Przedstawianie danych na wykresie słupkowym

W programie Microsoft Office Excel 2007 można utworzyć wykres słupkowy i nadać mu nowoczesny, atrakcyjny wygląd. Podobnie jak wykres kolumnowy, wykres słupkowy pozwala porównywać punkty danych w serii danych lub kilku seriach.

Sformatowany słupkowy wykres grupowany

Po utworzeniu wykresu słupkowego można zmienić odstępy między słupkami. Można także użyć typu wykresu słupkowego w celu utworzenia symulacji wykresu Gantta, czyli poziomego wykresu słupkowego często używanego w programach do zarządzania projektami.

W tym artykule

Więcej informacji o przedstawianiu danych na wykresie słupkowym

Tworzenie złożonego wykresu słupkowego

Zmienianie odstępów między słupkami

Tworzenie symulacji wykresu Gantta

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Więcej informacji o przedstawianiu danych na wykresie słupkowym

Takie wykresy służą do ilustrowania porównań poszczególnych elementów.

Na wykresach słupkowych kategorie są umieszczane na osi pionowej, a wartości na osi poziomej.

Wykres słupkowy z efektem 3-W

Wykresy słupkowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Trzeba wykreślić jedną lub więcej serii danych.

 • Dane obejmują wartości dodatnie, ujemne i zera (0).

 • Występuje potrzeba porównania danych z wielu kategorii.

 • Etykiety osi są długie.

 • Prezentowane wartości oznaczają czasy trwania.

Podczas tworzenia wykresu słupkowego można wybrać jeden z następujących podtypów wykresu słupkowego:

 • Słupkowy grupowany i słupkowy grupowany z efektem 3-W    Słupkowe wykresy grupowane służą do porównywania wartości w kategoriach. Na słupkowych wykresach grupowanych kategorie są zazwyczaj rozmieszczone wzdłuż osi pionowej, a wartości — wzdłuż osi poziomej. Na słupkowym wykresie grupowanym z efektem 3-W są wyświetlane poziome prostokąty w formacie 3-W; nie są na nim wyświetlane dane na trzech osiach.

  Słupkowy wykres grupowany i słupkowy wykres grupowany 3-W

 • Skumulowany słupkowy i skumulowany słupkowy z efektem 3-W    Na skumulowanym wykresie słupkowym jest przedstawiona relacja poszczególnych elementów z całością. Na skumulowanym wykresie słupkowym z efektem 3-W są wyświetlane poziome prostokąty w formacie 3-W; nie są na nim wyświetlane dane na trzech osiach.

  Skumulowany wykres słupkowy i skumulowany wykres słupkowy 3-W

 • 100% skumulowany słupkowy i 100% skumulowany słupkowy z efektem 3-W    Wykresy tego typu służą do porównywania procentowego udziału każdej wartości w sumie dla wszystkich kategorii. Na 100% skumulowanym wykresie słupkowym z efektem 3-W są wyświetlane poziome prostokąty w formacie 3-W; nie są na nim wyświetlane dane na trzech osiach.

  100% skumulowany wykres słupkowy i 100% skumulowany wykres słupkowy 3-W

 • Walcowy poziomy, stożkowy poziomy i ostrosłupowy poziomy    W przypadku tych wykresów można stosować takie same typy wykresów grupowanych, skumulowanych i 100% skumulowanych, jakie są dostępne dla wykresów słupkowych z prostokątami. Za ich pomocą można wyświetlać i porównywać dane w dokładnie ten sam sposób. Jedyna różnica polega na tym, że na tych typach wykresów są wyświetlane kształty walcowe, stożkowe i ostrosłupowe zamiast poziomych prostokątów.

  Wykresy walcowe, stożkowe i ostrosłupowe

Początek strony

Tworzenie złożonego wykresu słupkowego

Sformatowany słupkowy wykres grupowany

Jak powstał ten wykres słupkowy? Podobny wykres słupkowy można utworzyć, postępując według umieszczonej niżej procedury. Podczas tworzenia tego wykresu użyto przykładowych danych z arkusza. Możesz skopiować te dane do swojego arkusza lub użyć innych danych.

 1. Skopiuj przykładowe dane do pustego arkusza lub otwórz arkusz zawierający dane, które chcesz przedstawić na wykresie słupkowym.

  Jak skopiować dane z przykładowego arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

MIASTO, WOJEWÓDZTW O

ŚREDNI % DNI SŁONECZNYCH W ROK U

SZCZECIN, ZACHODNIOPOMORSKIE

90%

GDAŃSK, POMORSKIE

84%

POZNAŃ, WIELKOPOLSKIE

79%

WROCŁAW, DOLNOŚLĄSKIE

76%

OPOLE, OPOLSKIE

71%

KATOWICE, ŚLĄSKIE

66%

ŁÓDŹ, ŁÓDZKIE

58%

WARSZAWA, MAZOWIECKIE

47%

KRAKÓW, MAŁOPOLSKIE

30%

 1. Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie słupkowym.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Słupkowy.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Słupkowy 2-W wybierz pozycję Słupkowy grupowany.

 4. Kliknij obszar wykresu.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Obraz Wstążki programu Excel

  W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano opcję Styl 4.

 6. Na wykresie kliknij legendę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 7. Aby zmniejszyć rozmiar tytułu wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, a następnie wybierz odpowiedni rozmiar w polu Rozmiar.

  W przykładowym wykresie zastosowano opcję 12.

 8. Aby zmniejszyć rozmiar etykiet osi, kliknij prawym przyciskiem myszy oś pionową (oś kategorii), a następnie wybierz odpowiedni rozmiar w polu Rozmiar.

