL Server. Jeśli wybierzesz łącze rozszerzonej tabeli SQL Server do bazy danych programu Access, Kreator rozbudowy również dodaje prefiks "aaaaa" Nazwa indeksu. Jest to spowodowane Access wybiera indeks, który jest pierwsze alfabetycznie na liście dostępnych indeksów, jako klucz podstawowy, a prefiks "aaaaa" gwarantuje, że został wybrany poprawny indeks.

Wszystkie inne indeksy zachowują nazwy, z wyjątkiem miejsce, w którym niedozwolone znaki są zastępowane znakiem "_". Indeksy dostępu unikatową i nieunikatowej stają się i uzyskać wyjątkowy, które nie są unikatowe indeksy programu SQL Server.

Tabela połączona musi mieć unikatowy indeks do można aktualizować w programie Access. Kreator rozbudowy może rozszerzyć istniejący indeks unikatowy, ale nie można utworzyć nie istnieje. Jeśli ma być można aktualizować dane w tabelach po rozbudowy, upewnij się, możesz dodać do każdej tabeli programu Access przed rozszerzeniem indeks unikatowy.

Reguły sprawdzania poprawności

Kreator rozbudowy rozszerza jako wyzwalacze aktualizacji i wstawiania następujące czynności:

 • Wszystkie wymagane właściwości pól

 • Reguły sprawdzania poprawności tabel

 • Reguły poprawności rekordów

 • Reguły sprawdzania poprawności pola

Wyzwalacz to szereg instrukcji Transact-SQL skojarzonych z tabelą programu SQL Server. Tabela może mieć trzy wyzwalacze, po jednym dla każdego polecenia, które można modyfikować danych w tabeli: polecenia aktualizacji, WSTAWIANIA i usuwania. Wyzwalacz jest automatycznie wykonywany, kiedy polecenie odbywa się. Kreator rozbudowy używa wyzwalaczy, a nie reguł programu SQL Server do wymuszenia sprawdzania poprawności na poziomie pola, ponieważ reguły programu SQL Server nie umożliwia wyświetlanie niestandardowych komunikatów o błędach.

Każda reguła poprawności niekoniecznie nie ma odpowiednika z wyzwalacza. Każda reguła poprawności może stać się częścią kilku wyzwalaczy, a każdy wyzwalacz może zawierać kod do emulacji funkcji kilku reguł sprawdzania poprawności.

Gdy właściwość wymagane pola programu Access jest ustawiona na PRAWDA, użytkownik nie można wstawić rekord i pozostawić pola (null) (Jeśli nie jest domyślnie powiązane z polem) albo wpisać do pola wartości null podczas aktualizacji rekordu. Wymagane pola są rozbudowane do pól w programie SQL Server, w których wartości Null.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Tekst reguły sprawdzania poprawności właściwości bazy danych programu Access jest konwertowana na projekt programu Access właściwości Tekst reguły sprawdzania poprawności. Dzięki temu dostęp przyjazne komunikaty o błędach mają być wyświetlane w przypadku naruszenia ograniczeń w czasie wykonywania.

Domyślne

Kreator rozbudowy dokonuje rozbudowy wszystkich właściwości Wartość domyślna do American krajowych standardami Institute (ANSI) jako domyślne obiekty.

Relacje między tabelami

Kreator rozbudowy dokonuje rozbudowy wszystkie tabeli Relacje.

Możesz zdecydować, jak rozszerzyć relacji między tabelami i więzów integralności za pomocą aktualizacji, wstawiania lub usuwania wyzwalaczy lub przy użyciu zadeklarowane więzów integralności (DRI). Funkcja DRI działa tak samo, jak więzy integralności programu Access przez definiowanie ograniczeń klucza podstawowego dla tabel podstawowych (strona "jeden" relacji jeden do wielu) i ograniczeń klucza obcego dla tabel obcych (zazwyczaj strona "wiele" relacji jeden do wielu).

 • Użyj DRI     Wybierz relacji między tabelami i Użyj funkcji DRI, aby użyć funkcji DRI wymusić więzy integralności. Sprawdzanie poprawności kolumn bazy danych programu Access jest konwertowana na ograniczenie check funkcji DRI programu SQL Server komunikat sprawdzania poprawności, jak pokazano w poniższej tabeli.

