Przekazywanie pliku programu Publisher do drukowania komercyjnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby skorzystać z funkcji drukowania niedostępnych w przypadku drukarki biurowej, należy oddać publikację do komercyjnego punktu usług poligraficznych, w którym można wydrukować materiały na offsetowej prasie drukarskiej lub profesjonalnej drukarce cyfrowej.

Potrzebne może być na przykład wydrukowanie większej liczby egzemplarzy albo użycie specjalnego papieru (takiego jak papier do wydruku wizytówek) lub specjalnej oprawy, przycinania i opcji wykończenia.

Jeśli jest potrzebne wydrukowanie setek lub tysięcy kopii, najbardziej opłacalną i efektywną metodą jest skorzystanie z drukowania komercyjnego.

Co chcesz zrobić?

Zapoznaj się z komercyjnym punkcie usług poligraficznych

Pakiet za pomocą Kreatora prezentacji

Używanie modułu sprawdzania projektu w celu wykrycia problemów w publikacji

Konsultowanie się z komercyjnym punktem usług poligraficznych

Najważniejszą sprawą podczas współpracy z komercyjnym punktem usług poligraficznych jest przeprowadzenie rozmowy przed oddaniem pliku programu Microsoft Office Publisher do wydrukowania. Przed rozpoczęciem należy określić projekt i jego cele oraz wymagania dotyczące wydruku. Podczas tworzenia projektu należy nadal konsultować się z komercyjnym punktem usług poligraficznych, aby zaoszczędzić czas i pieniądze w późniejszym czasie.

Przed utworzeniem publikacji należy omówić następujące zagadnienia:

 • Spytaj, czy punkt usług poligraficznych przyjmuje pliki programu Publisher. Jeśli nie można znaleźć komercyjnego punktu usług poligraficznych przetwarzającego takie pliki, zapytaj o inne metody przekazania publikacji. Większość komercyjnych punktów usług poligraficznych przyjmuje pliki PostScript lub PDF i informuje, w jaki sposób należy utworzyć te pliki na podstawie publikacji.

  Uwaga : Pliki można zapisywać z poziomu programu Microsoft Office 2007 jako pliki PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

 • Poinformuj punkt usług poligraficznych o wymaganiach dotyczących wydruku projektu, takich jak ilość, jakość, rodzaj i rozmiar papieru, zalecany model kolorów, oprawa, składanie, przycinanie, budżet, ograniczenia rozmiaru plików oraz terminy. Zawsze sprawdzaj, czy wymagane materiały są dostępne w punkcie usług poligraficznych.

 • Poinformuj punkt usług poligraficznych, czy publikacja będzie zawierać skanowane obrazy, a jeśli tak, to czy zeskanujesz je samodzielnie, czy też zlecisz skanowanie komercyjnemu punktowi usług poligraficznych lub firmie usługowej.

 • Spytaj, czy trzeba będzie wykonać określone czynności przed drukowaniem, takie jak stosowanie nadlewek i podlewek oraz nakładanie stron.

 • Spytaj, w jaki sposób można zmniejszyć koszty.

Dlaczego komercyjny punkt usług poligraficznych wymaga pliku programu Publisher lub pliku w formacie PDF

Jeśli użytkownik przekaże plik programu Publisher, punkt usług poligraficznych może kontrolować sposób drukowania publikacji. Drukowanie przy użyciu naświetlarka jest bardziej złożone i wymagające bardziej zaawansowanych czynności niż drukowanie za pomocą drukarki biurowej. Komercyjne punkty usług poligraficznych wolą samodzielnie ustawiać opcje drukowania w celu zachowania jakości wydruku oraz uniknięcia błędów podczas drukowania. Personel komercyjnego punktu usług poligraficznych może również wprowadzić niezbędne poprawki w publikacji, takie jak ponowne połączenie obrazu.

Jeśli przekazujesz pliku PDF, w punkcie usług poligraficznych nie musi mieć programu Publisher, ale drukarki musi ufać, który można poprawnie Ustaw odpowiednie opcje drukowania po zapisaniu pliku. Drukarki można pobrać plik PDF do punktu zatem Image Processor (RIP) i wyodrębnianie obrazów i ich zmianę w razie potrzeby. Jednak drukarki można wprowadzić kilka zmian lub poprawek w pliku. Na przykład usług poligraficznych nie można zmienić tekst lub czcionki.

