Przelewanie wklejonego tekstu do następnej strony lub pola tekstowego

Gdy pole tekstowe lub Autokształty w publikacji zawierają więcej tekstu niż można w nich wyświetlić, nadmiarowy tekst jest umieszczany przez program Publisher w przepełnienie. Tekst z obszaru przepełnienia można przenieść ręcznie do publikacji, przenosząc go do innego pola tekstowego lub Autokształtu. Przy wklejaniu tekstu do pola tekstowego można użyć opcji autoprzelewanie, aby nadmiarowy tekst został automatycznie przelany do następnej strony lub pola tekstowego.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat ręcznego przenoszenia tekstu z obszaru przepełnienia, kliknij łącze w sekcji Zobacz też. Sekcja ta jest widoczna, gdy komputer jest połączony z Internetem.

Przy wklejaniu do pola tekstowego większej ilości tekstu niż pole może pomieścić — na przykład tekstu skopiowanego z innej publikacji lub innego programu — zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy zastosować autoprzelewanie. Ten sam komunikat pojawia się przy wstawianiu zbyt dużej ilości tekstu do pola tekstowego z pliku tekstowego (opcja Plik tekstowy w menu Wstaw). Funkcja autoprzelewania pomaga znaleźć puste pole tekstowe lub utworzyć nowe pole tekstowe, w którym będzie przechowywany nadmiarowy tekst.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat autoprzelewania, można wybrać jedną z następujących opcji umożliwiających określenie sposobu przelewania tekstu w publikacji:

 • Zastosowanie autoprzelewania — umożliwia zlokalizowanie pustego pola tekstowego lub utworzenie nowego pola tekstowego, w którym będzie przechowywany nadmiarowy tekst.

 • Wstawienie tekstu bez zastosowania autoprzelewania (dzięki czemu tekst znajdzie się w obszarze przepełnienia), a następnie zlokalizowanie lub utworzenie pola tekstowego, w którym będzie przechowywany nadmiarowy tekst.

Uwaga: Gdy tekst jest wklejany bezpośrednio do publikacji bez zastosowania pola tekstowego, na bieżącej stronie jest tworzone jedno duże pole tekstowe zawierające wklejony tekst bez zastosowania opcji autoprzelewania i obszaru przepełnienia. Aby przenieść w takiej sytuacji tekst do następnej strony lub innego pola tekstowego, należy zmienić rozmiar bieżącego pola tekstowego (dzięki czemu nadmiarowy tekst znajdzie się w obszarze przepełnienia), a następnie zlokalizować lub utworzyć pole tekstowe, w którym ma być przechowywany nadmiarowy tekst.

Porady dotyczące dodawania stron i pól tekstowych

Gdy do utworzenia nowej strony zostanie użyta opcja autoprzelewania, na końcu publikacji jest wstawiana pusta strona. W celu zachowania lepszej kontroli nad układem publikacji można dodać strony przed skorzystaniem z opcji autoprzelewania lub można utworzyć pola tekstowe samodzielnie. Aby dodać własne formatowanie, wykonaj następujące czynności:

 1. W otwartej publikacji wybierz stronę, która ma się znaleźć docelowo przed dodawanymi stronami lub za nimi.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Strona.

 3. Aby dodać kilka nowych stron do publikacji, w polu tekstowym Liczba nowych stron wpisz liczbę stron, które chcesz dodać.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby na każdej nowej stronie umieścić pole tekstowe o rozmiarze strony, kliknij polecenie Utwórz jedno pole tekstowe na każdej stronie.

  • Aby na każdej nowej stronie były kopiowane wszystkie obiekty i formatowanie z dowolnej strony publikacji, kliknij polecenie Duplikuj wszystkie obiekty na stronie, a następnie wpisz w polu numer strony, która ma być kopiowana.

Korzystanie z autoprzelewania

Jeśli publikacja zawiera co najmniej jedno puste pole tekstowe i chcesz przenieść do niego tekst za pomocą funkcji autoprzelewania, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Tak, gdy pojawi się monit z pytaniem, czy użyć opcji autoprzelewania.

  Zostanie zaznaczone pierwsze puste pole tekstowe w publikacji oraz pojawi się monit z pytaniem, czy kontynuować przelewanie tekstu do zaznaczonego pola tekstowego.

 2. Kliknij przycisk Tak, aby przelać tekst do istniejącego pola tekstowego.

  Jeśli tekst nie zmieści się w istniejącym polu tekstowym, zostanie wybrane następne puste pole tekstowe i tak dalej.