  W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano opcję 8.

 9. Kliknij obszar kreślenia wykresu lub zaznacz go na liście elementów wykresu (karta Układ, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 10. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku , a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano pozycję Delikatny efekt — Akcent 1.

  Style kształtów na Wstążce programu Excel

 11. Kliknij dowolny punkt danych, aby zaznaczyć wszystkie słupki, lub zaznacz serię danych na liście elementów wykresu (karta Układ, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 12. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku , a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano pozycję Delikatny efekt — Akcent 2.

 13. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów.

 14. Kliknij pozycję Poświata, a następnie w obszarze Odmiany poświaty wybierz odpowiedni efekt poświaty.

  W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano poświatę 8 punktów, kolor wiodący 2.

 15. Kliknij obszar wykresu.

 16. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku , a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano pozycję Kontur kolorowy — Akcent 1.

 17. Aby zmienić rozmiar wykresu, na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar w polu Wysokość kształtu wybierz odpowiedni rozmiar kształtu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano opcję 4 cale.

  Obraz Wstążki programu Outlook

 18. Aby użyć kolorów motywu innych niż kolory motywu domyślnego zastosowanego do skoroszytu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie Motywy kliknij przycisk Motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W obszarze Wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano motyw Przesilenie.

Początek strony

Zmienianie odstępów między słupkami

Odstępy między słupkami na wykresie słupkowym można zwiększać lub zmniejszać. Słupkami na wykresie słupkowym z efektem 2-W mogą nawet nakładać się na siebie.

 1. Na wykresie kliknij seria danych, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać serię danych z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij serię danych.

   Obraz wstążki programu Excel

 2. Porada : Aby zmienić odstępy wszystkich serii danych na wykresach tego samego typu, wystarczy zaznaczyć jedną serię danych.

 3. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 4. W obszarze Opcje serii wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby zmienić nakładanie słupków na wykresie słupkowym z efektem 2-W, przeciągnij suwak do żądanej wartości procentowej określającej nakładanie serii lub wprowadź wartość procentową od -100 do 100 w polu Nakładanie serii.

   Porada : Im większa wartość, tym większe nakładanie się w obrębie kategorii.

  2. Aby zmienić odstęp między kategoriami danych na wykresie słupkowym z efektem 2-W lub 3-W, przeciągnij suwak do odpowiedniej wartości procentowej oznaczającej szerokość przerwy lub wprowadź wartość od 0 (zero) do 500 w polu Szerokość przerwy.

   Porada : Im większa wartość, tym większy odstęp między słupkami.

  3. Aby zmienić odstęp między seriami danych na wykresie słupkowym z efektem 3-W, wprowadź wartość od 0 do 500 w polu Głębokość przerwy.

   Porada : Im większa wartość, tym większa odległość między słupkami.

Początek strony

Tworzenie symulacji wykresu Gantta

Pomimo że w programie Excel nie jest dostępny typ wykresu Gantta, można utworzyć jego symulację, dostosowując skumulowany wykres słupkowy tak, aby przedstawiał zadania wraz z ich czasem trwania i hierarchią.

Symulacja wykresu Gantta w programie Excel

Poniższa procedura umożliwia utworzenie wykresu Gantta przypominającego ten przedstawiony na powyższej ilustracji. Podczas tworzenia tego wykresu użyto przykładowych danych z arkusza. Można skopiować te dane do swojego arkusza lub użyć innych danych, o ile struktura arkusza oraz nagłówki kolumn pozostaną bez zmian.

 1. Skopiuj przykładowe dane do pustego arkusza lub otwórz arkusz zawierający dane, które chcesz przedstawić na wykresie Gantta.

  Jak skopiować dane z przykładowego arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Zadanie

Początek:

Czas trwania

Zadanie 1

0

2

Zadanie 2

2

6

Zadanie 3

8

9

Zadanie 4

17

3

Zadanie 5

20

5

Uwaga : Wartości w kolumnach B i C (Początek i Czas trwania) oznaczają liczbę dni od daty rozpoczęcia oraz liczbę dni wymaganych na ukończenie zadania.

 1. Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie Gantta (w arkuszu danych przykładowych są to komórki A1:C6).

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Słupkowy.

 3. W obszarze Słupkowy 2-W kliknij pozycję Słupkowy skumulowany.

 4. Na wykresie kliknij pierwszą serię danych lub zaznacz ją na liście elementów wykresu (karta Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 5. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Obraz wstążki programu Excel

 6. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Brak wypełnienia.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

 8. Na wykresie kliknij legendę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 9. Kliknij oś pionową (oś wartości) lub zaznacz ją na liście elementów wykresu (karta Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 10. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 11. W obszarze Opcje osi zaznacz pole wyboru Kategorie w kolejności odwrotnej.

Początek strony

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Jeśli jest planowane tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, można zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij przycisk Zapisz jako szablon.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  Porada : O ile nie zostanie określony inny folder, plik szablonu (crtx) zostanie zapisany w folderze Wykresy. Szablon będzie dostępny w obszarze Szablony w oknach dialogowych Wstawianie wykresu (karta Wstawianie, grupa Wykresy, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ) i Zmienianie typu wykresu (karta Projektowanie, grupa Typ, przycisk Zmień typ wykresu).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szablonu wykresu, zobacz Ponowne używanie ulubionego wykresu za pomocą szablonu wykresu.

Uwaga : Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania wykresu jako szablonu. Jeśli za pomocą tego szablonu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w nowym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory bieżącego motywu dokumentu. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie kliknąć polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu w menu skrótów.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×