Przełączanie między pracą w trybie offline i online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office Outlook 2007 istnieje możliwość pracy z serwerem poczty w trybie online lub offline. Odpowiedni tryb może zostać włączony automatycznie lub ręcznie.

W tym artykule

Praca w trybie offline — informacje

Jeśli jest używane konto programu Microsoft Exchange

Jeśli jest używane konto programu Exchange w trybie buforowanej wymiany

Jeśli jest używane konto POP3, IMAP lub HTTP

Praca w trybie offline — informacje

Podczas pracy z programem Outlook i serwerem poczty w trybie online nowa poczta jest odbierana i wysyłana natychmiast. Jednak w pewnych przypadkach praca w trybie online jest niepraktyczna, na przykład wtedy, gdy w danej lokalizacji połączenie sieciowe jest niedostępne. W innych sytuacjach połączenie może być dostępne, ale niepożądane ze względu na koszty.

Jeśli konto użytkownika jest połączone z serwerem Exchange, wiadomości są zapisywane w skrzynce pocztowej na serwerze. Po nawiązaniu połączenia z serwerem i przejściu do trybu online można używać wszystkich funkcji programu Outlook, takich jak otwieranie elementów, przenoszenie ich między folderami oraz usuwanie. Jednak podczas pracy w trybie offline wszystkie elementy na serwerze stają się niedostępne. W takim przypadku przydatne są foldery trybu offline zapisane w pliku folderów trybu offline (ost) na komputerze.

Plik ost to replika lub kopia skrzynki pocztowej na serwerze Exchange. Podczas pracy w trybie online ten plik ost jest automatycznie synchronizowany z serwerem, aby obie kopie były takie same, a zmiany wprowadzone w jednej zostały zastosowane w drugiej. Program Outlook można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie uruchamiał się w trybie offline, gdy nie można ustanowić połączenia z serwerem Exchange. Można również ręcznie przełączać połączenie do trybu online lub offline oraz wybierać foldery programu Exchange, które będą aktualizowane na komputerze lokalnym.

Użytkownikom kont programu Exchange zaleca się korzystanie z trybu buforowanej wymiany. Tryb buforowanej wymiany eliminuje większość przyczyn pracy w trybie offline. Brak połączenia sieciowego jest właściwie niezauważalny dla użytkownika, ponieważ jest możliwe kontynuowanie pracy z elementami.

Domyślnie w trybie buforowanej wymiany jest tworzony i używany plik folderów trybu offline (ost), a następnie jest pobierana i utrzymywana synchronizowana kopia elementów z wszystkich folderów skrzynki pocztowej użytkownika. Użytkownik pracuje z informacjami na swoim komputerze, a program Outlook synchronizuje je z serwerem.

Niezależnie od tego, czy miejscem pracy jest biuro, dom, czy samolot, zmiany w sieci lub dostępności są niedostrzegalne dla użytkownika. Gdy połączenie z serwerem Exchange zostanie przerwane, można kontynuować pracę z danymi. Kiedy połączenie zostanie przywrócone, program Outlook automatycznie zsynchronizuje zmiany, a foldery oraz elementy na serwerze i komputerze znów będą identyczne. Zarządzanie połączeniem z serwerem i zapewnienie aktualności danych jest obsługiwane przez program Outlook. Nie ma potrzeby przełączania w tryb pracy offline i ponawiania prób połączenia z serwerem — wszystko dzieje się automatycznie.

Tryb buforowanej wymiany uwalnia użytkownika od konieczności konfigurowania grup Wyślij/Odbierz, ponieważ wybiera i synchronizuje foldery, które mają być dostępne w trybie offline.

Jedyny przypadek, kiedy użytkownik nadal musi wybrać pracę w trybie offline, występuje wtedy, gdy potrzebna jest większa kontrola nad zawartością pobieraną do lokalnej kopii skrzynki pocztowej na serwerze Exchange. Może to dotyczyć takiej sytuacji, kiedy używane jest urządzenie łączące lub usługa, której koszt zależy od ilości transferowanych danych. Tryb buforowanej wymiany zapewnia aktualność wszystkich danych. Praca w trybie offline pozwala na selekcję danych według typu i ilości informacji synchronizowanych za pomocą grup Wyślij/Odbierz.

