Przekazywanie dokumentu do pracy w trybie online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przechowywanie dokumentów online zapewnia dostęp do nich w dowolnym miejscu i z wielu różnych urządzeń. Dokumenty online można również łatwiej udostępniać, ponieważ wystarczy zamieścić łącze do nich zamiast wysyłania załączników pocztą e-mail. Ponadto możesz odczytywać i edytować dokumenty programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote w przeglądarce sieci Web, jeśli zostały zapisane w lokalizacji online, na przykład w witrynie OneDrive.com, lub, jeśli korzystasz z usługi Office 365 i programu SharePoint, w witrynie zespołu lub w usłudze OneDrive for Business.

Przekazywanie dokumentów osobistych do usługi OneDrive

 1. Zaloguj się za pomocą konta Microsoft w witrynie OneDrive.com.
  Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je (możesz użyć własnego adresu e-mail albo utworzyć nowy adres w ramach nowego konta Microsoft).

 2. Na stronie usługi OneDrive kliknij pozycję Przekaż w górnej części strony, a następnie przekaż pliki.
  Dodawanie plików

Przekazywanie dokumentów biznesowych do witryny zespołu lub do usługi OneDrive dla Firm

Jeśli Twoja organizacja korzysta z planu usługi Office 365, zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta organizacji. Możesz też przejść bezpośrednio do witryny programu SharePoint.

Zdecyduj, czy dany dokument należy do obszaru osobistego magazynu służbowego (OneDrive dla Firm), czy do obszaru magazynu projektu lub zespołu w witrynie zespołu. Aby dowiedzieć się, kiedy używać każdej z tych opcji, zobacz Czy zapisywać dokumenty w witrynie usługi OneDrive for Business, czy w witrynie zespołu?

 1. Aby przekazać dokumenty do usługi OneDrive dla Firm, u góry strony kliknij pozycję OneDrive.Aby przekazać dokumenty do witryny zespołu, kliknij pozycję Witryny, a następnie kliknij polecenie Witryna zespołu.
  Nawigacja usługi Office 365 z pokazaną lokalizacją pozycji OneDrive dla Firm i Witryny

 2. W obszarze Dokumenty kliknij pozycję Nowy dokument, a następnie kliknij pozycję Przekaż istniejący plik.
  Pozycja Przekaż istniejący plik

  Porady : 

Używanie folderu usługi OneDrive na urządzeniu

W przypadku pobrania aplikacji OneDrive, na urządzeniu będzie wyświetlany folder o nazwie OneDrive. Używaj tego folderu tak jak każdego innego folderu magazynu plików. Dokumenty przechowywane w tym miejscu są synchronizowane z witryną OneDrive.com.

Folder OneDrive w Eksploratorze Windows

Uwaga :  Jeśli korzystasz z usługi Office 365 lub programu SharePoint, może być wyświetlany folder OneDrive dla Firm. Przechowywane w nim pliki są synchronizowane z usługą OneDrive albo z biblioteką witryny zespołu w usłudze Office 365 lub programie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie biblioteki z komputerem.

Zapisywanie bezpośrednio z poziomu pakietu Office

Jeśli używasz jednej z nowych wersji pakietu Office, możesz zapisywać dokumenty bezpośrednio w lokalizacji online za pomocą programu pakietu Office. Eliminuje to konieczność zapisywania pliku na komputerze, a następnie jego przekazywania.

W najnowszej wersji pakietu Office

W programach pakietu Office wybierz pozycję Plik > Zapisz jako > Dodaj lokalizację, a następnie wybierz witrynę zespołu lub lokalizację w usłudze OneDrive dla Firm bądź OneDrive i zaloguj się. Po wybraniu lokalizacji będzie ona zawsze wyświetlana na liście miejsc, w których można zapisać dokument.

Zapisywanie pliku w usłudze OneDrive

W pakiecie Office 2010

W pakiecie Office 2010 (w programach Word, Excel i PowerPoint) kliknij pozycję Plik > Zapisz i wyślij, a następnie kliknij pozycję Zapisz w sieci Web (OneDrive) lub Zapisz w programie SharePoint i wybierz lokalizację.

W programie OneNote 2010 przejdź do pozycji Plik > Udostępnij, a następnie kliknij pozycję Sieć Web i zaloguj się do usługi OneDrive lub kliknij pozycję Sieć i wybierz lokalizację programu SharePoint.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zapisywanie dokumentu w usłudze OneDrive z poziomu pakietu Office 2010 lub Zapisywanie dokumentu w programie SharePoint z poziomu pakietu Office 2010.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×