Jeśli użytkownik przekaże plik w formacie PDF lub plik programu Publisher, komercyjny punkt usług poligraficznych może określić najlepszą metodę drukowania.

Początek strony

Używanie Kreatora materiałów przenośnych

Kreator materiałów przenośnych znacznie upraszcza przygotowywanie plików do drukowania komercyjnego. Kreator materiałów przenośnych tworzy spakowany plik programu Publisher, który zawiera wszystkie elementy wymagane przez komercyjny punkt usług poligraficznych, a także plik w formacie PDF (opcjonalnie).

Kreator materiałów przenośnych tworzy grafikę połączoną i osadza czcionki w publikacji, aby obsługa punktu usług poligraficznych miała dostęp do grafiki i krojów czcionek zawartych w publikacji. Ponadto kreator wyświetla listę czcionek, których nie można osadzić, i komunikaty o problemach związanych z grafiką połączoną.

Pakowanie publikacji przy użyciu Kreatora materiałów przenośnych

 • W menu Plik wskaż polecenie Materiały przenośne, a następnie kliknij polecenie Zanieś do komercyjnego punktu usług poligraficznych.

  Kreator materiałów przenośnych spowoduje wyświetlenie przez poszczególne kroki procesu pakowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje o Kreator materiałów przenośnych zobacz Używanie Kreator materiałów przenośnych przy lub Rozpakowywanie publikacji do drukowania komercyjnego.

  Uwaga : Jeśli po spakowaniu plików zostały wprowadzone zmiany w publikacji, ponownie uruchom Kreatora materiałów przenośnych, aby te zmiany zostały uwzględnione w publikacji przekazywanej do komercyjnego punktu usług poligraficznych.

Początek strony

Używanie modułu sprawdzania projektu w celu wykrycia problemów z publikacją

Moduł sprawdzania projektu działa jako część Kreatora materiałów przenośnych i jest skonfigurowany tak, aby uruchamiać tylko testy drukowania komercyjnego. Moduł sprawdzania projektu można także uruchomić podczas tworzenia publikacji.

Moduł sprawdzania projektu wyświetla listę wszystkich wystąpień wykrytych problemów. Mogą to być takie problemy, jak element częściowo znajdujący się poza stroną, przepełnienie tekstu w sekcja czy nieproporcjonalnie wyskalowany obraz. W niektórych przypadkach moduł sprawdzania projektu może oferować automatyczne usunięcie problemu. W innych przypadkach będzie konieczne ręczne usunięcie problemów.

Na podstawie zestawu testów moduł sprawdzania projektu wyświetla listę problemów. Można wybrać uruchomienie zestawu testów dla drukowania komercyjnego, kilku innych zestawów testów albo wszystkich zestawów.

Po uruchomieniu moduł sprawdzania projektu działa w sposób ciągły. Naprawione elementy są usuwane z listy problemów. Wszystkie nowe problemy są automatycznie wyświetlane na liście.

Uruchamianie modułu sprawdzania projektu w celu wyszukania problemów w publikacji

Domyślnie moduł sprawdzania projektu uruchamia testy zgodnie ze skonfigurowanym typem publikacji. Podczas sprawdzania gotowości publikacji do drukowania komercyjnego niektóre testy domyślne mogą być niepotrzebne.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdzanie projektu.

 2. Aby moduł sprawdzania projektu uruchomił tylko testy dla drukowania komercyjnego, zaznacz pole wyboru Uruchom testy drukowania komercyjnego i usuń zaznaczenie innych pól wyboru.

 3. W okienku zadań Sprawdzanie projektu w obszarze Wybierz element do naprawienia kliknij strzałkę obok elementu, który chcesz naprawić, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Przejdź do tego elementu, aby przejść do strony, na której występuje błąd.

  • Wybierz pozycję sugestia automatycznej poprawki należy rozwiązać problem, aby automatycznie rozwiązać ten problem z elementem.

   Uwaga : Możliwość automatycznego naprawienia zależy od rodzaju problemu. W większości przypadków taka możliwość nie jest dostępna.

  • Kliknij pozycję Nie sprawdzaj tego więcej, aby wyłączyć sprawdzanie. Dotyczy to wszystkich wystąpień problemu.

  • Kliknij pozycję Wyjaśnij, aby otworzyć temat Pomocy z szerszym objaśnieniem problemu i sugestiami dotyczącymi jego usunięcia.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×