Przekierowywanie znanych folderów do usługi OneDrive dla Firm

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest dla administratorów IT zarządzanie klienta synchronizacji OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa Windows Server, która korzysta z usługi Active Directory. (Jeśli nie jesteś administratorem IT i chcesz automatycznie synchronizować folderu Dokumenty z OneDrive, zobacz Synchronizowanie folderu Dokumenty z usługą OneDrive).

Istnieją dwa podstawowe zalety przekierowywania znane foldery (na przykład dokumenty) do lokalizacji synchronizacji OneDrive dla Firm dla użytkowników w domenie systemu Windows:

 • Użytkownicy mogą nadal przy użyciu dokumentów i innych podobnych folderów. Ta osoba nie ma zmiany ich dzienny nawyków pracy, aby użyć OneDrive.

 • Przy użyciu OneDrive dla dokumentów umożliwia wykonywanie kopii zapasowych danych w chmurze i umożliwia dostęp do dokumentów z dowolnego urządzenia.

Z tego powodu zalecamy konfigurowania przekierowania folderu w przypadku przedsiębiorstwa lub dużej organizacji. Małych i średnich firm może też to być przydatne, ale warto pamiętać, że najpierw pewne doświadczenie z migracji danych i zasad grupy, aby wykonać poniższe procedury.

Sposób działania

Oto omówienie tego, co będziemy konfigurować w tym artykule:

 1. Firma Microsoft będzie ustawić zasady na poziomie domeny, aby upewnić się, że synchronizowanie wszystkich użytkowników do tego samego folderu, podczas instalacji klienta synchronizacji OneDrive.

 2. Firma Microsoft będzie ustawić dodatkowe zasady, aby przekierować folder dokumenty do tej lokalizacji synchronizacji.

Gdy użytkownicy logować się na swoich komputerach, zasad grupy wykryje, jeśli OneDrive folder istnieje w określonej lokalizacji. Jeśli folder nie istnieje (na przykład, jeśli użytkownik nie zostało jeszcze skonfigurowane klienta synchronizacji lub jeśli po raz pierwszy został zarejestrowany w w na komputerze), nie będą przekierowywani do folderu dokumenty. Jeśli folder istnieje, folder dokumenty będą przekierowywani do folderu OneDrive.

Gdy przekierowywany folderu dokumenty skróty do dokumentów — takie jak kontakty w Eksploratorze plików - wskaże do nowej lokalizacji. Jednak oryginalny folder i jego zawartość będą nadal w poprzedniej lokalizacji w obszarze % userprofile%\Documents. Można przeprowadzić migrację wszystkie pliki z oryginalnego folderu do OneDrive i usuń oryginalny folder, w razie potrzeby.

Przed rozpoczęciem

Istnieje szereg kwestie do rozważenia podczas ustalania, jeśli przekierowywanie znane folderów do OneDrive jest dobrym rozwiązaniem dla Twojej organizacji:

 • OneDrive ma pewne ograniczenia wokół nazewnictwa plików, rozmiar pliku i typ pliku, który należy przejrzeć przed wdrożeniem nowy klient synchronizacji usługi OneDrive. Należy pamiętać, że użytkownicy mogą próby pliki tego typu za pomocą OneDrive, lub OneDrive klienta synchronizacji może je zsynchronizować, gdy przekierowywać foldery Dokumenty użytkowników.

 • Jeśli użytkownicy korzystają folderu dokumenty jako lokalizacji instalacji dla niektórych starszych aplikacji, aplikacje może przestać działać po został przekierowany folder. Jeśli organizacja korzysta z starsze aplikacje, które nie zostały napisane do obsługi przekierowywania folderów, należy je przetestować przed przekierowaniem foldery do OneDrive.

 • Jeśli foldery Dokumenty użytkowników usługi zawierać elementy o bardzo wysokiej częstotliwości aktualizacji — na przykład baz danych, serwer sieci web lub pliki OST Outlook- zalecamy nie przekierowywania tych folderów, aby OneDrive. Podczas tych plików należy nadal działać normalnie, wysokiej częstotliwości działania synchronizacji z powodu nieustannie pliki mogą spowodować siecią i wydajnością problemów.

