Przechodzenie do szczegółów danych w tabeli przestawnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przechodzenie do szczegółów w przypadku dużej ilości danych w hierarchii tabeli przestawnej było zawsze zadaniem czasochłonnym, wymagającym ciągłego rozwijania, zwijania i filtrowania.

W programie Excel 2013 nowa funkcja Szybka eksploracja umożliwia przechodzenie do szczegółów w tabeli przestawnej o hierarchii modułu OLAP (Online Analytical Processing) lub hierarchii tabeli przestawnej opartej na modelu danych w celu analizowania szczegółów danych na różnych poziomach. Funkcja Szybka eksploracja ułatwia przechodzenie do danych, które chcesz wyświetlić, i działa jak filtr podczas ich wyszczególniania. Przycisk jest wyświetlany za każdym razem, gdy zaznaczasz element w polu.

Galeria funkcji Szybka eksploracja

Zwykle zaczynamy od przejścia do niższego poziomu w hierarchii. Oto jak to zrobić:

 1. W tabeli przestawnej o hierarchii modułu OLAP lub hierarchii opartej na modelu danych zaznacz określony element (taki jak element Akcesoria w naszym przykładzie) w polu (takim jak pole Kategoria w naszym przykładzie).

Za każdym razem możesz przejść tylko o jeden poziom w dół.

 1. Kliknij przycisk Szybka eksploracja Przycisk Szybka eksploracja , który zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu zaznaczenia.

Przycisk Szybka eksploracja

 1. W obszarze Eksploruj wybierz element, który chcesz eksplorować, i kliknij pozycję Wyszczególnij.

Przycisk Wyszczególnij w obszarze Eksploruj

Zostaną wyświetlone dane podkategorii dla tego elementu (w tym przypadku Akcesoria).

Tabela przestawna z wyświetlonymi elementami, które zostały wyszczególnione

 1. Używaj funkcji Szybka eksploracja do momentu wyświetlenia odpowiednich danych.

  Uwagi : 

  • Nie można przechodzić do szczegółów danych o hierarchii płaskiej (takich jak hierarchie, w których są wyświetlane atrybuty elementu, ale nie istnieją dane na następnym poziomie) ani o innej hierarchii, w której nie występują dane na wielu poziomach.

  • Jeśli elementy w tabeli przestawnej zostały zgrupowane, można wyszczególnić elementy, korzystając z nazwy grupy, podobnie jak w przypadku przechodzenia do szczegółów innych elementów.

  • Nie można przechodzić do szczegółów elementów w nazwanych zestawach (zestawach często używanych elementów lub zestawach zawierających elementy z różnych hierarchii).

Uogólnianie w celu eksplorowania poziomu ogólnego danych

Po wyszczególnieniu danych można je ponownie uogólnić, aby przeanalizować dane podsumowania. Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp umożliwia powrót do punktu wyjścia, a uogólnienie powoduje przejście na wyższy poziom dowolnej innej ścieżki, pozwalając lepiej poznać dane na poziomie ogólnym.

 1. W hierarchii tabeli przestawnej, która została wyszczególniona, wybierz element, który chcesz uogólnić.

 2. Kliknij przycisk Szybka eksploracja Przycisk Szybka eksploracja , który zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu zaznaczenia.

 3. W obszarze Eksploruj wybierz element, który chcesz eksplorować, a następnie kliknij pozycję Uogólnij.

Przycisk Uogólnij w obszarze Eksploruj

Zostaną wyświetlone dane wyższego poziomu.

 1. Używaj funkcji Szybka eksploracja do momentu wyświetlenia odpowiednich danych.

  Uwagi : 

  • Można uogólnić dane, przeskakując o wiele poziomów hierarchii naraz. W tym celu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy element do uogólnienia, kliknąć pozycję Wyszczególnij/Uogólnij, a następnie wybrać poziom, do którego mają zostać uogólnione dane.

  • Jeśli elementy w tabeli przestawnej zostały zgrupowane można uogólnić elementy, korzystając z nazwy grupy.

  • Nie można uogólniać elementów w nazwanych zestawach (zestawach często używanych elementów lub zestawach zawierających elementy z różnych hierarchii).

Więcej informacji o tabelach przestawnych

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×