Przekazywanie połączeń i poczta głosowa — omówienie

Niniejszy temat zawiera omówienie funkcji przekazywania połączeń i poczty głosowej dostępnych w programie Office Communicator 2007 R2.

Uwaga: Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej są dostępne tylko pod warunkiem, że odpowiednie mechanizmy obsługi skonfigurowano w systemach informatycznych firmy. Informacje o funkcjach programu Communicator 2007 R2 zainstalowanych w infrastrukturze firmy można uzyskać od administratora systemu.

W tym temacie

Określanie, czy konfiguracja programu Communicator umożliwia obsługę programu Enterprise Voice lub zdalne sterowanie połączeniami

Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej za pomocą programu Enterprise Voice

Funkcje przekazywania połączeń w mechanizmie zdalnego sterowania połączeniami

Określanie, czy konfiguracja programu Communicator umożliwia obsługę programu Enterprise Voice lub zdalne sterowanie połączeniami

Jeśli w systemach firmy skonfigurowano funkcje telefonii zawarte w programie Office Communications Server 2007 R2, program Office Communicator obsługuje funkcje przekazywania połączeń. W aplikacji Communicator 2007 R2 można skonfigurować trzy typy obsługi funkcji telefonii: zdalne sterowanie połączeniami, Enterprise Voice oraz połączenie tych dwóch mechanizmów.

  • Jeśli program Communicator współpracuje z mechanizmem zdalnego sterowania połączeniami, przychodzące połączenia można przekierowywać do jednego z istniejących numerów lub na nowy numer.

  • Jeśli w programie Communicator skonfigurowano obsługę programu Enterprise Voice, połączenia można przekazywać lub przekierowywać na inny numer, do innego kontaktu lub na pocztę głosową. Ponadto użytkownik może jednocześnie zadzwonić na inny numer, skonfigurować grupę połączenia zespołowego lub wyznaczyć delegatów, którzy będą mogli odbierać jego połączenia i inicjować je w jego imieniu.

Aby określić, czy konfiguracja programu Communicator umożliwia obsługę programu Enterprise Voice lub zdalne sterowanie połączeniami

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, a następnie wskaż polecenie Połącz. Jeśli menu nie zawiera polecenia Preferowane urządzenie komunikacyjne, konfiguracja programu umożliwia obsługę funkcji Enterprise Voice. Jeśli wyświetlane jest polecenie Preferowane urządzenie komunikacyjne, konfiguracja umożliwia obsługę funkcji Zdalne sterowanie połączeniami.

Początek strony

Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej za pomocą programu Enterprise Voice

Program Office Communicator wraz z funkcją Enterprise Voice platformy Unified Communications zapewnia dostęp do następujących funkcji:

  • Przekaż połączenia do       Połączenia przychodzące mogą być przekazywane na inny numer, np. numer telefonu komórkowego, nowy numer telefonu podany przez użytkownika, numer innego kontaktu czy numer poczty głosowej.

  • Dzwonienie równoczesne        Jeśli użytkownik korzysta z telefonu komórkowego lub podczas pracy korzysta z różnych telefonów, może zmienić ustawienia przekazywania połączeń, tak aby dodatkowy telefon dzwonił w tym samym czasie, co telefon domyślny. Opcja Jednocześnie zadzwoń może również umożliwić użytkownikowi odbieranie połączeń przychodzących na telefonie komórkowym, nawet gdy nie jest zalogowany w programie Office Communicator na swoim komputerze.

  • Przekierowywanie nieodebranych połączeń       Można określić, aby połączenie nieodebrane w określonym w sekundach przedziale czasu zostało przekierowane na inny numer, do innego kontaktu lub na pocztę głosową.

  • Stosowanie reguł przekazywania połączeń tylko w czasie godzin pracy       W programie Communicator 2007 R2 można skonfigurować ustawienia powodujące przekazywanie połączeń tylko w trakcie godzin pracy zdefiniowanych w kalendarzu służbowym w programie Outlook. Aby zmienić domyślne godziny pracy wyświetlane w kalendarzu, otwórz program Microsoft Office Outlook (jeśli nie jest jeszcze otwarty), w menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje, a następnie kliknij przycisk Opcje kalendarza.

  • Dzwoń do mnie i mojej grupy połączenia zespołowego       Użytkownik może skonfigurować grupę połączenia zespołowego składającą się z maksymalnie 25 kontaktów, które będą mogły odbierać jego połączenia przychodzące. Tę funkcję można skonfigurować tak, aby dzwoniono jednocześnie do danego użytkownika i jego grupy połączenia zespołowego. Można też ustawić opóźnienie, aby dzwoniono najpierw do tego użytkownika, a następnie po upływie określonej liczby sekund do grupy połączenia zespołowego.

  • Dzwoń do mnie i moich delegatów       Jeśli użytkownik ma asystentów, którzy będą używać programu Office Communications Server 2007 R2 Attendant do odbierania połączeń tego użytkownika i nawiązywać połączenia w jego imieniu, może skonfigurować delegatów w programie Office Communicator 2007 R2. Funkcję można skonfigurować tak, aby dzwoniono jednocześnie do danego użytkownika i jego delegatów. Inną możliwością jest przekierowywanie połączeń bezpośrednio do delegatów.

Początek strony

Funkcje przekazywania połączeń w mechanizmie zdalnego sterowania połączeniami

Jeśli program Communicator współpracuje z mechanizmem zdalnego sterowania połączeniami, są w nim dostępne następujące funkcje przekazywania połączeń:

  • Przekaż połączenia do       Połączenia przychodzące można przekierowywać na istniejący numer, np. telefonu komórkowego, lub na nowo podany numer.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×