Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2018 r.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów usługi Office 365, których użytkownicy korzystają z poprzednich wersji klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe) na komputerach z systemem Windows i którzy chcą przeprowadzić uaktualnienie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) w celu synchronizowania plików w usługach OneDrive dla Firm i SharePoint Online.

Jeśli nie jesteś administratorem IT, zobacz Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji OneDrive w systemie Windows, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć synchronizowanie plików przy użyciu nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Ważne: 

 • Nowy klient synchronizacji OneDrive dla systemu Windows obsługuje teraz synchronizację chronionych za pomocą usługi IRM bibliotek dokumentów programu SharePoint i lokalizacji usługi OneDrive. Aby utworzyć dla użytkowników końcowych płynnie działające środowisko synchronizacji usługi IRM, wdróż najnowszego klienta usługi zarządzania prawami (RMS) na komputerach użytkowników.

 • Jeśli Twoja organizacja nigdy nie używała poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm lub miała mniej niż 250 licencjonowanych użytkowników usługi Office 365 w czerwcu 2016 r., użytkownicy muszą używać nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive do synchronizowania plików usług OneDrive dla Firm i SharePoint Online.

 • Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive obsługuje systemy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 i Windows 7. Jednak nie obsługuje jeszcze synchronizacji lokalnych wystąpień usługi OneDrive dla Firm ani programu SharePoint Server (jeśli Twoja organizacja nie subskrybuje planu usługi Office 365 dla firm).

Jeśli wszystko jest już gotowe, pobierz najnowszą wersję nowego klienta synchronizacji OneDrive opublikowaną w pełni dla środowiska produkcyjnego. Aby poznać inne wersje, które są udostępniane w innych strefach, zobacz Nowy klient synchronizacji OneDrive — informacje o wersji.

Przewodniki po instalacji i konfiguracji dla użytkowników są dostępne dla synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows, usługi OneDrive w systemie Mac OS X i plików programu SharePoint w systemach Windows i na komputerach Mac.

Omówienie

Jeśli użytkownicy, którzy synchronizują pliki za pomocą poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe), zalogują się do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe), mogą pojawić się następujące problemy:

 • Jeśli narzędzie nowy klient synchronizacji usługi OneDrive może przejąć synchronizację biblioteki, poprzedni klient synchronizacji przestanie ją synchronizować, a nowy klient synchronizacji usługi OneDrive przejmie synchronizację bez ponownego pobierania zawartości. Jeśli nowy klient synchronizacji usługi OneDrive nie może zsynchronizować biblioteki, poprzedni klient synchronizacji będzie ją nadal synchronizować. Jeśli biblioteka wymaga wyewidencjonowania lub ma wymagane kolumny albo metadane, będzie synchronizowana tylko do odczytu.

 • Poprzedni klient synchronizacji przestanie działać i zostanie usunięty z automatycznego uruchamiania, chyba że nadal synchronizuje biblioteki, których nowy klient synchronizacji usługi OneDrive nie może zsynchronizować.

Gdy biblioteki usługi SharePoint Online zaczną być synchronizowane za pomocą narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive, hierarchia folderów wyświetlana w Eksploratorze plików może być uproszczona.

Następujące typy bibliotek nie są jeszcze obsługiwane przez narzędzie nowy klient synchronizacji usługi OneDrive i nie zostaną przeniesione z poprzedniego klienta synchronizacji:

 • Lokalne wystąpienia usługi OneDrive dla Firm i programu SharePoint Server (gdy organizacja nie subskrybuje firmowego planu usługi Office 365).

 • Biblioteki usługi SharePoint Online udostępnione przez osoby z innych organizacji, które Twoi użytkownicy synchronizują za pomocą poprzedniego klienta synchronizacji.

Wymagania wstępne

 1. Upewnij się, że użytkownicy mają zainstalowane co najmniej wymienione poniżej wersje pakietu Office. Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania pakietu Office, zobacz Wybieranie sposobu wdrażania usługi Office 365 ProPlus. Upewnij się, że nie instalujesz poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm. Aby uzyskać informacje, zobacz Zmiany w poprzednim kliencie synchronizacji OneDrive (Groove.exe) w technologii Szybka instalacja pakietu Office 2016.

