Przeglądanie wiadomości e-mail przeniesiona do folderu wiadomości-śmieci

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W zależności od poziomu ochrony, ustawiany filtru wiadomości-śmieciniektóre normalne wiadomości e-mail mogą być przenoszone do folderu Wiadomości-śmieci. Należy okresowo przeglądać wiadomości w folderze Wiadomości-śmieci, tak aby nie ma wśród nich wszystkie wiadomości, które mają być wyświetlane.

 1. W obszarze Poczta w okienko nawigacji kliknij folder Wiadomości-śmieci.

  Folder wiadomości śmieci zaznaczone w okienku nawigacji

  Porada : Aby zapobiec niezamierzonemu wyświetleniu prawdopodobnie niepożądanych wiadomości, można wyłączyć okienko odczytu folderu Wiadomości-śmieci. Na karcie Widok w grupie Układ kliknij polecenie Okienko odczytu, a następnie kliknij polecenie Wyłącz. To nie powoduje wyłączenia okienka odczytu dla innych folderów poczty.

 2. Kliknij wiadomość, którą chcesz oznaczyć jako wiadomości-śmieci, następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie, kliknij pozycję wiadomości-śmieci, a następnie kliknij Wiadomość niebędącą śmieciem.

  Wiadomość oznaczona jako niebędąca śmieciem zostanie przeniesiona do folderu, w którym znajdowała się wcześniej, zazwyczaj do Skrzynki odbiorczej. Może zostać wyświetlony monit o dodanie nadawcy lub nazwy listy adresowej do listy Bezpieczni nadawcy lub Bezpieczni adresaci.

 3. Aby szybko usunąć wszystkie wiadomości w folderze Wiadomości-śmieci i przenieść je do folderu Elementy usunięte na Liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder Wiadomości-śmieci , a następnie kliknij polecenie Opróżnij Folder.

  Aby trwale usunąć wiadomości, naciśnij klawisz SHIFT podczas klikania polecenia Opróżnij Folder.

  Uwagi : 

  • Wszystkie wiadomości, które są wysyłane do folderu Wiadomości-śmieci są konwertowane na format zwykłego tekstu, a wszystkie łącza, które zawiera są wyłączone. Podczas przenoszenia wiadomości poza folder wiadomości- Śmieci, sposób obsługi zależy od tego, czy filtru wiadomości-śmieci wiadomości E-mail również podzielić go jako podejrzane:

   • Jeśli wiadomość została sklasyfikowana jako spam, który nie jest podejrzany     Podczas przenoszenia wiadomości poza folder Wiadomości-śmieci przywracany jest pierwotny format wiadomości i usuwana jest blokada wszystkich łączy.

   • Jeśli wiadomość została sklasyfikowana jako podejrzana     Podczas przenoszenia wiadomości poza folder wiadomości- Śmieci, zostanie przywrócony pierwotny format wiadomości, ale łączach pozostaną wyłączone. To jest domyślnie.

  • Jednocześnie można oznaczyć jedną wiadomość jako wiadomość niebędącą śmieciem. Zapobiega to przypadkowemu przywróceniu niechcianych wiadomości.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×