Przedstawianie danych na wykresie Gantta w programie Excel

Chociaż w programie Microsoft Office Excel 2007 nie udostępniono wykresów Gantta, można wykonać symulację takiego wykresu, dostosowując skumulowany wykres słupkowy tak, aby były na nim wyświetlane zadania, czas trwania zadań oraz hierarchia.

Symulacja wykresu Gantta w programie Excel

Najczęściej używaną jednostką czasu na osi poziomej wykresu Gantta w programie Excel są dni. Aby zamiast dni użyć godzin, zobacz łącza w sekcji Zobacz też dotyczące tworzenia w programie Excel 2007 wykresu Gantta ze skalą wyrażoną w godzinach.

Co chcesz zrobić?

Symulowanie działania wykresu Gantta

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Symulowanie działania wykresu Gantta

Poniżej przedstawiono procedurę tworzenia wykresu Gantta. Wyniki tej operacji są podobne do wyników pokazanych w grafice przykładowego wykresu Gantta. Dla tego wykresu użyto przykładowych danych arkusza. Te dane można skopiować do arkusza. Można też skorzystać z własnych danych, jeśli są używane te same nagłówki kolumn i struktura arkusza.

 1. Skopiuj przykładowe dane do pustego arkusza lub otwórz arkusz zawierający dane, które chcesz przedstawić na wykresie Gantta.

  Jak skopiować dane z przykładowego arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

Zostanie wyświetlony komunikat

B

C

Zadanie

Początek

Czas trwania

Zadanie 1

0

2

Zadanie 2

2

6

Zadanie 3

8

9

Zadanie 4

17

3

Zadanie 5

20

5

Uwaga   Wartości w kolumnach B i C (Początek i Czas trwania) odpowiadają liczbie dni od daty początkowej oraz liczbie dni potrzebnych do wykonania zadania.

 1. Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie Gantta (w przykładowym arkuszu dane są zawarte w komórkach z zakresu A1:C6).

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Słupkowy.

 3. W obszarze Słupkowy 2-W kliknij opcję Skumulowany słupkowy.

 4. Kliknij obszar wykresu.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Grupa Style wykresu na Wstążce programu Excel

  Porada   W przykładowym wykresie Gantta zastosowano pozycję Styl 27.

 6. Na wykresie kliknij pierwszą serię danych (Początek) lub zaznacz ją na liście elementów wykresu (karta Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 7. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Wstążka programu Excel

 8. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Brak wypełnienia.

 9. Kliknij przycisk Zamknij.

 10. Na wykresie kliknij legendę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 11. Kliknij oś pionową (oś kategorii) lub zaznacz ją na liście elementów wykresu (karta Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 12. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 13. W obszarze Opcje osi zaznacz pole wyboru Kategorie w kolejności odwrotnej, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 14. Aby użyć kolorów motywu innych niż kolory motywu domyślnego zastosowanego do skoroszytu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie Motywy kliknij przycisk Motywy.

   Grupa Motywy na Wstążce programu Excel

  2. W obszarze Wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   Porada   W przykładowym wykresie Gantta zastosowano motyw Pakiet Office.

Początek strony

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Jeśli jest planowane tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, można zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij przycisk Zapisz jako szablon.

  Grupa Typ na Wstążce programu Excel

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  Porada   O ile nie zostanie określony inny folder, plik szablonu (crtx) zostanie zapisany w folderze Wykresy i szablon będzie dostępny w obszarze Szablony w oknach dialogowych Wstawianie wykresu (karta Wstawianie, grupa Wykresy, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku) i Zmienianie typu wykresu (karta Projektowanie, grupa Typ, przycisk Zmień typ wykresu).

  Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu szablonu wykresu, zobacz Ponowne używanie ulubionego wykresu za pomocą szablonu wykresu.

Uwaga   Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania go jako szablonu. Jeśli przy użyciu tego szablonu wykresu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w tym wykresie zostaną zastosowane kolory z nowego szablonu wykresu — nie kolory motywu dokumentu obecnie zastosowanego w dokumencie. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007, Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język