Relacja w bazie danych programu Access

Klucz obcy programu SQL Server

Sprawdza n tekstu

Aktualizacja kaskadowa

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

„Nie można usunąć tego rekordu, ponieważ tabela <tabelaobca> zawiera rekordy powiązane relacjami z tym rekordem.”

Usuwanie kaskadowe

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

„Nie można dodać lub zmodyfikować rekordu, ponieważ w tabeli <TabelaPodstawowa> wymagany jest rekord powiązany relacjami z tym rekordem.”

Kaskadowo aktualizuj
i usuwania kaskadowego

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Wartość nie jest ustawiona.

Brak funkcji DRI

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Nie można dodać, zmodyfikować ani usunąć tego rekordu z powodu ograniczeń relacji między tabelami <tabelapodstawowa> i <tabelaobca>.

 • Użyj wyzwalaczy     Jeśli zdefiniowane aktualizacji kaskadowych lub usuwania w relacjach tabeli programu Access i chcesz zachować to zachowanie w rozbudowanej tabeli, zaznacz relacji między tabelami i Użyj wyzwalaczy. Ten rozszerza kaskadowych aktualizuje lub usuwa jako wyzwalaczy Wymuszanie więzów integralności.

  Relacja między tabelami niekoniecznie nie ma odpowiednika z wyzwalacza. Każda relacja może stać się częścią kilku wyzwalaczy lub każdy wyzwalacz może zawierać kod do emulacji funkcji kilku reguł więzów integralności. Wyzwalacze wstawiania są używane w tabelach podrzędnych, a wyzwalacze usuwania są używane w tabelach nadrzędnych.

  Uwaga : Program Access wymaga DRI czytanie diagram bazy danych bazy danych programu SQL Server. Aby umożliwić dostęp do odczytu diagram bazy danych podczas Wymuszanie więzów integralności za pomocą wyzwalaczy, Kreator rozbudowy umieszcza DRI w relacjach, lecz wyłącza sprawdzanie ograniczeń klucza obcego.

Jakie opcje danych chcesz dołączyć?

 • Dodawanie pola sygnatury czasowej do tabel    Program SQL Server używa pola sygnatury czasowej, aby wskazać, że rekord został zmieniony (ale nie, kiedy został zmieniony), tworząc pole wartości unikatowych, a następnie aktualizując to pole przy każdej aktualizacji rekordu. W tabeli połączonej program Access używa wartości pola sygnatury czasowej do określenia przed aktualizacją, czy rekord został zmieniony. Na ogół pole sygnatury czasowej zapewnia najlepszą wydajność i niezawodność. Bez pola sygnatury czasowej program SQL Server musi sprawdzać wszystkie pola w rekordzie, aby ustalić, czy rekord został zmieniony, co zmniejsza wydajność.

  W poniższej tabeli opisano ustawienia dostępne na tej liście:

Ustawienie

Opis

Tak, niech kreator zdecyduje

Jeśli oryginalny tabele programu Access zawierają zmiennoprzecinkowa (pojedyncze lub podwójne) Nota lub pola obiekt OLE, Kreator rozbudowy tworzy nowe pola sygnatury czasowej w celu utworzenia tabele programu SQL Server dla tych pól.

Tak, zawsze

Kreator rozbudowy tworzy pole sygnatury czasowej dla wszystkich tabel rozbudowane niezależnie od tego, jakie typy pól, które są w nich zawarte. To zwiększa wydajność rozszerzonych tabel programu Access nie zawierające Nota, obiekt OLE lub pól zmiennoprzecinkowa, ale które mają pola innych typów.

Nie, nigdy

Kreator rozbudowy nie doda pola sygnatury czasowej do tabel.

Ważne : W tabelach połączonych programu SQL Server Access nie sprawdza Jeśli Nota lub obiekt OLE pola zostały zmienione, ponieważ te pola może być wielu megabajtów rozmiar i porównanie może być zbyt obciążenie sieci i czasochłonne. W związku z tym jeśli tylko pola typu tekst lub obraz został zmieniony i nie ma pola sygnatury czasowej, program Access zastępuje zmiany. Także wartość pola zmiennoprzecinkowa może okazać się zmieniona, kiedy nie, dzięki czemu w przypadku braku pola sygnatury czasowej, Access może określić, że rekord został zmieniony, nie.