Jeśli masz już przekierowywanie znane folderów w innym miejscu — na przykład udziału sieciowego - lub wdrożono już nowy klient synchronizacji usługi OneDrive, następnie istnieją pewne dodatkowe zagadnienia związane z planowaniem:

 • Jeśli wiadomo, że foldery są obecnie przekierowywane do udziału sieciowego lub innej lokalizacji, należy przeprowadzić migrację danych z tej lokalizacji do OneDrive po przekierowania znane folderów do OneDrive.

 • Po znane folderów zostanie przekierowany do OneDrive za pomocą procedury opisane w tym artykule, istniejących plików w folderach znane pozostaną na komputerach użytkowników i trzeba ręcznie przenoszone do folderu OneDrive każdego użytkownika. Zaleca się przy użyciu XCopy lub Robocopy skryptów w sposób automatycznego przenoszenia plików dla użytkowników.

 • Aby przekierować połączenie znane foldery OneDrive, użytkownicy muszą synchronizację swoje pliki OneDrive do domyślnej lokalizacji (%userprofile%\OneDrive - <TenantName>). Znane folderów nie nastąpi przekierowanie do innej lokalizacji.

 • Jeśli użytkownicy mają dużej ilości danych, które zostaną przekazane do OneDrive, warto etapu wdrożenia ograniczyć wpływ w Twojej sieci.

Wymagania wstępne i środowisko bazowe

Aby procedury przedstawione w tym artykule działały, wymagana jest określona konfiguracja. Zanim zaczniesz, sprawdź poniższe wymagania wstępne:

 • Upewnij się, że zainstalowano usługi OneDrive dla firm zasad grupy obiektów w domenie.

 • Upewnij się, że wszelkie istniejące OneDrive użytkownicy w Twojej organizacji jest synchronizowana swoje pliki do domyślnej lokalizacji synchronizacji (%userprofile%\OneDrive - <TenantName>). Użytkownicy, którzy są synchronizowania plików do innej lokalizacji, nie będzie miał ich znane folderów przekierowanie do OneDrive.

 • Wszystkie procedury opisane w tym artykule są wykonywane w edytorze zasad grupy domeny. Musisz mieć uprawnienia administratora domeny, aby wykonać poniższe procedury.

Przekierowywanie znane folderów w usłudze OneDrive

Przekierowywanie znane folderów do OneDrive pierwszym krokiem jest upewnij się, że użytkownicy synchronizować ich OneDrive do domyślnej lokalizacji podczas konfigurowania klienta synchronizacji. Firma Microsoft to zrobić za pomocą zasad domeny.

Aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie lokalizacji swojego folderu OneDrive

 1. W edytorze zasad grupy domeny, w obszarze Templates\OneDrive Konfiguracja użytkownika kliknij dwukrotnie Nie zezwalaj użytkownikom na zmienianie lokalizacji swojego folderu OneDrive.

 2. Wybierz opcję Włączone i kliknij przycisk OK.

Następnym krokiem jest utworzenie zmiennej środowiska folderu OneDrive. Zasad grupy Pozwól nam nie przekierowywać foldery znane bezpośrednio do innej lokalizacji w obszarze % userprofile %, więc należy utworzyć nową zmienną środowiska, który zawiera lokalizację folderu % userprofile %.

Użyjemy kierowanie poziomie elementu w tej zmiennej środowiska aby zapobiec folderów przekierowywane, dopóki zostanie utworzony folder przez klienta synchronizacji.

Aby utworzyć zmienną środowiska folderu usługi OneDrive

 1. W edytorze zasad grupy domeny, w obszarze Ustawienia Configuration\Preferences\Windows użytkownika kliknij prawym przyciskiem myszy środowisko, kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij Środowiska zmiennych.

