Przekazywanie połączeń (korporacyjny system komunikacji głosowej)

Uwaga:  Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej są dostępne tylko pod warunkiem, że odpowiednie mechanizmy obsługi skonfigurowano w systemach informatycznych firmy. Informacje o funkcjach programu Office Communicator 2007 zainstalowanych w infrastrukturze firmy można uzyskać od administratora systemu.

Funkcje przekazywania połączeń zawarte w programie Office Communicator umożliwiają przekazywanie połączeń do skrzynki poczty głosowej, na inny numer lub do innego kontaktu. Są one szczególnie przydatne dla osób spędzających dużo czasu w podróżach lub pracujących w domu, ponieważ umożliwiają skierowanie rozmów do aktualnego miejsca pobytu. Ponadto w przypadku nieobecności w biurze połączenia mogą być automatycznie przekazywane do najbliższego współpracownika, co zapewni ich właściwą obsługę.

Skonfigurowanie ustawień przekazywania połączeń spowoduje automatyczne przekierowywanie wszystkich przychodzących rozmów do wskazanej lokalizacji. Na Twoim komputerze nie będą wyświetlane żadne alerty ani rozlegały się żadne dzwonki sygnalizacyjne.

Co chcesz zrobić?

Przekazywanie połączeń do skrzynki poczty głosowej

Przekazywanie połączeń pod istniejący numer

Przekazywanie połączeń pod nowy numer

Przekazywanie połączeń wybranemu kontaktowi

Przekazywanie połączeń do skrzynki poczty głosowej

  • W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, a następnie wybierz kolejno polecenia Przekaż połączenia do i Poczta głosowa.

Nagrania poczty głosowej są wyświetlane w dwóch miejscach w programie Office Outlook: w Skrzynce odbiorczej oraz w Folderach wyszukiwania (podfolder Poczta głosowa).

Początek strony

Przekazywanie połączeń pod istniejący numer

  • W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, wybierz polecenie Przekaż połączenia do i zaznacz żądany numer.

Numery wyświetlane w menu Przekaż połączenia do bazują na numerach telefonów skonfigurowanych w programie Communicator w oknie dialogowym Opcje na karcie Telefony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie opcji telefonu.

Początek strony

Przekazywanie połączeń pod nowy numer

  1. W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, a następnie wybierz kolejno polecenia Przekaż połączenia do i Nowy numer.

  2. W polu Numer telefonu wpisz numer telefonu, pod który mają być przekazywane połączenia. Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi formatowania nowo wprowadzanego numeru, zobacz Edytowanie numeru telefonu .

Początek strony

Przekazywanie połączeń wybranemu kontaktowi

  1. W głównym oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, a następnie wybierz kolejno polecenia Przekaż połączenia do i Kontakt.

  2. W oknie dialogowym Wybieranie kontaktu kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu na liście kontaktów lub wpisz imię i nazwisko albo adres e-mail tej osoby w polu Wyszukaj, po czym kliknij dwukrotnie jej wpis w okienku wyników wyszukiwania.

  3. Kliknij przycisk OK.

Ważne:  Opcje Przekaż połączenia do i Jednocześnie zadzwoń pod dodatkowy numer wzajemnie się wykluczają. Jeśli w programie Communicator zostanie skonfigurowane przekazywanie połączeń, skonfigurowane wcześniej ustawienia opcji Jednocześnie zadzwoń pod dodatkowy numer przestaną obowiązywać. Analogicznie ustawienie opcji równoczesnego dzwonienia pod wskazany inny numer spowoduje unieważnienie ustawień opcji Przekaż połączenia do.

Uwaga:  Jeśli połączenie zostanie przekazane kontaktowi, który korzysta z programu Office Communicator 2005, kontakt odbierający przekazywane połączenie zobaczy nazwę kontaktu na liście uczestników połączenia, a nie nazwę osoby nawiązującej połączenie.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×