Przechwytywanie lub zmienianie miniatury klipu wideo

Miniatura klipu wideo to pierwsza rzecz, którą zobaczy większość użytkowników przeglądających zawartość wideo. Miniatura jest również wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Miniatury są szczególnie przydatne w bibliotece z wieloma plikami multimedialnymi, ponieważ umożliwiają odbiorcom podgląd zawartości wideo.

Program SharePoint ułatwia przechwytywanie miniatury dowolnego klipu wideo znajdującego się w bibliotece programu SharePoint lub przekazywanie dla niego obrazu miniatury. Po prostu wykonaj poniższe czynności.

 1. Otwórz bibliotekę zawierającą klip wideo.

Umieść wskaźnik myszy na obrazie klipu wideo, dla którego chcesz wyświetlić pole wyboru zaznaczenia, a następnie kliknij obraz.

Zrzut ekranu biblioteki klipów wideo. Dwa z klipów wideo w bibliotece mają obrazy miniatur zawartości wideo, a jeden obraz jest tylko grafiką przedstawiającą klatkę filmu.

 1. Kliknij wybrany obraz, aby otworzyć stronę odtwarzacza wideo, a następnie wybierz kartę Zarządzanie.

 2. W grupie Akcje kliknij pozycję Edytuj właściwości.

 3. Kliknij pozycję Zmień miniaturę, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Przechwyć miniaturę z wideo

  • Użyj obrazu z mojego komputera

  • Użyj obrazu z adresu internetowego

Aby dowiedzieć się, jak wykonać poszczególne czynności, kliknij jeden z poniższych linków do odpowiedniej sekcji tego artykułu.

W tym artykule

Przechwytywanie miniatury z wideo

Używanie obrazu ze swojego komputera

Używanie obrazu z adresu internetowego

Przechwytywanie miniatury z wideo

Miniaturę można przechwycić z dowolnego klipu wideo przechowywanego w witrynie programu SharePoint. Miniatury nie można przechwycić, jeśli klip jest przechowywany poza programem SharePoint.

 1. Wybierz pozycję Przechwyć miniaturę z wideo.

 2. Kliknij przycisk Odtwórz na klipie wideo.

 3. Gdy w klipie wideo zostanie wyświetlony obraz, który chcesz przechwycić, kliknij przycisk aparatu fotograficznego u góry klipu wideo.

Zrzut ekranu narzędzia miniatur programu SharePoint, przedstawiający ikonę aparatu fotograficznego


Przechwycony obraz miniatury zostanie wyświetlony poniżej ekranu z klipem wideo.

 1. Przejrzyj obraz miniatury. Jeśli obraz przedstawia to, co chcesz, kliknij pozycję Zapisz. W przeciwnym razie powtarzaj poprzednie kroki do czasu przechwycenia odpowiedniego obrazu.

 2. Jeśli chcesz zmienić jakiekolwiek właściwości dodatkowe (takie jak Nazwa, Opis, Właściciel i podobne), wpisz wartości, które chcesz określić, w polach pod obrazem miniatury.

 3. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij pozycję Zapisz.

Początek strony

Używanie obrazu ze swojego komputera

Jeśli masz na komputerze obraz, którego chcesz użyć jako miniatury dla klipu wideo, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz pozycję Użyj obrazu z mojego komputera.

 2. Wpisz ścieżkę do pliku obrazu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik, a następnie pozycję Otwórz.

 3. Wybierz pozycję Przekaż, aby przekazać do programu SharePoint plik obrazu, który ma być używany jako miniatura klipu wideo.

Początek strony

Używanie obrazu z adresu internetowego

Użyć można obrazu pobranego z adresu internetowego.

 1. Wybierz pozycję Użyj obrazu z adresu internetowego.

 2. Wpisz pełny adres URL pliku, którego chcesz użyć. Adres URL musi zawierać nazwę pliku wideo. Przykład: http://www.contoso.com/miniatura_wideo.jpg

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×