Przechodzenie do usługi OneDrive z usługi Dysk Google

Przenieś się z usługi Dysk do usługi OneDrive i rozpocznij współpracę, korzystając z tych prostych instrukcji dotyczących samodzielnego i zespołowego otwierania, przekazywania i edytowania plików.

Uwaga : Opisy funkcji i informacje w tym przewodniku dotyczą usługi OneDrive dostępnej za pośrednictwem usługi Office 365.

Dzięki usłudze OneDrive pliki są bezpieczne i dostępne z każdego miejsca. Poznaj zalety tego rozwiązania:

 • Najlepiej z usługą Office 365 — edytuj i współtwórz zawartość w przeglądarce, aplikacjach mobilnych lub klasycznych wraz z inteligentnym odnajdowaniem i szczegółowymi informacjami

 • Obsługa ponad 270 typów plików

 • Bezpieczeństwo i pewność w zakresie infrastruktury IT

 • Zgodność z przepisami i kierowanie firmą w chmurze — zaufane rozwiązania klasy korporacyjnej do zapewniania zgodności z przepisami i bezpieczeństwa

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Różnice*

Funkcja

OneDrive

Dysk

Współpraca

 • Wielu użytkowników może jednocześnie edytować pliki pakietu Office przechowywane w usłudze OneDrive za pomocą pakietu Office 2016 na komputerze lub aplikacji Office Online w przeglądarce.

 • Do dokumentów w usłudze OneDrive można utworzyć linki na stronie programu SharePoint lub można dodać te dokumenty do biblioteki dokumentów.

 • Pliki i foldery są prywatne, dopóki nie zdecydujesz się ich udostępnić. Później możesz zatrzymać udostępnianie, aby uniemożliwić wprowadzanie zmian.

 • Użytkownicy mogą zobaczyć, kto ostatnio edytował plik, i przywrócić jego poprzednią wersję.

 • Wielu użytkowników może jednocześnie edytować plik produktu G Suite przechowywany w usłudze Dysk za pomocą produktów pakietu Google G Suite w przeglądarce.

 • Dla dokumentów z usługi Dysk można utworzyć linki na stronie Witryny lub można dodać te dokumenty do segregatora. 

 • Pliki i foldery są prywatne, dopóki nie zdecydujesz się ich udostępnić. Później możesz zatrzymać udostępnianie, aby uniemożliwić wprowadzanie zmian.

 • Użytkownicy mogą zobaczyć, kto ostatnio edytował plik, i przywrócić jego poprzednią wersję.

 • Pliki można zablokować, aby uniemożliwić wprowadzanie zmian. 

 • Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia po wprowadzeniu zmian w dokumencie. 

Otwieranie, przechowywanie i udostępnianie plików pakietu Office

 • Do otwierania, przechowywania i udostępniania plików pakietu Office za pomocą aplikacji klasycznych nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie.

 • Pliki pakietu Office można otwierać bezpośrednio w przeglądarce za pomocą aplikacji pakietu Office.

 • W przypadku urządzeń z systemem iOS, Android lub Windows jest wymagane pobranie aplikacji mobilnej OneDrive ze sklepu.

 • Do otwierania, przechowywania i udostępniania plików pakietu Office za pomocą aplikacji klasycznych pakietu Office jest wymagane pobranie dodatkowego oprogramowania.

 • Do otwierania, przechowywania i udostępniania plików pakietu Office za pomocą aplikacji mobilnych pakietu Office jest wymagane skonfigurowanie aplikacji Dysk jako dostawcy dokumentów.

Ustawianie uprawnień podczas udostępniania

 • Może wyświetlać

 • Może edytować (pełne prawa do edycji)

 • Może wyświetlać

 • Może komentować

 • Może edytować

 • Dostęp właściciela (możliwość zmiany właściciela pliku lub folderu)

Synchronizowanie plików do użycia w trybie offline

 • Klient synchronizacji usługi OneDrive umożliwia synchronizowanie plików z usługi OneDrive, witryn programu SharePoint oraz grup usługi Office 365.

 • Usługa Dysk Google umożliwia synchronizowanie plików w Moim dysku.

* Te różnice dotyczą usługi G-Suite Basic Edition i planu E3 usługi Office 365 firmy Microsoft w maju 2017 r.

Udostępniaj pliki usługi OneDrive innym osobom, aby współpracować i wspólnie je edytować. Możesz ustawiać uprawnienia określające, kto może wyświetlać lub edytować pliki, sprawdzać, kto ma już dostęp do danego pliku, oraz wyświetlać pliki udostępnione Tobie.

Udostępnianie pliku lub folderu

 1. Zaloguj się w witrynie office.com i wybierz pozycję OneDrive.

  Zaloguj się w witrynie https://login.partner.microsoftonline.cn i wybierz pozycję OneDrive.

  Zaloguj się w witrynie https://portal.office.de i wybierz pozycję OneDrive.

