Przegląd pokoju spotkania aplikacji Skype spotkań (Skype dla firm Web App)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W oknie głównym Aplikacja Spotkania na Skypie lub Skype dla firm Web App można zarządzać wszystkimi aspektami obsługi spotkania.

W programie Skype dla firm Web App z każdego oznaczony element interfejsu użytkownika

A

Pokazywanie listy uczestników

B

Wybieranie widoku spotkania

C

Pokazywanie okna wiadomości błyskawicznych

D

Uruchamianie lub zatrzymywanie wideo, wyciszanie dźwięku i prezentowanie zawartości

E

Rozłączanie z częścią audio

F

Opcje dźwięku i urządzeń

G

Ustawianie opcji spotkania lub opuszczanie spotkania

Włączyć lub wyłączyć wyciszenie dźwięku spotkania programu Skype dla firm Web App

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku.

Rozłączanie urządzenia z częścią audio spotkania

Odłączanie urządzenia audio (bez opuszczania spotkania). Użyj tej opcji, jeśli zamierzasz zadzwonić w celu dołączenia do spotkania lub jeśli automat spotkania ma zadzwonić do Ciebie.

Ważne : Dołączenie do spotkania programu Skype przez telefon jest możliwe tylko wtedy, gdy organizator umieścił informacje o numerach telefonów w wezwaniu na spotkanie. Dowiedz się więcej.

Opcje sterowania połączeniami: zawieszenie połączenia, dostosowywanie głośności lub przełączanie urządzeń

Wstrzymywanie dźwięku, dostosowywanie głośności lub wybieranie innego urządzenia audio.

Przycisk Więcej opcji — Ustawianie opcji, spotkania zakończyć spotkanie i więcej

Po zakończeniu spotkania w Aplikacja Spotkania na Skypie możesz zapisać ustawienia dźwięku.

Jeśli zaznaczono pole Pamiętaj mnie po dołączeniu do spotkania Skype dla firm Web App, przejdź do pozycji Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (wielokropek w kółku) > Opcje spotkania, aby ustawić preferencje audio dla przyszłych spotkań. Aby uzyskać więcej informacji.

Początek strony

Przejdź do pozycji Więcej opcji > Opcje spotkania, aby dostosować obsługę spotkania.

Menu Więcej opcji z wybraną pozycją Opcje spotkania

W tym miejscu można wykonywać następujące czynności:

 • Zapisywanie danych logowania, personalizowanie wyglądu okna wiadomości błyskawicznych i włączanie lub wyłączanie rejestrowania.

 • Ustawianie preferencji dotyczących dołączania do części audio spotkań.

 • Ustawianie preferowanych urządzeń audio i wideo.

Początek strony

Jeśli organizator spotkania udzielił Ci uprawnień osoby prowadzącej, możesz użyć przycisku Prezentuj, aby udostępnić zawartość spotkania innym osobom.

Menu Prezentuj: udostępnianie zawartości z innymi osobami lub wyświetlanie zawartości już dodane

Możesz też:

 • Wyświetlać załączniki (przekazane pliki) lub zarządzać przekazaną już zawartością.

 • Wybrać pozycję Więcej, aby dodać do spotkania tablicę, ankietę lub osobne okno Menedżera pytań i odpowiedzi.

  Przejdź do pozycji więcej w menu Prezentuj, aby dodać tablicę, ankietę lub okno Menedżera pytań i odpowiedzi

Początek strony

Aby wyświetlić uczestników spotkania, wybierz pozycję Otwórz listę uczestników.

Wybierz pozycję Pokaż listę uczestników w lewym górnym rogu, aby zobaczyć, kto jest na spotkaniu

Jeśli jesteś osobą prowadzącą, możesz także wykonywać następujące czynności:

 • Zapraszanie dodatkowych osób za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail.

 • Wyciszanie wszystkich innych uczestników spotkania albo ukrywanie nazw wszystkich osób na liście uczestników.

 • Wyłączanie okna wiadomości błyskawicznych w spotkaniu. Jest to przydatne podczas dużych spotkań, jeśli chcesz użyć osobnego okna Menedżera pytań i odpowiedzi, aby mieć większą kontrolę nad dyskusją. Aby otworzyć Menedżera pytań i odpowiedzi, przejdź do pozycji Prezentuj > Więcej.

  Wybierz pozycję akcje uczestnika, aby wyciszyć wszystkich, Ukryj nazwy osób lub wyłączyć okna wiadomości Błyskawicznych.

Początek strony

Wybierz przycisk wiadomości błyskawicznych, aby otworzyć lub zamknąć okienko wiadomości błyskawicznych w spotkaniu.
Wybieranie przycisku Wiadomości błyskawiczne w celu pokazania lub ukrycia okna Wiadomości błyskawiczne w spotkaniu

Gdy okienko wiadomości błyskawicznych jest zamknięte, czerwony wskaźnik sygnalizuje dostępność nowych wiadomości błyskawicznych.
Wskaźnik na przycisku Wiadomości błyskawiczne informujący o tym, że jest dostępna nowa konwersacja przy użyciu wiadomości błyskawicznych

Ważne : Wszystko, co wpiszesz w okienku wiadomości błyskawicznych, jest przesyłane do wszystkich uczestników. Nie można wysyłać wiadomości błyskawicznych do jednego uczestnika.

Początek strony

Możesz zmienić układ okna spotkania w zależności od tego, co się dzieje i na czym chcesz się skupić. W prawym górnym rogu okna wybierz pozycję Wybierz układ, a następnie wybierz odpowiedni widok spotkania:
Wybieranie widoku spotkania (galerii, głośnika lub prezentacji) przy użyciu przycisku Wybierz układ

 • Widok galerii    Zawiera zdjęcia lub obraz wideo każdego z uczestników spotkania.

 • Widok prezentera    Zawiera zdjęcie lub obraz wideo bieżącego prezentera.

 • Widok prezentacji    Dostępny, gdy ktoś prowadzi prezentację. Ukrywa zdjęcia lub obraz wideo wszystkich osób i rozszerza widok zawartości spotkania.

Początek strony

Jeśli masz podłączoną i skonfigurowaną kamerę, możesz rozpocząć konwersację wideo z innymi uczestnikami spotkania. Aby zobaczyć podgląd wideo, wybierz przycisk kamery. Jeśli chcesz udostępnić wideo, wybierz pozycję Uruchom moje wideo.
Wybieranie przycisku kamery, a następnie wybieranie pozycji Uruchom moje wideo w celu uruchomienia wideo

Początek strony

Aby opuścić spotkanie, przejdź do pozycji Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (wielokropek w kółku) > Opuść spotkanie lub w Aplikacja Spotkania na Skypie można również zamknąć okno spotkania, aby zakończyć spotkanie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×