Przekazywanie połączeń i poczta głosowa — omówienie

Niniejszy temat zawiera omówienie funkcji przekazywania połączeń i poczty głosowej dostępnych w programie Office Communicator 2007.

Uwaga: Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej są dostępne tylko pod warunkiem, że odpowiednie mechanizmy obsługi skonfigurowano w systemach informatycznych firmy. Informacje o funkcjach programu Communicator 2007 zainstalowanych w infrastrukturze firmy można uzyskać od administratora systemu.

W tym temacie

Ustalanie, czy program Communicator może współpracować z korporacyjnym systemem komunikacji głosowej i mechanizmem zdalnego sterowania połączeniami

Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej w korporacyjnym systemie komunikacji głosowej

Funkcje przekazywania połączeń w mechanizmie zdalnego sterowania połączeniami

Ustalanie, czy program Communicator może współpracować z korporacyjnym systemem komunikacji głosowej i mechanizmem zdalnego sterowania połączeniami

Jeśli w systemach firmy skonfigurowano funkcje telefonii zawarte w programie Office Communications Server 2007, program Office Communicator obsługuje funkcje przekazywania połączeń. W aplikacji Communicator 2007 można skonfigurować trzy typy obsługi funkcji telefonii: zdalne sterowanie połączeniami, korporacyjny system komunikacji głosowej oraz kombinację tych dwóch mechanizmów.

  • Jeśli program Communicator współpracuje z mechanizmem zdalnego sterowania połączeniami, przychodzące połączenia można przekierowywać do jednego z istniejących numerów lub na nowy numer.

  • Jeśli program Communicator współpracuje z korporacyjnym systemem komunikacji głosowej, połączenia można przekazywać na inny numer, innemu kontaktowi lub na skrzynkę poczty głosowej. Ponadto przy odbieraniu połączenia na domyślnym telefonie można zadzwonić również na inny numer, a także przekierowywać połączenia na inny numer, do innego kontaktu lub na pocztę głosową.

Aby ustalić, czy program Communicator może współpracować z korporacyjnym systemem komunikacji głosowej i mechanizmem zdalnego sterowania połączeniami

Początek strony

Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej w korporacyjnym systemie komunikacji głosowej

Współpraca programu Office Communicator z korporacyjnym systemem komunikacji głosowej stanowiącym element kompleksowego systemu komunikacyjnego zapewnia dostęp do następujących funkcji:

  • Przekaż połączenia do       Połączenia przychodzące mogą być przekazywane na inny numer, np. numer telefonu komórkowego, nowy numer telefonu podany przez użytkownika, numer innego kontaktu czy numer poczty głosowej.

  • Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer       Osoby używające telefonów komórkowych lub okresowo znajdujące się z dala od telefonu mogą skonfigurować ustawienia przekazywania połączeń powodujące, iż połączenie odbierane na telefonie domyślnym dociera jednocześnie na inny numer. Opcja Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer może również służyć zagwarantowaniu sobie odbierania połączeń przychodzących na telefonie komórkowym mimo, iż użytkownik nie zalogował się w programie Office Communicator na swoim komputerze.

  • Przekieruj nieodebrane połączenia       W ustawieniach przekazywania połączeń można określić opcje, zgodnie z którymi połączenie nieodebrane w określonym interwale czasowym zostanie przekierowane na inny numer, do innego kontaktu lub do skrzynki poczty głosowej.

  • Stosuj reguły przekazywania połączeń tylko w czasie godzin pracy       W programie Communicator 2007 można skonfigurować ustawienia powodujące przekazywanie połączeń tylko w trakcie godzin pracy zdefiniowanych w kalendarzu służbowym w programie Outlook. Aby zmienić domyślne godziny pracy wyświetlane w kalendarzu, otwórz program Microsoft Office Outlook (jeśli nie jest jeszcze otwarty), z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje, po czym kliknij przycisk Opcje kalendarza.

  • Zadzwoń na pocztę głosową       Program Office Communicator 2007 umożliwia dzwonienie na swoją skrzynkę poczty głosowej w celu zmiany wiadomości powitalnej lub odsłuchania wiadomości. Numer PIN potrzebny do uzyskania dostępu do skrzynki zazwyczaj podaje administrator systemu pocztą e-mail.

Początek strony

Funkcje przekazywania połączeń w mechanizmie zdalnego sterowania połączeniami

Jeśli program Communicator współpracuje z mechanizmem zdalnego sterowania połączeniami, są w nim dostępne następujące funkcje przekazywania połączeń:

  • Przekaż połączenia do       Połączenia przychodzące można przekierowywać na istniejący numer, np. telefonu komórkowego, lub na nowo podany numer.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×