 2. Zaznacz plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Udostępnianie Udostępnij.

 3. Wprowadź nazwę lub adres e-mail.

  Uwaga : Wybierz listę rozwijaną, aby zmienić uprawnienia. Opcja Zezwalaj na edytowanie jest zaznaczona domyślnie. Aby zmienić uprawnienia na umożliwiające tylko wyświetlanie, wyczyść to pole wyboru i wybierz pozycję Zastosuj.

 4. Wybierz pozycję Wyślij.

Udostępnianie pliku lub folderu w usłudze OneDrive dla Firm

Uzyskiwanie linku do udostępniania

 1. Zaznacz plik lub folder i wybierz pozycję Kopiuj link.

 2. Wybierz listę rozwijaną, jeśli chcesz zmienić uprawnienia.

 3. Wybierz pozycję Kopiuj.

 4. Wklej link (Ctrl+V) w wybranym miejscu, na przykład w wiadomości e-mail lub w witrynie internetowej.

Kopiowanie linku w usłudze OneDrive dla Firm

Wyświetlanie plików udostępnionych Tobie

 • Wybierz pozycję Udostępnione dla mnie w obszarze nawigacji po lewej stronie.

Widok Udostępnione dla mnie w usłudze OneDrive dla Firm

Sprawdzanie, komu udostępniono plik

 1. Lista plików udostępnionych przez Ciebie jest widoczna w kolumnie Udostępnianie.

 2. Kliknij pozycję Udostępnione, aby otworzyć okienko Szczegóły i sprawdzić, kto ma dostęp.

Wyświetlanie listy osób z dostępem do plików

Po zapisaniu plików w usłudze OneDrive możesz uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca za pomocą komputera, laptopa, tabletu lub telefonu.

Korzystanie z usługi OneDrive w przeglądarce

 1. Zaloguj się w witrynie office.com i wybierz pozycję OneDrive.

  Zaloguj się w witrynie https://login.partner.microsoftonline.cn i wybierz pozycję OneDrive.

  Zaloguj się w witrynie https://portal.office.de i wybierz pozycję OneDrive.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz polecenie.

Ikona Uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365

Korzystanie z usługi OneDrive na komputerze

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, być może już wcześniej został wyświetlony monit o zalogowanie w usłudze OneDrive w celu synchronizacji plików.

 • W Eksploratorze plików wybierz pozycję:

  OneDrive — [nazwa Twojej firmy].

Jeśli usługa OneDrive nie została skonfigurowana, zobacz Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows lub Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Mac OS X.

Zrzut ekranu przedstawiający pliki usługi OneDrive dla Firm w Eksploratorze plików

Korzystanie z usługi OneDrive na urządzeniu przenośnym

 1. Otwórz aplikację mobilną OneDrive i wybierz pozycję Pliki lub Ostatnie.

 2. Wybierz plik.

Jeśli musisz zainstalować aplikacje mobilne pakietu Office, zobacz Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniu przenośnym.

Usługa OneDrive dla systemu iOS

Twórz pliki i zapisuj je w usłudze OneDrive, aby można je było edytować z dowolnego miejsca.

Tworzenie pliku lub folderu

 1. Wybierz pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Folder lub typ pliku, który chcesz utworzyć.

 2. Aby zmienić nazwę pliku, kliknij tę nazwę na pasku tytułu, wpisz nową nazwę i naciśnij klawisz Enter.

 3. Gdy skończysz, kliknij swoją nazwę na pasku tytułu, aby wrócić do usługi OneDrive.

Menu Nowy plik lub folder w usłudze OneDrive dla Firm

Przekazywanie pliku lub folderu

 • W usłudze OneDrive wybierz pozycję Przekaż.

 • W Eksploratorze plików zaznacz odpowiednie pliki i przeciągnij je do usługi OneDrive.

  Uwaga : Aby przekazać folder, użyj przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome. W innych przeglądarkach najpierw utwórz folder, a następnie zaznacz i przekaż odpowiednie pliki.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Wyszukiwanie plików

 1. Wpisz wyraz lub wyrażenie w polu Wyszukaj.

 2. Wybierz plik lub naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie w usłudze OneDrive dla Firm

Edytowanie pliku

 • Kliknij nazwę pliku.

 • Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy plik, wskazać polecenie Otwórz, a następnie wybrać pozycję Otwórz w <nazwa aplikacji>.

  W aplikacjach w wersji Online zmiany są zapisywane automatycznie.

Otwieranie pliku w aplikacji Word Online w usłudze OneDrive

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej usługi OneDrive

Wybierz pozycję ? i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz pozycję Powiedz mi, co chcesz zrobić, wpisz, z czym potrzebujesz pomocy, a następnie wybierz temat z listy wyników.

 • Wybierz temat w sekcji Co nowego.

Wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Okienko Pomoc w usłudze OneDrive dla Firm
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×