Przekazywanie dokumentów do witryny Docs.com i ustawianie ich właściwości za pomocą czytnika zawartości ekranu

Przy użyciu skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu możesz przekazywać dokumenty do witryny Docs.com, która stanowi doskonałe narzędzie do bezpłatnego prezentowania i odnajdywania dokumentów pakietu Office.

Uwaga : Podczas korzystania z witryny Docs.com zalecamy używanie programu Internet Explorer jako przeglądarki. Dowiedz się więcej o skrótach klawiaturowych w programie Internet Explorer.

W tym temacie

Przechodzenie do strony Publikowanie w witrynie Docs.com

 1. Przejdź do witryny Docs.com i zaloguj się przy użyciu konta usługi Office 365. Możesz też zalogować się na koncie usługi Office 365, a następnie otworzyć aplikację Docs.com.

 2. Aby włączyć widok ułatwień dostępu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu, link”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do linku Publikuj, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Publikuj, link”. Naciśnij klawisz Enter.

Przekazywanie dokumentów z komputera

 1. Przejdź do strony Publikowanie w witrynie Docs.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Importuj z komputera, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania wykonaj następujące czynności:

  • Naciskaj klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na folderach i plikach w oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania. Usłyszysz nazwę jednego z folderów lub plików.

  • Za pomocą klawiszy strzałek możesz przechodzić między folderami oraz plikami i wybierać je. Podczas zaznaczania kolejnych plików lub folderów będziesz słyszeć ich nazwy.

  • Gdy usłyszysz nazwę folderu, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz Enter. Powtarzaj tę procedurę, aż znajdziesz folder zawierający odpowiedni plik.

  Uwaga : Aby przejść poziom wyżej w hierarchii folderów, naciśnij klawisz Backspace.

 4. Aby przekazać plik z obecnie zaznaczonego folderu, użyj jednej z dwóch poniższych metod:

  • Wybieraj foldery i pliki, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pliku. Następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli znasz nazwę pliku, który chcesz przekazać, naciskaj klawisz F6, aż fokus znajdzie się na polu Nazwa pliku i usłyszysz słowa „Nazwa pliku”. Następnie wpisz nazwę pliku i naciśnij klawisz Enter.

 5. Gdy usługa Docs.com będzie przekazywać dokument, usłyszysz słowo „Publikowanie”, a po nim nazwę dokumentu.

 6. Ustaw właściwości dokumentu zaraz po jego przekazaniu.

Przekazywanie dokumentów z witryny internetowej

Z witryny internetowej możesz przekazywać dokumenty programu Word, arkusze kalkulacyjne programu Excel, prezentacje programu PowerPoint czy pliki PDF i publikować je w witrynie Docs.com.

 1. Przejdź do strony Publikowanie w witrynie Docs.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wprowadź lub wklej adres URL”.

 3. Wpisz adres URL, którego chcesz użyć. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Gdy usługa Docs.com będzie przekazywać dokument, usłyszysz słowo „Publikowanie”, a po nim nazwę dokumentu.

 5. Ustaw właściwości dokumentu zaraz po jego przekazaniu.

Przekazywanie dokumentów z dodatku Office Mix

 1. Przejdź do strony Publikowanie w witrynie Docs.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Importuj z dodatku Office Mix, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby wybrać dokument dodatku Office Mix, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę dokumentu do przekazania. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Gdy usługa Docs.com będzie przekazywać dokument, usłyszysz słowo „Publikowanie”, a po nim nazwę dokumentu.

 5. Ustaw właściwości dokumentu zaraz po jego przekazaniu.

Przekazywanie dokumentów z aplikacji Sway

 1. Przejdź do strony Publikowanie w witrynie Docs.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Importuj z aplikacji Sway, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do dokumentu aplikacji Sway, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę dokumentu do przekazania. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Gdy usługa Docs.com będzie przekazywać dokument, usłyszysz słowo „Publikowanie”, a po nim nazwę dokumentu.

 5. Ustaw właściwości dokumentu zaraz po jego przekazaniu.

Przekazywanie dokumentów z programu OneNote

 1. Przejdź do strony Publikowanie w witrynie Docs.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Importuj z programu OneNote, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do dokumentu programu OneNote, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę dokumentu do przekazania. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Gdy usługa Docs.com będzie przekazywać dokument, usłyszysz słowo „Publikowanie”, a po nim nazwę dokumentu.

 5. Ustaw właściwości dokumentu zaraz po jego przekazaniu.

Ustawianie właściwości dokumentu zaraz po jego przekazaniu

 1. Aby ustawić różne właściwości dokumentu tuż po jego przekazaniu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz wszystkie poniższe komunikaty:

  • „Tytuł”. Wpisz tytuł dokumentu.

  • „Autor”. Wpisz nazwę autora dokumentu.

  • „Opis”. Wpisz opis dokumentu.

  • „Obraz tła”. Aby wybrać opcję Z tego dokumentu, domyślny lub niestandardowy, naciskaj klawisze strzałek. Aby wstawić obraz z komputera, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Wybierz obraz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat „Komputer, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter. W oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania, przejdź do obrazu i wstaw go.

  • „Widoczność”. Naciśnij spację. Naciskaj klawisze strzałek, aby wybrać opcję Organizacja, Publiczny, Prywatny lub Ograniczony. Naciśnij spację.

   Porada : Właściwości widoczności różnią się w zależności od typu konta usługi Office 365.

  • „Zezwalaj na komentarze na temat dokumentu”. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, usłyszysz słowo „Zaznaczone”. W przeciwnym razie usłyszysz słowo „Niezaznaczone”. Aby przełączyć się między ustawieniem Zaznaczone i Niezaznaczone, naciśnij spację.

  • „Zezwalaj innym osobom na pobieranie dokumentu”. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, usłyszysz słowo „Zaznaczone”. W przeciwnym razie usłyszysz słowo „Niezaznaczone”. Aby przełączyć się między ustawieniem Zaznaczone i Niezaznaczone, naciśnij spację.

  • „Licencja Creative Commons Attribution — CC BY”. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, usłyszysz słowo „Zaznaczone”. W przeciwnym razie usłyszysz słowo „Niezaznaczone”. Aby przełączyć się między ustawieniem Zaznaczone i Niezaznaczone, naciśnij spację.

  • „Licencja”. Naciskaj klawisze strzałek, dopóki nie usłyszysz nazwy odpowiedniej licencji.

  • „Tagi”. Wpisz tagi (oddzielone średnikami) dla dokumentu.

  • „Język”. Naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę języka, który chcesz wybrać.

 2. Aby zapisać właściwości dokumentu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Zapisz, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli nie wybrano licencji, usłyszysz słowa „Wybierz licencję”. Jeśli chcesz używać licencji Creative Commons Attribution — CC BY, naciśnij klawisz Enter. W przeciwnym razie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nie teraz”. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Po przejściu do strony głównej witryny Docs.com usłyszysz komunikat „Docs.com”.

Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji na temat każdej właściwości dokumentu, zapoznaj się z artykułem Podstawowe zadania w witrynie Docs.com.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×