 • Utwórz tylko strukturę tabeli, nie rozbudowy żadnych danych    Kreator rozbudowy dokonuje rozbudowy wszystkich danych programu SQL Server domyślnie. Zaznacz pole wyboru Utwórz tylko strukturę tabeli, nie rozbudowy jakiekolwiek dane, rozszerzona zostanie tylko struktura danych.

Powrót do początku sekcji

Krok 4: Wybieranie sposobu rozbudowy aplikacji

Na następnej stronie kreatora można wybrać jeden z trzech sposobów rozszerzenia aplikacji bazy danych programu Access. W obszarze jakich zmian aplikacji chcesz wprowadzić?, wybierz jedną z następujących opcji:

 • Tworzenie nowej aplikacji klient/serwer programu Access    Jeśli wybierzesz tę opcję, Kreator rozbudowy tworzy nowy projekt programu Access. Kreator rozbudowy monituje o nazwę, która zostanie przyjęta wartość domyślna nazwa bieżącej bazy danych programu Access, dodaje sufiks "CS", a następnie zapisuje projekt w tym samym miejscu jako istniejącej bazy danych programu Access.

  Kreator rozbudowy tworzy plik projektu programu Access, a następnie rozszerza wszystkie obiekty bazy danych z bazy danych programu Access z projektem programu Access. Jeśli nie zostanie zapisany identyfikator użytkownika i hasło, następnie przy pierwszym otwarciu projektu programu Access, program Access wyświetli okno dialogowe Właściwości łączenia danych tak, aby można nawiązać połączenie bazy danych programu SQL Server.

 • Tabele programu SQL Server łącze z istniejącą aplikacją    Jeśli wybierzesz tę opcję, Kreator rozbudowy modyfikuje bazę danych programu Access, aby używać kwerend, formularzy, raportów i danych stron dostępu do danych w nowej bazie danych programu SQL Server, a nie dane w bazie danych programu Access. Zmienia nazwę Kreator rozbudowy programu Access tabele rozbudowy z sufiksem "_local." Na przykład jeśli rozbudowy tabeli o nazwie Pracownicy, zostanie zmieniona Pracownicy_local w bazie danych programu Access. Następnie Kreator rozbudowy tworzy tabelę połączoną programu SQL Server o nazwie Pracownicy.

  Uwaga : Po zakończeniu operacji rozbudowy nie będzie można używać tabel, które zostały zmienione z sufiksem "_local". Jednak jest dobrym pomysłem jest zachowanie lokalne tabele, aż upewnieniu się, że rozbudowy zakończyło się pomyślnie. W późniejszym terminie możesz usunąć lokalne tabele, aby zmniejszyć rozmiar bazy danych programu Access. Pamiętaj utworzyć kopię zapasową bazy danych przed usunięciem jakichkolwiek tabel.

  Kwerendy, formularze, raporty i strony dostępu do danych utworzone na podstawie pierwotnych tabel Pracownicy będą teraz korzystać z połączonej tabeli Pracownicy na serwerze SQL Server. Wiele spośród właściwości pól w pierwotnej tabeli lokalnej jest dziedziczonych przez nową tabelę lokalną włącznie z właściwościami Description, Caption, Format, InputMask i DecimalPlaces.

 • Bez zmian aplikacji    Wybierz tę opcję, jeśli chcesz tylko kopiowanie danych do bazy danych programu SQL Server, a nie wprowadzać żadnych innych zmian w istniejącej aplikacji bazy danych programu Access.

Zapisz hasło i identyfikator użytkownika    Domyślnie Kreator rozbudowy tworzy tabele połączone w istniejącej aplikacji lub tworzy projekt Access bez zapisywania nazwy użytkownika i hasła. Oznacza to, że użytkownicy monitu o podanie nazwy użytkownika i hasła każdorazowo logowania się do bazy danych programu SQL Server.

Jeśli wybierzesz opcję Zapisz identyfikator użytkownika i hasło, użytkownicy mogą łączyć z bazą danych programu SQL Server bez potrzeby logowania. Jeśli wybierzesz opcję Utwórz nową aplikację klient/serwer programu Access, projekt programu Access przechowuje hasło i nazwa użytkownika w ciągu połączenia OLE DB.

