Przechodzenie do usługi SharePoint Online z usługi Witryny Google

Do usługi SharePoint Online z usługi Witryny Google

Przechodzenie do usługi SharePoint Online z usługi Witryny Google

Przenieś się z usługi Witryny Google do usługi SharePoint Online i rozpocznij współpracę, korzystając z tych prostych instrukcji dotyczących przekazywania, udostępniania oraz uzyskiwania dostępu do zawartości, informacji i aplikacji, z których korzysta Twój zespół w usłudze SharePoint Online.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną trybu nowoczesnego programu SharePoint.

Uwaga: Opisy funkcji i informacje w tym przewodniku dotyczą usługi SharePoint Online dostępnej za pośrednictwem usługi Office 365.

Różnice*

Funkcja

SharePoint Online

Witryny Google

Tworzenie

 • Możliwość wyboru typu witryny i szablonu dla zespołu i/lub na potrzeby szerokiej komunikacji w organizacji

 • Możliwość konfigurowania stron, bibliotek dokumentów, list, aplikacji, wiadomości i ostatniej aktywności w witrynie.

 • Wielokolumnowe strony można edytować za pomocą wbudowanego edytora WYSIWYG.

 • Możliwość konfigurowania składników Web Part umożliwiających dodawanie zaawansowanej zawartości do stron, takiej jak zawartość dotycząca osób, wyróżniona zawartość, strumienie wideo i strumienie danych sieci społecznościowych.

 • Możliwość wyboru szablonów stron (w tym anonsów, segregatorów i list) i motywów.

 • Strony można edytować za pomocą wbudowanego edytora WYSIWYG.

Zabezpieczanie

 • Uprawnienia można stosować do witryny, kolekcji, strony, biblioteki, listy, folderu lub pliku.

 • Poziomy uprawnień:

  • Właściciele witryn

  • Członkowie witryn (edycja)

  • Osoby odwiedzające witrynę (odczyt)

 • Uprawnienia można stosować do witryny.

 • Poziomy uprawnień:

  • Dostęp właściciela

  • Może edytować

  • Może wyświetlać

Współpraca

 • Pliki przechowywane w usłudze SharePoint Online można współtworzyć za pomocą wersji online aplikacji Word, PowerPoint lub Excel albo programu Word bądź PowerPoint 2016. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące współtworzenia w programie Excel, zobacz Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu.

 • Pliki można wyświetlać na stronie lub dodawać je do biblioteki dokumentów. Na stronie można też utworzyć linki do tych plików.

 • Pliki można wyewidencjonować lub cofnąć ich udostępnianie, aby uniemożliwić wprowadzanie zmian.

 • Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia po wprowadzeniu zmian w pliku lub witrynie.

 • Można sprawdzać, nad czym pracują inne osoby, oraz znajdować istotne dla siebie informacje, ostatnio używane i wyszukiwane witryny lub witryny sugerowane przez funkcję Microsoft Graph.

 • Można łączyć się np. z wizytówkami osób, które udostępniają zawartość i szczegóły profilów współpracowników.

 • Współtworzenie plików odbywa się w obrębie usługi Dysk.

 • Dla plików z usługi Dysk można utworzyć linki na stronie lub można dodać te pliki do segregatora.

 • Pliki można zablokować, aby uniemożliwić wprowadzanie zmian.

 • Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia po wprowadzeniu zmian w pliku.

Zarządzanie dokumentami

 • Pliki można tworzyć w witrynie lub dodawać je z innej lokalizacji oraz wyświetlać je w widoku miniatur lub w widoku listy.

 • Dzięki integracji usług Flow i PowerApps z listami i bibliotekami dokumentów można tworzyć przepływy pracy i opracowywać niestandardowe aplikacje.

 • Tworzenie plików, obrazów i konwersacji oraz uzyskiwanie dostępu do nich odbywa się poza witryną w usłudze Dysk i bez użycia poczty e-mail.

Synchronizowanie plików w celu ich przekazania i użycia w trybie offline

 • Pliki przechowywane w witrynach programu SharePoint można synchronizować lokalnie, aby ich używać w trybie offline lub przekazywać do witryny w celu udostępnienia.

 • Pliki przechowywane w usłudze Dysk można synchronizować lokalnie, aby ich używać w trybie offline lub przekazywać do witryny w celu udostępnienia.

Praca w podróży

 • Aplikacje mobilne SharePoint obsługują następujące platformy:

  • Android

  • iOS

  • Telefon Windows Phone

 • Nowe witryny programu SharePoint są interakcyjne i dostosowane do przeglądarek internetowych na urządzeniach przenośnych.

 • Aplikacje mobilne dla usługi Witryny Google nie są dostępne.

 • Nowe Witryny są interakcyjne i dostosowane do przeglądarek internetowych na urządzeniach przenośnych.

