Przedstawianie danych na wykresie słupkowym

Za pomocą programu Microsoft Office Excel 2007 można utworzyć wykres słupkowy i nadać mu nowy, atrakcyjny wygląd. Podobnie jak wykres kolumnowy, wykres słupkowy jest przydatny do porównywania punkty danych w jednej lub większej liczbie seria danych.

Sformatowany słupkowy wykres grupowany

Po utworzeniu wykresu słupkowego można zmienić odstępy między słupkami. Ponadto za pomocą wykresu słupkowego można symulować wykres Gantta — poziomy wykres słupkowy, który jest często używany w programach do zarządzania projektami.

W tym artykule

Informacje na temat wykreślania danych na wykresie słupkowym

Tworzenie złożonego wykresu słupkowego

Zmienianie odstępów między słupkami

Symulowanie wykresu Gantta

Informacje na temat wykreślania danych na wykresie słupkowym

Wykresy słupkowe służą do ilustrowania porównań poszczególnych elementów.

Na wykresach słupkowych kategorie są rozmieszczone wzdłuż osi pionowej, a wartości — wzdłuż osi poziomej.

Wykres słupkowy z efektem 3-W

Wykresy słupkowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Należy wykreślić jedną lub więcej serii danych.

 • Dane zawierają wartości dodatnie, ujemne i zerowe (0).

 • Należy porównać dane z wielu kategorii.

 • Etykiety osi są długie.

 • Przedstawiane wartości oznaczają czasy trwania.

Tworząc wykres słupkowy, można wybrać jeden z poniższych podtypów wykresu słupkowego:

 • Słupkowy grupowany i słupkowy grupowany 3-W    Słupkowe wykresy grupowane służą do porównywania wartości w kategoriach. Na słupkowych wykresach grupowanych kategorie są zazwyczaj rozmieszczone wzdłuż osi pionowej, a wartości — wzdłuż osi poziomej. Na słupkowym wykresie grupowanym z efektem 3-W są wyświetlane poziome prostokąty w formacie 3-W; nie są na nim wyświetlane dane na trzech osiach.

  Słupkowy wykres grupowany i słupkowy wykres grupowany 3-W

 • Skumulowany słupkowy i skumulowany słupkowy 3-W    Na skumulowanym wykresie słupkowym jest przedstawiona relacja poszczególnych elementów z całością. Na skumulowanym wykresie słupkowym z efektem 3-W są wyświetlane poziome prostokąty w formacie 3-W; nie są na nim wyświetlane dane na trzech osiach.

  Skumulowany wykres słupkowy i skumulowany wykres słupkowy 3-W

 • 100% skumulowany słupkowy i 100% skumulowany słupkowy 3-W    Wykresy tego typu służą do porównywania procentowych udziałów poszczególnych wartości z sumą dla kategorii. Na 100% skumulowanym wykresie słupkowym z efektem 3-W są wyświetlane poziome prostokąty w formacie 3-W; nie są na nim wyświetlane dane na trzech osiach.

  100% skumulowany wykres słupkowy i 100% skumulowany wykres słupkowy 3-W

 • Poziomy walcowy, stożkowy i ostrosłupowy    W przypadku tych wykresów można stosować takie same typy wykresów grupowanych, skumulowanych i 100% skumulowanych, jakie są dostępne dla wykresów słupkowych z prostokątami. Za ich pomocą można wyświetlać i porównywać dane w dokładnie ten sam sposób. Jedyna różnica polega na tym, że na tych typach wykresów są wyświetlane kształty walcowe, stożkowe i ostrosłupowe zamiast poziomych prostokątów.

  Wykresy walcowe, stożkowe i ostrosłupowe

Początek strony

Tworzenie złożonego wykresu słupkowego

Sformatowany słupkowy wykres grupowany

Wykres słupkowy podobny do przedstawionego w tym przykładzie można utworzyć, postępując według poniższej procedury. Podczas tworzenia tego wykresu użyto przykładowych danych z arkusza. Można skopiować te dane do swojego arkusza lub użyć innych danych.

 1. Skopiuj przykładowe dane do pustego arkusza lub otwórz arkusz zawierający dane, które chcesz wykreślić na wykresie słupkowym.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

MIASTO, STAN

ROCZNY % ŚR. NASŁONECZNIENIA

YUMA, ARIZONA

90%

EL PASO, TEKSAS

84%

RENO, NEVADA

79%

KEY WEST, FLORYDA

76%

HONOLULU, HAWAJE

71%

SAN FRANCISCO, KALIFORNIA

66%

NOWY JORK, NOWY JORK

58%

SEATTLE, WASZYNGTON

47%

JUNEAU, ALASKA

30%

 1. Aby użyć innych kolorów motywu niż kolory z domyślnego motywu zastosowanego w skoroszycie, kliknij przycisk Motywy na karcie Układ strony w grupie Motywy.

  Grupa Motywy na Wstążce programu Excel

 2. W obszarze Wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

  Porada   W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano motyw Przesilenie.

 3. Zaznacz dane, które chcesz wykreślić na wykresie słupkowym.

 4. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Słupkowy.

  Grupa Wykresy na Wstążce programu Excel

 5. W obszarze Słupkowy 2-W kliknij przycisk Słupkowy grupowany.

 6. Kliknij obszar wykresu.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Style wykresu na Wstążce programu Excel

  Porada   Dla przykładowego wykresu słupkowego został użyty Styl 4.

 8. Na wykresie kliknij legendę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 9. Aby zmniejszyć rozmiar tytułu wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, a następnie wybierz odpowiednią wartość w polu Rozmiar.

  Porada   W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano rozmiar 12.