  Wersja pakietu Office

  Minimalna wersja

  Office 365 ProPlus

  16.0.7167.2*

  Office 2016 MSI

  16.0.4432.1*

  Office 2013 MSI/C2R

  15.0.4859.1*

  Uwaga: Jeśli na komputerze jest zainstalowany pakiet Office 2010, należy usunąć składnik SharePoint Workspace. Przed rozpoczęciem konfiguracji usługi OneDrive należy odinstalować pakiet Office 2010 lub usunąć składnik SharePoint Workspace pakietu Office 2010.

 2. Upewnij się, że użytkownicy mają zainstalowaną wersję 17.3.6743.1212 lub nowszą narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive. Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania klienta synchronizacji usługi OneDrive, zobacz Wdrażanie nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa.

Konfigurowanie przejęcia

 1. W centrum administracyjnym programu SharePoint ustaw w programie SharePoint synchronizowanie za pomocą nowego klienta synchronizacji. Jeśli odpowiednie opcje są niedostępne, nowy klient synchronizacji usługi OneDrive jest już skonfigurowany do synchronizacji plików usług OneDrive dla Firm i SharePoint Online.

 2. Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, możesz logować użytkowników przy użyciu dyskretnej konfiguracji konta. Aby uzyskać informacje, zobacz (Wersja Preview) Konfigurowanie usługi OneDrive w trybie dyskretnym przy użyciu poświadczeń domeny lub systemu Windows 10.

Uruchamianie polecenia przejęcia

Jeśli nie uruchomisz polecenia przejęcia, przechodzenie użytkowników do nowego klienta synchronizacji odbywa się przez:

 • uruchomienie konfiguracji usługi OneDrive (nowi użytkownicy narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive),

 • skonfigurowanie dodatkowych bibliotek (istniejący użytkownicy narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive).

Aby automatycznie przenieść synchronizację plików bez konieczności wchodzenia w interakcję z użytkownikiem, możesz uruchomić polecenie przejęcia. Użyj narzędzia, takiego jak System Center Configuration Manager (SCCM), i uruchom następujące polecenie dla każdego użytkownika na komputerze:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Porady: 

 • Należy zadbać o to, aby uruchamiać polecenie w kontekście użytkownika, a nie administratora. W przeciwnym razie użytkownikowi może zostać wyświetlony błąd i informacja o tym, że programu OneDrive.exe nie można uruchomić z uprawnieniami administratora.

 • Aby polecenie dotyczyło wszystkich użytkowników na komputerze, skonfiguruj je tak, aby zostało uruchomione dla każdego konta użytkownika. Zapewni to jego uruchomienie dla każdego użytkownika, który się zaloguje. Aby uzyskać przykład wdrażania programu exe dla każdego konta użytkownika, zobacz Jak wdrożyć klienta synchronizacji usługi OneDrive za pomocą narzędzia SCCM.

Blokowanie synchronizowania przez poprzedniego klienta synchronizacji

Aby uniemożliwić użytkownikom korzystanie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm do synchronizowania ich plików usług OneDrive dla Firm i SharePoint Online, uruchom następujące polecenie w programie Microsoft PowerShell:

Set-SPOTenantSyncClientRestriction [-GrooveBlockOption <String> “OptOut”|”HardOptIn”|”SoftOptIn”] 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Get-SPOTenantSyncClientRestriction. Aby uzyskać informacje na temat używania programu PowerShell, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

Dodatkowe zasoby

Aby uzyskać więcej informacji o nowym kliencie synchronizacji usługi OneDrive, zapoznaj się z poniższymi artykułami.

Tytuł

Opis

Wdrażanie nowego klienta synchronizacji OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa

Wdróż narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive u użytkowników systemu Windows w organizacji.

Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji OneDrive w systemie Windows

Jak użytkownicy systemu Windows mogą skonfigurować narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive.

Wprowadzenie do synchronizowania witryn programu SharePoint przy użyciu nowego klienta synchronizacji OneDrive

Użyj narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive do synchronizowania plików usługi SharePoint Online.

Sterowanie ustawieniami klienta synchronizacji OneDrive przy użyciu zasad grupy

Skonfiguruj narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive przy użyciu zasad grupy.

Ograniczenia wynikające z korzystania z nowego klienta synchronizacji OneDrive do synchronizowania bibliotek usługi OneDrive dla Firm

Artykuł z bazy wiedzy z informacjami o limitach rozmiaru plików i ograniczeniach dotyczących nazw plików.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×