Uwaga : Ta opcja jest wyłączona dla opcji Bez zmian aplikacji, jeśli połączona tabela serwera SQL została skonfigurowana za pomocą tabeli MSysConf w celu uniemożliwienia zapisania haseł.

Raport Kreatora rozszerzenia

Po kliknięciu przycisku Zakończ Kreator rozbudowy tworzy raport, który zawiera szczegółowy opis wszystkich utworzonych obiektów, a także wszelkich błędów napotkanych podczas procesu. Kreatora rozbudowy zostanie wyświetlony raport na podglądzie wydruku, a następnie można wydrukować lub zapisać raport, na przykład jako plik PDF lub XPS. Raport nie zostaną zapisane jako obiekt programu Access po zamknięciu okna Podgląd wydruku.

Raport Kreatora rozszerzenia zawiera następujące informacje:

 • Parametry rozszerzenia, a wśród nich atrybuty tabel wybrane do rozszerzenia i sposób rozszerzenia.

 • Informacje o tabelach, a wśród nich porównanie wartości nazw, typów danych, indeksów, reguł sprawdzania, ustawień domyślnych i wyzwalaczy w programach Access i SQL Server oraz informacja o tym, czy zostały dodane datowniki.

 • Błędów napotkanych, takich jak bazy danych lub transakcji dziennika, nieodpowiednie uprawnieniami, urządzenia lub bazy danych nie utworzono, tabeli, ustawienia domyślnego lub reguły poprawności pominięte relacji, kwerendy pominięta (ponieważ nie można przełożyć na składnię SQL Server), a błędy konwersji kontrolka i źródło rekordów w formularzach i raportach.

Powrót do początku sekcji

Początek strony

Sposoby rozbudowywane obiektów bazy danych

Można rozbudowywać następujące obiekty danych i obiekty baz danych: 

 • Dane i typy danych    Wszystkie typy danych bazy danych programu Access są konwertowane na jej równowartość w programie SQL Server. Kreator konwertuje tekst bazy danych programu Access Unicode, dodając identyfikator ciągu Unicode do wszystkich wartości ciągu, a także przez dodawanie prefiks n Unicode do wszystkich typów danych.

 • Kwerendy   

  • Kwerendy wybierające nie zawierające klauzuli ORDER BY lub parametrów są konwertowane na widoki.

  • Kwerendy funkcjonalne są konwertowane na kwerendy funkcjonalne procedur przechowywanych. Aby zagwarantować, że przechowywana procedura będzie działać, program Access dodaje po kodzie deklaracji parametru klauzulę SET NOCOUNT ON.

  • Kwerendy wybierające, które jedynie odwołują się do tabel (zwane również kwerendami podstawowymi), wykorzystujące parametry lub klauzulę ORDER BY, są konwertowane na funkcje definiowane przez użytkownika. W razie konieczności do kwerendy zawierającej klauzulę ORDER BY dodawana jest klauzula TOP 100 PERCENT.

  • Kwerendy parametryczne, które wykorzystują parametry nazwane, zachowują oryginalną formę tekstu użytą w programie Access i są konwertowane na procedury przechowywane lub funkcje wewnętrzne zdefiniowane przez użytkownika.

   Uwaga : Może być konieczne ręczne przekonwertowanie kwerend, które nie zostały rozbudowane, takich jak kwerendy przekazujące SQL, kwerendy definiujące dane i kwerend krzyżowych. Możesz również może być konieczne ręczne rozbudowanie kwerend, które zostały zagnieżdżone zbyt mocno.

 • Formularze, raporty i formanty    Instrukcji SQL w oknie dialogowym właściwości RecordSource, ControlsSource i RowSource dla formularzy, raportów lub formantów są zachowywane i nie są konwertowane na procedur składowanych lub funkcji zdefiniowanych przez użytkownika.

 • Właściwości uruchamiania    Kreator rozbudowy rozszerza następujących właściwości uruchamiania:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduły i makra    Kreator rozbudowy nie powoduje zmiany makra i moduły. Może być konieczne modyfikowanie aplikację, aby w pełni korzystać z funkcji programu SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł w witrynie MSDN Optymalizowania Microsoft Office dostęp aplikacji połączone z programu SQL Server.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×