Przejmowanie lub zwalnianie zadania przepływu pracy przydzielonego do grupy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Jak zadania przepływu pracy można przypisywać do grup

Przejmowanie zadania przepływu pracy przydzielonego do grupy

Zwolnij zadanie przepływu pracy do grupy, do której go przypisano

Przydzielanie zadań przepływu pracy do grup

Zadania przepływu pracy można przydzielać do osób lub grup. W przypadku pracy z jednym ze wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy zawartych w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007, na przykład z przepływem pracy Zatwierdzanie lub Zbieranie opinii, można mieć do dyspozycji opcję określenia sposobu przydzielania zadań przepływu pracy, jeśli są one przydzielane do grup.

Jeśli podczas dodawania jednego z tych przepływów pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości albo podczas uruchamiania przepływu pracy dla dokumentu lub elementu zostanie wybrana opcja Przydziel pojedyncze zadanie do każdej wprowadzonej grupy (nie rozwijaj grup), przepływ pracy przydzieli tylko jedno zadanie do danej grupy. Osoba z tej grupy będzie mogła przejąć to zadanie w celu jego wykonania.

Jeśli opcja Przydziel pojedyncze zadanie do każdej wprowadzonej grupy (nie rozwijaj grup) nie zostanie wybrana, przepływ pracy utworzy i przydzieli indywidualne zadania do każdego członka grupy. Członkowie grupy będą mogli wykonywać te zadania tak samo jak wykonują zadania przydzielone do nich bezpośrednio.

Początek strony

Przejmowanie zadania przepływu pracy przydzielonego do grupy

Jeśli właściciel przepływu pracy przydzieli jego zadanie do całej grupy i wybierze opcję Przydziel pojedyncze zadanie do każdej wprowadzonej grupy (nie rozwijaj grup), dla grupy zostanie utworzone tylko jedno zadanie. Użytkownik należący do grupy może przejąć to zadanie, powodując zmianę jego przydziału z grupy na siebie.

 1. Otwórz listę Zadania danej witryny, a następnie w menu Widok wybierz polecenie Wszystkie zadania, aby zlokalizować zadanie przepływu pracy przydzielone do grupy, do której należysz.

  Uwaga: Jeśli przepływ pracy nie korzysta z domyślnej listy Zadania, jego zadanie może nie być wyświetlane na liście Zadania. Aby zlokalizować zadanie przepływu pracy, przejdź do listy lub biblioteki, w której jest zapisany element przepływu pracy. Wskaż odpowiedni element, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przepływy pracy. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze Uruchomione przepływy pracy kliknij nazwę przepływu pracy, w którym uczestniczysz. W obszarze Zadania zlokalizuj odpowiednie zadanie przepływu pracy.

 2. Wskaż nazwę zadania, które chcesz wykonać, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

 3. Kliknij pozycję Przejmij zadanie.

  Przydział zadania w przepływie pracy zostanie zmieniony z grupy na Ciebie. W ten sposób uzyskasz możliwość wykonania zadania.

Początek strony

Zwalnianie zadania przepływu pracy do grupy, do której zostało przydzielone

Jeśli po przejęciu zadania, które pierwotnie zostało przydzielone do grupy, okaże się, że zadanie to nie jest już potrzebne, można zwolnić to zadanie, czyli przekazać je z powrotem grupie.

 1. Otwórz listę Zadania danej witryny, a następnie w menu Widok wybierz polecenie Wszystkie zadania, aby zlokalizować zadanie przepływu pracy przydzielone do grupy, do której należysz.

  Uwaga: Jeśli przepływ pracy nie korzysta z domyślnej listy Zadania, jego zadanie może nie być wyświetlane na liście Zadania. Aby zlokalizować zadanie przepływu pracy, przejdź do listy lub biblioteki, w której jest zapisany element przepływu pracy. Wskaż odpowiedni element, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przepływy pracy. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze Uruchomione przepływy pracy kliknij nazwę przepływu pracy, w którym uczestniczysz. W obszarze Zadania zlokalizuj odpowiednie zadanie przepływu pracy.

 2. Wskaż nazwę zadania, które chcesz wykonać, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

 3. Kliknij pozycję Zwolnij zadanie.

  Przydział zadania w przepływie pracy zostanie zmieniony z Ciebie na grupę, do której zadanie zostało pierwotnie przydzielone. Dzięki temu inni członkowie grupy będą mogli przejąć zadanie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×