 2. W polu Nazwa wpisz ciąg OneDriveSync.

 3. W polu Wartość wpisz ciąg %userprofile%\<Folder_synchronizacji>.

  <SyncFolder> to nazwa folderu domyślnego. Na przykład OneDrive — Contoso   .

 4. Na karcie Wspólne zaznacz pole wyboru Określ wartość docelową na poziomie elementu, a następnie kliknij pozycję Określanie celu.

 5. W Edytorze elementów określania wartości docelowej kliknij pozycję Nowy element, a następnie kliknij pozycję Dopasowanie pliku.

 6. Wybierz pozycję Folder już istnieje z listy rozwijanej Typ dopasowania.

 7. W polu Ścieżka wpisz ciąg %userprofile%\<Folder_synchronizacji> (tę samą ścieżkę, co w kroku 3).

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Kliknij przycisk OK.

Teraz nadszedł czas, aby skonfigurować samo przekierowywanie znanych folderów.

Należy zauważyć, że nie jest obsługiwana o istniejącej zawartości automatycznie migrowane przez zasady grupy do folderu OneDrive. (Zobacz ostrzeżenie w poniższej procedurze). Automatyczne plik migracji, jest możliwość utratą danych w przypadku gdy istnieją pliki w obu lokalizacjach, mającymi pasujące nazwy pliku.

Aby przekierować foldery dokumenty do usługi OneDrive

 1. W edytorze zasad grupy domeny, w obszarze Użytkownika Konfiguracja użytkownika\Zasady\Ustawienia systemu Windows\przekierowanie kliknij prawym przyciskiem myszy dokumenty, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Z listy rozwijanej Ustawienia wybierz pozycję Podstawowe — Przekieruj wszystkie foldery do tej samej lokalizacji.

 3. W obszarze Lokalizacja folderu docelowego wybierz pozycję Przekieruj do następującej lokalizacji.

 4. W polu Ścieżka katalogu głównego wpisz ciąg %OneDriveSync%\Dokumenty.

 5. Na karcie Ustawienia wyczyść pole wyboru Przenieś zawartość folderu Dokumenty do nowej lokalizacji.

  Uwaga: Pozostawiając to ustawienie jest włączone może spowodować utratę danych podczas scalone zawartość folderu dokumentów z folderem OneDrive w przypadku plików przy użyciu tej samej nazwie w obu tych lokalizacji.

 6. Kliknij przycisk OK.

Teraz możemy ustawiono folderu dokumenty do przekierowywania do folderu OneDrive. Można także łatwo przekierowywać powiązanych foldery znane - obrazu, muzyka lub klipy wideo — Pozwól wykonaj przekierowania folderu dokumenty. Aby wykonać tę czynność, należy użyć poniższą procedurę.

Aby przekierować powiązanych foldery w folderze OneDrive

 1. W edytorze zasad grupy domeny, w obszarze Użytkownika Konfiguracja użytkownika\Zasady\Ustawienia systemu Windows\przekierowanie kliknij prawym przyciskiem myszy powiązanych folder, który chcesz przekierować obrazy, Muzyka lub klipy wideo — i kliknij przycisk Właściwości.

 2. Na liście rozwijanej Ustawienie wybierz pozycję Zgodnie z folderem dokumentów.

 3. Kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy skonfigurowano Przekierowanie folderu, znane foldery użytkowników będą przekierowywani do swojego folderu OneDrive po ich klienta synchronizacji OneDrive została skonfigurowana. Po Przekieruj znajduje się w miejscu, należy przeprowadzić migrację danych użytkownika z pierwotnej lokalizacji na ich lokalnym dysku do folderu OneDrive.

Należy pamiętać, która jako nowych użytkowników i komputery trybu online w czasie, użytkownicy nadal mogą zapisywać pliki do folderu dokumenty przed ich konfigurowania klienta synchronizacji OneDrive i te pliki będą musiały być przenoszone do folderu OneDrive po Przekieruj ma miejsce.

Tematy pokrewne

Robocopy

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×