Przekazywanie aplikacji programu Access do witryny

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Po poświęceniu czasu na utworzenie i dostosowanie aplikacji sieci Web programu Access można zapisać tę aplikację sieci Web jako pakiet i użyć jej ponownie w innych witrynach programu SharePoint lub usługi Office 365. Najprostszym sposobem wykonania tej czynności jako właściciel witryny jest przekazanie pliku pakietu aplikacji sieci Web bezpośrednio do witryny.

Uwaga : Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Ważne : Pakiety aplikacji programu Access mogą być instalowane i używane ponownie tylko w tym samym środowisku wdrażania. Scenariusze instalowania pakietów aplikacji programu Access z lokalnych instalacji programu SharePoint w usłudze Office 365 lub SharePoint Online nie są obsługiwane. Jeśli na przykład w witrynie programu SharePoint utworzono pakiet aplikacji programu Access, który Twoja organizacja hostuje oddzielnie od usługi Office 365 lub SharePoint Online, nie możesz zainstalować tego pakietu aplikacji w usłudze Office 365 lub SharePoint Online. To samo ograniczenie obowiązuje, gdy próbujesz zainstalować pakiety aplikacji programu Access utworzone w usłudze Office 365 lub SharePoint Online w lokalnych instalacjach programu SharePoint.

 1. W witrynie, do której chcesz przekazać niestandardową aplikację sieci Web programu Access, kliknij pozycję Ustawienia > Dodaj aplikację.

 2. Na stronie Zawartość witryny wpisz ciąg Access w polu wyszukiwania i kliknij pozycję Wyszukaj.

  Wyszukiwanie aplikacji programu Access ze strony dodawania aplikacji w programie SharePoint

  W wynikach wyszukiwania zostanie wyświetlony kafelek Aplikacja programu Access.

 3. Kliknij kafelek Aplikacja programu Access.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie aplikacji programu Access kliknij link Lub przekaż pakiet app programu Access.

  Przekazywanie pakietu aplikacji programu Access na stronie dodawania aplikacji w witrynie programu SharePoint

  Okno dialogowe się zmieni i zostanie wyświetlone okno Przeglądaj.

 5. Przeglądaj w celu przejścia do zapisanego wcześniej pliku app, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zapisz aplikację sieci Web programu Access jako pakiet, a następnie wróć tutaj.

 6. Poczekaj kilka minut na dodanie aplikacji sieci Web do witryny, a następnie kliknij kafelek, aby ją otworzyć.

Porada :  Jeśli chcesz udostępnić aplikację sieci Web programu Access w witrynach w całej organizacji, musisz przekazać aplikację sieci Web programu Access do wykazu aplikacji lub Sklepu SharePoint.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×