Przeglądanie i edytowanie dokumentu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Opcja ze skanera lub aparatu fotograficznego skanowania dokumentów i obrazów nie jest dostępna w Microsoft Office Word 2007 lub w programie Word 2010. Zamiast tego możesz za pomocą skanera zeskanować dokument, a następnie można zapisać pliku na komputerze.

Po zakończeniu skanowania dokumentu, służy do obrazowania dokumentu pakietu Office Microsoft Utwórz wersję dokumentu, który można edytować.

Ważne : Pierwszym krokiem jest instalacji programu Microsoft Office dokumentu do obrazowania, który nie jest zainstalowany domyślnie.

Instalowanie pakietu Microsoft Office dokumentów tworzenia obrazów

Microsoft Office Document Imaging został usunięty z pakietu Office 2010; Możesz jednak zawierać jedną z opcji opisanych w Instalacji MODI do użytku z programem Microsoft Office 2010 ją zainstalować na komputerze.

Tworzenie dokumentu, które można edytować

Przeglądanie dokumentu zgodnie z instrukcjami dotyczącymi skaner.

Przed kontynuowaniem    Konwertowanie pliku, który utworzył skaner TIFF format. Aby przekonwertować plik służy Paint lub innego programu.

 1. Otwórz program Microsoft Office Document Imaging, wykonując jedną z następujących czynności:

  • w systemie Windows Vista lub Windows 7    Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku > Wszystkie programy > Microsoft Office > Narzędzia pakietu Microsoft Office > Microsoft Office Document Imaging.

  • W systemie Windows XP    Kliknij przycisk Start > Wszystkie programy > Microsoft Office > Narzędzia pakietu Microsoft Office > do obrazowania dokumentu pakietu Microsoft Office.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

 3. Znajdź dokument, który skanowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Po uruchomieniu programu Microsoft Office Document Imaging, naciśnij klawisze CTRL + A, aby zaznaczyć cały dokument, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C.

 5. Uruchom program Microsoft Word.

 6. Na karcie plik Obraz przycisku pakietu Office kliknij przycisk Nowy.

 7. Kliknij dwukrotnie przycisk Pusty dokument.

 8. Naciśnij klawisze CTRL + V, aby wkleić zawartość zeskanowanego dokumentu do nowego pliku.

Teraz masz dokument, który można edytować. Pamiętaj zapisać nowy plik, tak aby wprowadzone zmiany nie zostaną utracone.

Początek strony

Instalowanie pakietu Microsoft Office dokumentów tworzenia obrazów

Postępuj zgodnie z instrukcjami oparte na komputerze jest zainstalowany system operacyjny.

System Windows Vista lub Windows 7

 1. Zakończ działanie wszystkich programów.

  Porada : Można wydrukować ten temat, aby zamknąć wszystkie programy.

 2. Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę tej wersji programu Microsoft Office, który został zainstalowany lub kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft Office Word 2007 (w zależności od tego, czy program Word został zainstalowany jako część pakietu Office lub indywidualnego programu), a następnie kliknij Zmień.

 5. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. W obszarze Opcje instalacji kliknij znak plus (+) obok pozycji Narzędzia pakietu Office.

 7. Kliknij strzałkę obok pozycji Microsoft Office Document Imaging, kliknij pozycję Uruchom wszystko z mojego komputera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Windows XP

 1. Zakończ działanie wszystkich programów.

  Porada : Można wydrukować ten temat, aby zamknąć wszystkie programy.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Usuń program.

 4. Na liście zainstalowanych programów kliknij nazwę tej wersji programu Microsoft Office, który został zainstalowany lub kliknij pozycję Microsoft Office Word 2007 (w zależności od tego, czy program Word został zainstalowany jako część pakietu Office lub indywidualnego programu), a następnie kliknij Zmień.

  Zostanie otwarty Kreator konfiguracji.

 5. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. W obszarze Opcje instalacji kliknij znak plus (+) obok pozycji Narzędzia pakietu Office.

 7. Kliknij strzałkę obok pozycji Microsoft Office Document Imaging, kliknij pozycję Uruchom wszystko z mojego komputera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Początek strony

Tworzenie dokumentu, które można edytować

Przeglądanie dokumentu zgodnie z instrukcjami dotyczącymi skaner.

Przed kontynuowaniem    Konwertowanie pliku, który utworzył skaner TIFF format. Aby przekonwertować plik służy Paint lub innego programu.

 1. Otwórz program Microsoft Office Document Imaging, wykonując jedną z następujących czynności:

  • w systemie Windows Vista lub Windows 7    Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Microsoft Office, kliknij polecenie Narzędzia pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij Microsoft Office Document Imaging.

  • W systemie Windows XP    Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Office, kliknij polecenie Narzędzia pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij Microsoft Office Document Imaging.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

 3. Znajdź dokument, który skanowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Po uruchomieniu programu Microsoft Office Document Imaging, naciśnij klawisze CTRL + A, aby zaznaczyć cały dokument, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C.

 5. Uruchom program Microsoft Office Word.

 6. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowe.

 7. Kliknij pozycję pusty dokument, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 8. Naciśnij klawisze CTRL + V, aby wkleić zawartość zeskanowanego dokumentu do nowego pliku.

Teraz masz dokument, który można edytować. Pamiętaj zapisać nowy plik, tak aby wprowadzone zmiany nie zostaną utracone.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×