Przedstawianie danych na wykresie Gantta w programie Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pomimo że w programie Microsoft Office Excel 2007 nie jest dostępny typ wykresu Gantta, można utworzyć jego symulację, dostosowując skumulowany wykres słupkowy tak, aby przedstawiał zadania wraz z ich czasem trwania i hierarchią.

Symulacja wykresu Gantta w programie Excel

Jednostką czasu na osi poziomej wykresu Gantta w programie Excel są zazwyczaj dni. Jeśli konieczne jest użycie godzin zamiast dni, skorzystaj z linku w sekcji Zobacz też, umożliwiającego wyświetlenie informacji na temat sposobu tworzenia w programie Excel 2007 wykresu Gantta ze skalą określoną w godzinach.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie symulacji wykresu Gantta

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Tworzenie symulacji wykresu Gantta

Poniższa procedura umożliwia utworzenie wykresu Gantta przypominającego ten przedstawiony na naszej ilustracji przykładowego wykresu Gantta. Podczas tworzenia tego wykresu użyto przykładowych danych z arkusza. Można skopiować te dane do swojego arkusza lub użyć innych danych, o ile struktura arkusza oraz nagłówki kolumn pozostaną bez zmian.

 1. Skopiuj przykładowe dane do pustego arkusza lub otwórz arkusz zawierający dane, które chcesz przedstawić na wykresie Gantta.

  Jak skopiować dane z przykładowego arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Zadanie

Początek:

Czas trwania

Zadanie 1

0

2

Zadanie 2

2

6

Zadanie 3

8

9

Zadanie 4

17

3

Zadanie 5

20

5

Uwaga : Wartości w kolumnach B i C (Początek i Czas trwania) oznaczają liczbę dni od daty rozpoczęcia oraz liczbę dni wymaganych na ukończenie zadania.

 1. Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie Gantta (w arkuszu danych przykładowych są to komórki A1:C6).

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Słupkowy.

 3. W obszarze Słupkowy 2-W kliknij pozycję Słupkowy skumulowany.

 4. Kliknij obszar wykresu.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada : W przykładowym wykresie Gantta zastosowano opcję Styl 27.

 6. Na wykresie kliknij pierwszą serię danych (Początek) lub zaznacz ją na liście elementów wykresu (karta Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 7. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Wstążka programu Excel

 8. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Brak wypełnienia.

 9. Kliknij przycisk Zamknij.

 10. Na wykresie kliknij legendę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 11. Na wykresie kliknij oś pionową (kategoria) lub zaznacz ją na liście elementów wykresu (karta Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 12. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 13. W obszarze Opcje osi zaznacz pole wyboru Kategorie w kolejności odwrotnej, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 14. Aby użyć kolorów motywu innych niż kolory motywu domyślnego zastosowanego do skoroszytu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie Motywy kliknij przycisk Motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W obszarze Wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   Porada : W przykładowym wykresie Gantta zastosowano motyw Pakiet Office.

Początek strony

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Jeśli jest planowane tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, można zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij przycisk Zapisz jako szablon.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  Porada : O ile nie zostanie określony inny folder, plik szablonu (crtx) zostanie zapisany w folderze Wykresy. Szablon będzie dostępny w obszarze Szablony w oknach dialogowych Wstawianie wykresu (karta Wstawianie, grupa Wykresy, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ) i Zmienianie typu wykresu (karta Projektowanie, grupa Typ, przycisk Zmień typ wykresu).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szablonu wykresu, zobacz Ponowne używanie ulubionego wykresu za pomocą szablonu wykresu.

Uwaga : Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania wykresu jako szablonu. Jeśli za pomocą tego szablonu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w nowym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory bieżącego motywu dokumentu. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie kliknąć polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu w menu skrótów.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×