Przekazywanie zdjęć i plików do usługi OneDrive

Przekazywanie zdjęć i plików do usługi OneDrive

Do usługi OneDrive można dodawać pliki na wiele różnych sposobów, a następnie uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Korzystanie z witryny internetowej usługi OneDrive

W zależności od używanej przeglądarki sieci Web możesz przekazywać pliki o rozmiarze do 10 GB.

 1. W witrynie internetowej usługi OneDrive zaloguj się przy użyciu swojego konta Microsoft, a następnie przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać pliki.

 2. Wybierz pozycję Przekaż.

  Przekazywanie do witryny OneDrive.com

 3. Zaznacz pliki, które chcesz przekazać, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Porady: 

 • Możesz również przeciągnąć pliki z Eksploratora plików bezpośrednio do plików w witrynie internetowej usługi OneDrive.

 • W przypadku przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge można także przekazywać foldery przy użyciu opcji Folder z menu Przekaż lub przeciągać foldery do witryny internetowej.

 • Poznaj sposoby organizowania i znajdowania zdjęć w usłudze OneDrive.

Kopiowanie i przenoszenie plików do usługi OneDrive przy użyciu Eksploratora plików

Możesz kopiować lub przenosić pliki między folderami w usłudze OneDrive bądź z innych folderów na komputerze. Podczas przenoszenia plików usuwasz je z komputera i dodajesz do usługi OneDrive. Przeciągnij pliki z listy plików w okienku po prawej stronie do usługi OneDrive w okienku po lewej stronie.

Zrzut ekranu przedstawiający przenoszenie pliku do innego folderu w usłudze OneDrive.

W systemie Windows 10

W przypadku wielu uprawnionych użytkowników w nowych instalacjach systemu Windows 10 pliki są domyślnie zapisywane w usłudze OneDrive, a nie na komputerze. Oznacza to, że pliki te są dostępne na dowolnym urządzeniu, które można połączyć z Internetem, i są chronione na wypadek uszkodzenia komputera. Domyślne ustawienia zapisywania można zmienić w dowolnym momencie. Dowiedz się, jak określić, gdzie są zapisywane Twoje pliki, lub przenieść je do usługi OneDrive.

W systemie Windows 8.1 lub Windows RT 8.1

Możesz automatycznie dodawać pliki i foldery do usługi OneDrive z komputera bez przechodzenia do witryny internetowej usługi OneDrive. W ten sposób można dodawać do usługi OneDrive pliki o rozmiarze do 10 GB.

Bezpośrednie zapisywanie w usłudze OneDrive jest możliwe z poziomu plików pakietu Microsoft Office (takich jak dokumenty programu Word i arkusze programu Excel), plików PDF i innych dokumentów. Jeśli komputer ma wbudowaną kamerę, możesz automatycznie zapisywać kopie robionych zdjęć bezpośrednio w usłudze OneDrive, aby zawsze mieć kopię zapasową. Aby mieć pewność, że komputer jest skonfigurowany do automatycznego zapisywania, sprawdź swoje ustawienia usługi OneDrive.

 1. Szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera.

 2. W przypadku dokumentów naciśnij lub kliknij pozycję OneDrive, a następnie włącz ustawienie Domyślnie zapisuj dokumenty w usłudze OneDrive.

 3. W przypadku zdjęć naciśnij lub kliknij pozycję Z aparatu, a następnie wybierz opcję Przekazuj zdjęcia w dobrej jakości lub Przekazuj zdjęcia w najlepszej jakości (aby kopie miały wyższą rozdzielczość).

Podczas przenoszenia plików usuwasz je z komputera i dodajesz do usługi OneDrive.

 1. Naciśnij lub kliknij strzałkę obok pozycji OneDrive i wybierz pozycję Ten komputer.

 2. Przejdź do plików, które chcesz przenieść, a następnie szybko przesuń na ich w dół lub kliknij je prawym przyciskiem myszy, aby je zaznaczyć.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Wytnij.

 4. Naciśnij lub kliknij strzałkę obok pozycji Ten komputer i wybierz pozycję OneDrive, aby przejść do folderu znajdującego się w usłudze OneDrive.

 5. Szybko przesuń palcem do środka od górnej lub dolnej krawędzi ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia poleceń aplikacji, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Wklej.

Korzystanie z aplikacji klasycznej OneDrive

Jeśli masz system Windows 7 lub Windows Vista albo korzystasz z komputera Mac, możesz zainstalować bezpłatną aplikację klasyczną OneDrive, aby przekazywać pliki i foldery do usługi OneDrive automatycznie. Za pomocą aplikacji klasycznej możesz przekazywać pliki o rozmiarze do 10 GB.

Korzystanie z aplikacji dla urządzeń przenośnych

Do usługi OneDrive możesz przekazywać pliki za pomocą mobilnej aplikacji OneDrive przeznaczonej dla systemu Android, iOS lub Windows Phone. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz:

Korzystanie z usługi OneDrive dla systemu Android

Korzystanie z usługi OneDrive dla systemu iOS

Korzystanie z aplikacji OneDrive na telefonie z systemem Windows

Z poziomu pakietu Microsoft Office lub usługi Office 365

W dowolnym dokumencie pakietu Office wybierz pozycję Plik > Zapisz jako, wybierz usługę OneDrive, a następnie folder, w którym chcesz zapisać plik.

Opcja Zapisz jako w wybraną domyślnie usługą OneDrive

Uwagi: 

 • Firma Microsoft może ograniczyć liczbę plików, które można przekazać do usługi OneDrive w każdym miesiącu.

 • Należy przestrzegać praw autorskich oraz udostępniać pliki w Internecie w sposób przemyślany. Kopiowanie i udostępnianie materiałów bez zezwolenia stanowi naruszenie Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Możesz uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. W aplikacji mobilnej OneDrive potrząśnij urządzeniem, aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię na temat usługi OneDrive.

Odwiedź witrynę OneDrive — centrum pomocy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×