* Te różnice dotyczą usługi G-Suite Basic Edition i planu E3 usługi Office 365 firmy Microsoft w maju 2017 r.

Udostępnianie witryny

 1. W prawym górnym rogu witryny wybierz pozycję Ustawienia.

 2. Wybierz pozycję Uprawnienia witryny.

 3. Wybierz pozycję Zaproś osoby, a następnie wybierz opcję dodawania członków (w celu dodania osób do grupy usługi Office 365) lub wybierz pozycję Tylko współużytkowanie witryny, aby tylko udostępnić witrynę.

Zobacz Udostępnianie witryny.

Pole Uprawnienia witryny

Zapraszanie osób do witryny programu SharePoint

Udostępnianie folderu lub pliku

 1. Wybierz plik lub folder.

 2. Wybierz pozycję Udostępnij na pasku narzędzi.

 3. Jeśli chcesz, zmień typ linku (opcjonalnie).

 4. Wpisz adres e-mail osoby lub grupy, którą chcesz objąć udostępnianiem.

 5. Jeśli chcesz, wpisz wiadomość.

 6. Wybierz pozycję Wyślij.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnianie z linkiem do udostępniania przeznaczonym dla osób w organizacji.

Tworzenie witryny usługi SharePoint Online

 1. Zaloguj się w witrynie office.com/signin.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz pozycję SharePoint.

 3. Wybierz pozycję + Utwórz witrynę.

 4. Wybierz, co chcesz utworzyć: Witryna zespołu lub Witryna do komunikacji.

 5. Wpisz nazwę i opis witryny, wybierz ustawienia prywatności, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. Dodaj imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają zarządzać witryną, w polu Dodaj więcej właścicieli.

 7. Dodaj imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają stać się członkami witryny, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

Zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online.

Polecenie Utwórz witrynę

Nowa witryna zespołu w programie SharePoint

Dodawanie członków do witryny zespołu

Dodawanie strony do witryny

 1. Przejdź do strony głównej witryny, w której chcesz dodać stronę.

 2. Wybierz pozycję + Nowy, a następnie wybierz pozycję Strona.

 3. Wpisz tytuł strony w obszarze Nadaj nazwę stronie.

Zobacz Dodawanie strony do witryny.

Nowa strona

Dodawanie zawartości do strony

Za pomocą składników Web Part dodaj do strony tekst, obrazy, dokumenty, linki i inne elementy.

 1. Na stronie umieść wskaźnik myszy pod tytułem (lub między istniejącymi składnikami Web Part) i wybierz znak +.

 2. Wybierz składnik Web Part, który chcesz dodać.

Zobacz Używanie składników Web Part na stronach usługi SharePoint Online.

Dodawanie składników Web Part

Dostosowywanie nawigacji

 1. Wybierz polecenie Edytuj w dolnej części menu wyświetlanego po lewej stronie.

 2. Możesz dodawać linki, edytować nazwę wyświetlaną lub adres linku, przenosić linki w górę lub w dół, tworzyć linki podrzędne oraz wykonywać inne czynności.

Zobacz Dostosowywanie nawigacji witryny zespołu.

Menu programu SharePoint wyświetlane z lewej strony

Wstawianie linku w okienku nawigacji po lewej stronie

Przekazywanie folderów i plików do biblioteki dokumentów

 1. Wybierz odpowiedni plik lub folder na komputerze.

 2. Przeciągnij go do obszaru Dokumenty w programie SharePoint i upuść.

Zobacz Przekazywanie folderu lub plików do biblioteki dokumentów.

Przeciąganie pliku do biblioteki dokumentów programu SharePoint

Tworzenie nowych dokumentów pakietu Office w bibliotece dokumentów

 1. Wybierz typ dokumentu pakietu Office w menu Nowy w obszarze Dokumenty.

 2. Zmień nazwę pliku na pasku tytułu.

Zmiany wprowadzane w usługach Word, Excel i PowerPoint Online są zapisywane w bibliotece dokumentów w trakcie pisania.

Zobacz Tworzenie nowego pliku w bibliotece dokumentów.

Tworzenie nowego pliku w bibliotece dokumentów w usłudze Office 365

Nazywanie i zmienianie nazwy pliku

Znajdowanie witryn, plików i innych informacji

 1. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz pozycję SharePoint.

 2. Pojawi się lista często odwiedzanych witryn, witryn, które obserwujesz (łącznie z nowo utworzoną witryną), oraz sugerowanych witryn.

 3. Za pomocą funkcji wyszukiwania możesz znajdować dodatkowe witryny, pliki lub osoby w Twojej organizacji.

Zobacz Znajdowanie wiadomości, witryn i portali w usłudze Office 365.

SharePoint Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×