Przechowywanie daty i godziny modyfikacji rekordu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Daty i godziny ostatnich modyfikacji rekordów w tabeli można śledzić za pomocą formularza z makrem. Podczas modyfikowania rekordu za pomocą tego formularza makro przechowuje datę i godzinę w tabeli. Przechowywana jest tylko data i godzina ostatniej modyfikacji.

Porada: Aby śledzić daty i godziny utworzenia rekordów, gdy nie ma potrzeby śledzenia dat i godzin ich modyfikacji, wystarczy utworzyć w tabeli pole do śledzenia i za pomocą właściwości Wartość domyślna tego pola oznaczać sygnaturą czasową każdy rekord w momencie jego utworzenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Krok 1: Dodawanie pola sygnatury czasowej do tabeli

Krok 2: Tworzenie makra zapisy daty i godziny

Krok 3: Dodawanie pola i makra do formularza wprowadzania danych

Omówienie

Aby rejestrować daty i godziny modyfikacji rekordów w tabeli, należy wykonać poniższe kroki:

Krok 1. Dodaj pola sygnatur czasowych do tabeli    Aby można było rejestrować daty i godziny, jest potrzebne miejsce do ich przechowywania. Pierwszym krokiem jest utworzenie pól w tabeli zawierającej rekordy, które mają być śledzone. W celu rejestrowania dat i godzin należy utworzyć jedno pole dla dat i jedno pole dla godzin. Aby rejestrować tylko daty lub tylko godziny, wystarczy utworzyć tylko jedno z tych pól.

Krok 2. Utwórz makro rejestrujące datę i godzinę    W zależności od tego, czy ma być rejestrowana data, godzina, czy obie te informacje, makro będzie mieć jedną lub dwie akcje. Podczas pisania tego makra należy określić tylko pola, w których będzie przechowywana data i godzina, a nie tabelę zawierającą te pola. Dzięki temu będzie można w łatwy sposób ponownie używać tego makra z innymi tabelami i formularzami.

Krok 3. Dodaj makro do formularza do wprowadzania danych    Makro należy dodać do właściwości Przed aktualizacją formularza, za pomocą którego są edytowane rekordy w tabeli. Jeśli rekordy w tabeli są edytowane za pomocą innych formularzy, makro można także dodać do każdego z tych formularzy. Dzięki temu można rejestrować datę i godzinę niezależnie od tego, którego formularza używa się do edycji rekordu.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem należy rozważyć następujące kwestie:

 • Użytkownicy muszą włączyć makra w bazie danych. Jeśli użytkownik otworzy bazę danych i nie włączy makr, makro nie będzie oznaczać rekordów sygnaturami czasowymi. Jeśli baza danych jest przechowywana w zaufana lokalizacja, makra zostaną włączone automatycznie.

 • Jeśli użytkownik edytuje rekordy, ale nie używa formularza do wprowadzania danych zawierającego makro oznaczające rekordy sygnaturami czasowymi, rekordy edytowane przez użytkownika nie będą oznaczane sygnaturami czasowymi.

 • Ponieważ data i godzina są przechowywane w polach tabeli, wartości w tych polach są zastępowane podczas każdej modyfikacji rekordu. Innymi słowy można przechowywać tylko datę i godzinę ostatniej modyfikacji.

 • Jeśli chcesz przechwycić Data i godzina utworzenia rekordu, po prostu dodać pola do tabeli i ustawić właściwości Wartość domyślna to pole Now() lub Date().

  Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 • Jeśli plik bazy danych jest w starszym formacie pliku i używa zabezpieczeń na poziomie użytkownika, do zmiany projektu tabeli i formularzy, za pomocą których są edytowane jej rekordy, są wymagane uprawnienia.

Początek strony

Krok 1. Dodaj pola sygnatur czasowych do tabeli

Należy utworzyć pola do przechowywania informacji.

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Utwórz pole do przechowywania daty.    W kolumnie Nazwa pola okna projektowania wpisz Data modyfikacji w nowym wierszu, a następnie wybierz Datę oraz godzinę w kolumnie Typ danych.

  • Utwórz pole do przechowywania godziny.    W kolumnie Nazwa pola okna projektowania wpisz Godzina modyfikacji w nowym wierszu, a następnie wybierz Datę oraz godzinę w kolumnie Typ danych.

 3. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze CTRL+S.

Początek strony

Krok 2. Utwórz makro rejestrujące datę i godzinę

Po utworzeniu pól należy utworzyć makro do oznaczania tych pól sygnaturami czasowymi. Aby można było ponownie używać tego makra z innymi tabelami, należy odwoływać się tylko do nazw pól, a nie do nazw tabel.

Uwaga: Aby rejestrować tylko datę lub tylko godzinę, należy pominąć akcję makra, która nie jest potrzebna.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Pokaż wszystkie akcje.

 3. W pierwszym pustym wierszu kolumny Akcja wybierz pozycję UstawWartość.

 4. W dolnej części okna projektu, w obszarze Argumenty akcji, w polu element wpisz [Data modyfikacji].

 5. W polu wyrażenie wpisz Date().

 6. W pierwszym pustym wierszu kolumny Akcja wybierz pozycję UstawWartość.

 7. W dolnej części okna projektu, w obszarze Argumenty akcji, w polu element wpisz [Godzina modyfikacji].

 8. W polu wyrażenie wpisz Time().

 9. Naciśnij klawisze CTRL + S, a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz Ostatnia modyfikacja.

Początek strony

Krok 3. Dodaj makro do formularza do wprowadzania danych

Utworzone makro należy dodać do wszystkich formularzy do wprowadzania danych, za pomocą których użytkownicy będą wprowadzać dane w odpowiedniej tabeli.

 1. Otwórz formularz do wprowadzania danych w widoku projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Dodaj istniejące pola.

 3. Na liście pól w obszarze Pola dostępne w tym widoku przeciągnij pola Data modyfikacji i Godzina modyfikacji do formularza. W razie potrzeby dostosuj rozmiar i położenie pól w formularzu.

 4. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 5. Upewnij się, że w arkuszu właściwości dla właściwości Typ zaznaczenia jest ustawiona wartość Formularz.

  Porada: Aby zmienić właściwość Typ zaznaczenia, należy wybrać żądany typ zaznaczenia z listy rozwijanej.

 6. W arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 7. Na karcie Zdarzenie kliknij strzałkę w polu Przed aktualizacją, a następnie kliknij pozycję Ostatnia modyfikacja.

 8. Jeśli edytujesz rekordy za pomocą kilku formularzy, powtórz tę procedurę dla każdego z tych formularzy.

 9. Aby sprawdzić, czy makro działa prawidłowo, otwórz formularz w widoku formularza, przeprowadź edycję rekordu, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+F9. Powinna być wyświetlana data i godzina edycji rekordu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×