 10. Aby zmniejszyć rozmiar etykiet osi, kliknij prawym przyciskiem myszy oś pionową (kategorii), a następnie wybierz odpowiednią wartość w polu Rozmiar.

  Porada   W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano rozmiar 8.

 11. Kliknij obszar kreślenia wykresu lub zaznacz go na liście elementów wykresu (karta Układ, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 12. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku, a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  Porada   W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano styl Delikatny efekt — Akcent 1.

  Style kształtów na Wstążce programu Excel

 13. Kliknij punkty danych, aby zaznaczyć wszystkie słupki, lub wybierz seria danych z listy elementów wykresu (karta Układ, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 14. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku, a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  Porada   W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano opcję Delikatny efekt — Akcent 2.

 15. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów.

 16. Kliknij polecenie Poświata, a następnie w obszarze Odmiany poświaty kliknij żądany efekt poświaty.

  Porada   W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano efekt Kolor akcentu 2, poświata 8 pkt.

 17. Kliknij obszar wykresu.

 18. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku, a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  Porada   W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano efekt Kontur kolorowy — Akcent 1.

 19. Aby zmienić rozmiar wykresu, na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar w polu Wysokość kształtu wybierz odpowiedni rozmiar kształtu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Porada   W przykładowym wykresie słupkowym zastosowano rozmiar 10 cm.

  Grupa Rozmiar na Wstążce programu Excel

Wykres jest ukończony. Aby utworzyć inny wykres słupkowy za pomocą tego formatu, można zapisać ten wykres jako szablon, którego będzie można używać jako podstawy dla innych, podobnych wykresów.

Zapisywanie wykresu jako szablonu

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij przycisk Zapisz jako szablon.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  Porada   Plik szablonu (crtx) zostanie zapisany w folderze Wykresy (o ile nie zostanie określony inny folder w polu Zapisz w). Podczas tworzenia nowego wykresu można wybrać ten szablon wykresu w oknie dialogowym Wstawianie wykresu (karta Wstawianie, grupa Wykresy, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku, folder Szablony).

  Uwaga   Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania go jako szablonu. Jeśli przy użyciu tego szablonu wykresu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w tym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory motywu dokumentu aktualnie zastosowane w dokumencie. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu.

Początek strony

Zmienianie odstępów między słupkami

Użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć odstępy między słupkami na wykresie słupkowym. Na wykresie słupkowym 2-W słupki mogą nawet nakładać się na siebie.

 1. Na wykresie kliknij seria danych, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać serię danych z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij serię danych.

   Wstążka programu Excel

 2. Porada   Aby zmienić odstępy wszystkich serii danych na wykresach tego samego typu, wystarczy zaznaczyć tylko jedną serię danych.

 3. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 4. W obszarze Opcje serii wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby zmienić sposób nakładania się słupków na wykresie słupkowym 2-W, przeciągnij suwak do żądanej wartości procentowej określającej nakładanie się serii lub wprowadź wartość procentową z zakresu od -100 do 100 w polu Nakładanie serii.

   Porada   Im większa wartość, tym większe nakładanie się w obrębie kategorii.

  2. Aby zmienić odstęp między kategoriami znaczników danych na wykresie słupkowym z efektem 2-W lub 3-W, przeciągnij suwak do żądanej wartości procentowej określającej szerokość przerwy lub wprowadź wartość od 0 (zero) do 500 w polu Szerokość przerwy.

   Porada   Im większa wartość, tym większy odstęp między słupkami.

  3. Aby zmienić odstęp między seriami danych na wykresie słupkowym z efektem 3-W, wprowadź wartość od 0 (zero) do 500 w polu Głębokość przerwy.

   Porada   Im większa wartość, tym większa odległość między słupkami.

Początek strony

Symulowanie wykresu Gantta

Chociaż program Excel nie udostępnia typu wykresu Gantta, można symulować wykres Gantta, dostosowując typ skumulowanego wykresu słupkowego tak, aby obrazował zadania, czas trwania zadań i hierarchię.

Symulacja wykresu Gantta w programie Excel

Poniżej przedstawiono procedurę tworzenia wykresu Gantta. Wyniki tej operacji są podobne do wyników pokazanych na poprzedniej ilustracji. Dla tego wykresu użyto przykładowych danych arkusza. Te dane można skopiować do arkusza. Można też skorzystać z własnych danych, jeśli są używane te same nagłówki kolumn i struktura arkusza.

 1. Skopiuj przykładowe dane do pustego arkusza lub otwórz arkusz zawierający dane, które chcesz wykreślić na wykresie Gantta.

  Jak skopiować dane z przykładowego arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Zadanie

Początek

Czas trwania

Zadanie 1

0

2

Zadanie 2

2

6

Zadanie 3

8

9

Zadanie 4

17

3

Zadanie 5

20

5

Uwaga   Wartości w kolumnach B i C (Początek i Czas trwania) reprezentują liczbę dni od daty początkowej oraz liczbę dni potrzebnych do wykonania zadania.

 1. Zaznacz dane, które chcesz wykreślić na wykresie Gantta (w przykładowym arkuszu dane są zawarte w komórkach z zakresu A1:C6).

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Słupkowy.

 3. W obszarze Słupkowy 2-W kliknij przycisk Skumulowany słupkowy.

 4. Na wykresie kliknij pierwszą serię danych lub wybierz ją z listy elementów wykresu (karta Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 5. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Wstążka programu Excel

 6. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Brak wypełnienia.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

 8. Na wykresie kliknij legendę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 9. Kliknij oś pionową (wartości) lub wybierz ją z listy elementów wykresu (karta Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 10. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 11. W obszarze Opcje osi zaznacz pole wyboru Kategorie w kolejności odwrotnej.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007, Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język