Przekazywanie połączeń (program Enterprise Voice)

Uwaga:  Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej są dostępne tylko pod warunkiem, że odpowiednie mechanizmy obsługi skonfigurowano w systemach informatycznych firmy. Informacje o funkcjach programu Office Communicator 2007 R2 zainstalowanych w infrastrukturze firmy można uzyskać od administratora systemu.

Funkcje przekazywania połączeń zawarte w programie Office Communicator umożliwiają przekazywanie połączeń do skrzynki poczty głosowej, na inny numer lub do innego kontaktu. Są one szczególnie przydatne dla osób spędzających dużo czasu w podróżach lub pracujących w domu, ponieważ umożliwiają skierowanie rozmów do aktualnego miejsca pobytu. Ponadto w przypadku nieobecności w biurze połączenia mogą być automatycznie przekazywane do najbliższego współpracownika, co zapewni ich właściwą obsługę.

Skonfigurowanie ustawień przekazywania połączeń spowoduje automatyczne przekierowywanie wszystkich przychodzących rozmów do wskazanej lokalizacji. Na Twoim komputerze nie będą one sygnalizowane żadnymi alertami ani dzwonkami sygnalizacyjnymi.

Uwaga: W programie Office Communicator 2007 R2 użytkownik może też skonfigurować grupę do 25 kontaktów, nazywaną grupą połączenia zespołowego, które będą mogły odbierać jego połączenia przychodzące. Skonfigurowanie tej funkcji umożliwia okno dialogowe Ustawienia przekazywania połączeń. W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, a następnie opcję Ustawienia przekazywania połączeń.

Co chcesz zrobić?

Przekazywanie połączeń do skrzynki poczty głosowej

Przekazywanie połączeń pod istniejący numer

Przekazywanie połączeń pod nowy numer

Przekazywanie połączeń wybranemu kontaktowi

Przekazywanie połączeń do skrzynki poczty głosowej

  • W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, a następnie wybierz kolejno polecenia Przekaż połączenia do i Poczta głosowa.

Nagrania poczty głosowej są wyświetlane w dwóch miejscach w programie Office Outlook: w Skrzynce odbiorczej oraz w Folderach wyszukiwania (podfolder Poczta głosowa).

Początek strony

Przekazywanie połączeń pod istniejący numer

  • W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, wybierz polecenie Przekaż połączenia do, a następnie wybierz numer.

Numery wyświetlane w menu Przekaż połączenia do bazują na numerach telefonów skonfigurowanych w programie Communicator w oknie dialogowym Opcje na karcie Telefony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie opcji telefonu.

Początek strony

Przekazywanie połączeń pod nowy numer

  1. W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, wybierz polecenie Przekazuj połączenia do, a następnie kliknij przycisk Nowy numer.

  2. W polu Numer telefonu wpisz numer telefonu, pod który mają być przekazywane połączenia. Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi formatowania nowo wprowadzanego numeru, zobacz Edytowanie numeru telefonu.

Początek strony

Przekazywanie połączeń wybranemu kontaktowi

  1. W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, wybierz polecenie Przekazuj połączenia do, a następnie kliknij przycisk Kontakt.

  2. W oknie dialogowym Wybieranie kontaktu kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu na liście kontaktów lub wpisz imię i nazwisko albo adres e-mail tej osoby w polu Wyszukaj, a następnie kliknij dwukrotnie jej wpis w okienku wyników wyszukiwania.

  3. Kliknij przycisk OK.

Ważne:  Opcje Przekazuj połączenia doi Jednocześnie zadzwoń wzajemnie się wykluczają. Jeśli w programie Communicator zostanie skonfigurowane przekazywanie połączeń, skonfigurowane wcześniej ustawienia opcji Jednocześnie zadzwoń pod dodatkowy numer przestaną obowiązywać. Analogicznie ustawienie opcji równoczesnego dzwonienia pod dodatkowy numer spowoduje unieważnienie ustawień opcji Przekazuj połączenia do.

Uwaga:  Jeśli połączenie zostanie przekazane do kontaktu, który uruchomił program Office Communicator 2005, kontakt odbierający będzie widzieć Twoją nazwę kontaktu na liście połączeń zamiast nazwy osoby wywołującej.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×