Przedstawianie danych na wykresie Gantta w programie Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Chcesz przedstawić stan prostego harmonogramu projektu na wykresie Gantta? Program Excel nie oferuje wstępnie zdefiniowanego typu wykresu Gantta, możesz jednak symulować ten wykres, dostosowując skumulowany wykres słupkowy w celu przedstawienia dat rozpoczęcia i zakończenia zadań, jak pokazano niżej:

Uwaga : Wykres Gantta w programie Excel zwykle używa dni jako jednostki czasu na osi poziomej.

Przykładowy symulowany wykres Gantta
Przykładowy symulowany wykres Gantta w programie Excel 2013 i 2016
Symulacja wykresu Gantta w programie Excel
Przykładowy symulowany wykres Gantta w programie Excel 2007 i 2010

Symulacja wykresu Gantta

Poniższa procedura pomaga utworzyć wykres Gantta z wynikami, które są podobne do tych przedstawionych w naszym przykładzie wykres Gantta grafiki. Ten wykres użyliśmy danych arkusza przykładzie poniżej. Umożliwia także swoich danych, jak korzystać z tym samym nagłówki kolumn i struktury arkusza.

Excel 2016 i 2013

Porada : Jeśli Twój projekt ma bardziej złożony harmonogram i chcesz przechwytywać informacje o jego zależnościach, możesz alternatywnie utworzyć wykres Gantta w programie Microsoft Project.

Aby utworzyć wykres Gantta, taki jak przedstawiony w naszym przykładzie, zawierający informacje o postępie zadań w dniach, wykonaj następujące kroki:

 1. Tworzenie następujące dane w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel.

  Przykładowe dane tabeli dla wykresu Gantta

  Jeśli dane znajdują się w ciągłym zakresie komórek, zaznacz dowolną komórkę w tym zakresie, aby uwzględnić wszystkie dane z tego zakresu.

  Jeśli dane nie znajdują się w ciągłym zakresie, zaznacz odpowiednie komórki, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

  Porada : Aby wykluczyć określone wiersze lub kolumny danych, możesz je ukryć w arkuszu. Dowiedz się więcej na temat zaznaczania danych dla wykresu.

 2. W Excel 2013, kliknij przycisk Wstaw > Wstaw wykres słupkowy > Skumulowany słupkowy.

  Wybieranie typu wykresu na Wstążce

  — LUB —


  W Excel 2016, kliknij przycisk Wstaw > Wstaw kolumnę lub wykres słupkowy > Skumulowany słupkowy.

  Skumulowany wykres słupkowy w programie Excel 2016

 3. Następnie sformatuj skumulowany wykres słupkowy, aby nadać mu wygląd wykresu Gantta. Na wykresie kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszą serię danych (część Rozpoczęcie słupka w kolorze niebieskim) i wybierz pozycję Wypełnienie > Brak wypełnienia.

  Skumulowany wykres słupkowy 2-W

 4. Jeśli nie potrzebujesz legendy lub tytułu wykresu, kliknij go, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 5. Odwróć też kolejność zadań, aby na początku znajdowało się zadanie Zadanie1. Kliknij prawym przyciskiem myszy oś pionową (Zadania), a następnie kliknij pole Formatuj osie > Kategorie w kolejności odwrotnej.

2007 i Excel 2010

 1. Tworzenie następujące dane w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel.

  Przykładowe dane tabeli dla wykresu Gantta

  Jeśli dane znajdują się w ciągłym zakresie komórek, zaznacz dowolną komórkę w tym zakresie, aby uwzględnić wszystkie dane z tego zakresu.

  Jeśli dane nie znajdują się w ciągłym zakresie, zaznacz odpowiednie komórki, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij pasek.

 3. W obszarze słupkowy 2-W, kliknij pozycję Skumulowany słupkowy.

 4. Kliknij pozycję obszar wykresu wykresu.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Style wykresu na Wstążce programu Excel

 6. Na karcie Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie na liście rozwijanej elementy wykresu wybierz pozycję serii "Dni od początku" opcji.

  Lista rozwijana elementów wykresu
 7. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Obraz wstążki programu Excel

 8. Kliknij pozycję Wypełnienie > Brak wypełnienia > Zamknij.

 9. Na wykresie kliknij na legendę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 10. Na karcie Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie na liście rozwijanej elementy wykresu, wybierz opcję osi pionowej (kategorii).

 11. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 12. W oknie dialogowym Formatowanie osi, w obszarze Opcje osi zaznacz pole wyboru kategorii w odwrotnej kolejności, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Okno dialogowe Formatowanie osi
 13. Jeśli chcesz użyć kolorów motywu, które różnią się od domyślnego motywu zastosowanego do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W obszarze wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   Porada : Przykładowy wykres Gantta użyliśmy motyw pakietu Office.

Symulacja wykresu Gantta

 1. W wiadomości e-mail kliknij kartę Wstawianie, a następnie w grupie Ilustracje kliknij Wykres.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie wykresu, kliknij pozycję pasek > Skumulowany słupkowy i kliknij przycisk OK.

  Excel zostanie wyświetlona w podzielonym oknie a przykładowych danych w arkuszu.

 3. Przykładowe dane można zastąpić własnych danych. Aby to zrobić, po prostu kliknij wewnątrz okna i rozpocznij edycję przykładowych danych.

  Przykładowe dane do wykresu
 4. Możesz także zastąpić przykładowe etykiety osi w kolumnie A i nazwę wpisu legendy w wierszu 1.

  Uwaga : Po zaktualizowaniu arkusza wykres w programie Outlook będą aktualizowane automatycznie przy użyciu nowych danych.

 5. Opcjonalnie można zapisać arkusz.

Czy wiesz?

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 ani najnowszej wersji pakietu Office, możesz ją teraz wypróbować:

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Tworzenie wykresu od początku do końca

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×