  Jeśli w istniejących pustych polach tekstowych w publikacji jest za mało miejsca, by pomieścić cały wklejony tekst, pojawi się monit z pytaniem, czy utworzyć pola tekstowe.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby dodać do publikacji nowe strony, jedną dla każdego połączonego pola tekstowego, które musi zostać utworzone, aby zmieścić tekst wklejony do publikacji.

Jeśli w publikacji nie ma pustych pól tekstowych i chcesz użyć opcji autoprzelewania do przeniesienia tekstu do nowego pola tekstowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Tak, gdy pojawi się monit z pytaniem, czy użyć opcji autoprzelewania.

  Pojawi się monit z pytaniem, czy utworzyć pola tekstowe.

 2. Kliknij przycisk Tak, aby dodać do publikacji nowe strony, jedną dla każdego połączonego pola tekstowego, które musi zostać utworzone, aby zmieścić tekst wklejony do publikacji.

Lokalizowanie lub tworzenie nowego pola tekstowego dla tekstu w obszarze przepełnienia

Gdy do pola tekstowego zostanie wstawiona większa ilość tekstu niż pole jest w stanie pomieścić i nie zostanie wybrana funkcja autoprzelewania, tekst zostanie wstawiony do pola tekstowego, a nadmiar trafia do obszaru przepełnienia. W dolnej części pola tekstowego pojawi się wskaźnik przepełnienia overflow indicator informujący, że na ekranie nie jest aktualnie widoczny cały tekst i że pozostała część tekstu znajduje się w obszarze przepełnienia.

Connecting text boxes to get text out of overflow in a publication

1. Poniżej pola tekstowego zawierającego więcej tekstu, niż pole może wyświetlić, pojawia się wskaźnik przepełnienia.

2. Po wybraniu pola tekstowego, do którego powinien zostać przelany nadmiar tekstu, kliknij nowe pole tekstowe, a następnie kliknij polecenie Utwórz łącze do pola tekstowego na pasku narzędzi Łączenie pól tekstowych, aby przenieść tekst z obszaru przepełnienia do pustego pola tekstowego w publikacji.

3. Gdy wskaźnik myszy zostanie umieszczony na pustym polu tekstowym w publikacji, wygląd wskaźnika zmienia się na dzbanek wlewający tekst.

4. Tekst z obszaru przepełnienia zostanie przelany do pustego pola tekstowego; pojawi się również znacznik Przejdź do poprzedniego pola tekstowego informujący, że pola tekstowe są połączone.

Aby przenieść tekst z obszaru przepełnienia do nowego lub istniejącego pola tekstowego, dzięki czemu tekst ten stanie się widoczny, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli w publikacji nie ma pustego pola tekstowego, utwórz w dowolnym miejscu nowe pole tekstowe o wybranym rozmiarze.

  how

  1. Jeśli nowe pole tekstowe ma pojawić się na nowej stronie publikacji, kliknij polecenie Strona w menu Wstaw, kliknij polecenie Wstaw puste strony w menu Opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Na pasku narzędzi Obiekty kliknij polecenie Pole tekstowe Obraz przycisku .

  3. Kliknij w publikacji miejsce, gdzie powinien się znajdować jeden z rogów obszaru tekstu i przeciągnij wskaźnik myszy po przekątnej aż do uzyskania pola o odpowiednim rozmiarze.

 2. Kliknij pole tekstowe z tekstem w obszarze przepełnienia (pole zawierające więcej tekstu, niż jest w stanie pomieścić).

 3. Na pasku narzędzi Łączenie pól tekstowych kliknij polecenie Utwórz łącze do pola tekstowego.

  Wygląd wskaźnika zmieni się na dzbanek Wskaźnik w kształcie dzbanka używany do łączenia pól tekstowych. .

 4. Przesuń wskaźnik do nowego pola tekstowego (wygląd wskaźnika zmieni się na dzbanek wlewający tekst Pitcher pouring text into linked text box ) i kliknij wewnątrz pola.

  Tekst z obszaru przepełnienia pierwszego pola tekstowego zostanie wyświetlony w połączonym polu tekstowym.

 5. Jeśli w połączonym polu tekstowym zostanie wyświetlony wskaźnik przepełnienia overflow indicator , powtarzaj czynności opisane w punktach od 1 do 4, aż cały tekst będzie widoczny.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×