A co w przypadku, gdy nie jest używane konto na serwerze Exchange? Wiele osób korzysta z konta POP3 lub IMAP oferowanego przez usługodawcę internetowego lub z konta HTTP, na przykład Microsoft Windows Live Mail. W trybie online oznacza to, że połączenie z serwerem poczty jest dostępne, a w przypadku kont e-mail na serwerze Exchange oraz kont IMAP i HTTP program Outlook wysyła i odbiera wiadomości natychmiast. W przypadku kont e-mail POP3 wiadomości są wysyłane natychmiast, jeśli jest zaznaczone pole wyboru Wyślij natychmiast po połączeniu na karcie Ustawienia poczty (menu Narzędzia, polecenie Opcje). W trybie offline wszystkie konta korzystają z harmonogramu czasu wysyłania/odbierania ustalonego w oknie dialogowym Grupy Wyślij/Odbierz. Dodatkowo w przypadku kont e-mail IMAP w trybie offline foldery są niedostępne.

Podczas pracy w trybie offline program Outlook łączy się z serwerem poczty dopiero po wybraniu takiego działania. W trybie offline program Outlook nie próbuje łączyć się z serwerem poczty w celu sprawdzania, czy są nowe wiadomości, pobierania nagłówków oznaczonych do pobrania ani wysyłania wiadomości.

Początek strony

Jeśli jest używane konto programu Microsoft Exchange

Aby przełączyć między pracą w trybie online i offline, należy uruchomić ponownie program Outlook. W celu uzyskania większej elastyczności podczas przełączania połączenia między trybami online i offline należy rozważyć pracę w trybie buforowanej wymiany.

Najszybszym sposobem rozpoczęcia pracy w trybie offline jest zastosowanie domyślnych ustawień programu Outlook. Aby dostosować ustawienia, w tym także miejsce zapisywania pliku folderów trybu offline (ost), należy wykonać instrukcje podane w sekcji Konfiguracja niestandardowa.

Szybka konfiguracja

 1. W menu Plik kliknij polecenie Pracuj w trybie offline.

  Praca polecenie w trybie Offline w menu Plik

 2. Aby skonfigurować plik folderów trybu offline (ost), kliknij przycisk OK.

  Domyślnie zaznaczone jest pole wyboru Monituj przy uruchamianiu, aby można było wybrać tryb pracy offline lub online. Jeśli program Outlook ma zawsze pracować w trybie online, gdy połączenie jest dostępne, należy wyczyścić to pole wyboru.

Po zamknięciu i uruchomieniu ponownie programu Outlook należy zsynchronizować skrzynkę pocztową na serwerze Exchange z utworzonym plikiem ost. Najszybciej można to zrobić, wskazując w menu Narzędzia polecenie Wyślij/Odbierz, a następnie klikając polecenie Wyślij/Odbierz wszystko.

Konfiguracja niestandardowa

Aby dostosować ustawienia pliku folderów trybu offline (ost), na przykład miejsce zapisywania pliku ost na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, należy utworzyć plik folderów trybu offline (ost).

  Tworzenie pliku folderów trybu offline (ost)

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

  2. Na karcie Poczta e-mail zaznacz konto na serwerze Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  3. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

  4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia pliku folderów trybu offline.

  5. W polu Plik wpisz ścieżkę do pliku, który zostanie użyty jako plik ost.

   Domyślna nazwa pliku to Outlook.ost. Jeśli plik o tej nazwie już istnieje, użytkownik jest monitowany o podanie nowej nazwy.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

 3. Na karcie Poczta e-mail zaznacz konto na serwerze Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 4. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Uruchamianie programu Outlook zawsze w trybie offline    Kliknij opcję Ręcznie kontroluj stan połączenia, a następnie kliknij opcję Pracuj w trybie offline i używaj Dial-Up Networking.

  2. Wybieranie trybu offline lub online przy każdym uruchomieniu programu Outlook     Kliknij opcję Ręcznie kontroluj stan połączenia, a następnie zaznacz pole wyboru Podczas uruchamiania wybierz typ połączenia.

  3. Łączenie się z siecią za każdym razem     Kliknij opcję Ręcznie kontroluj stan połączenia, a następnie kliknij opcję Połącz używając sieci.

  4. Program Outlook automatycznie wykrywa, czy połączenie z serwerem jest dostępne     Kliknij opcję Automatycznie wykrywaj stan połączenia. Jeśli program Outlook nie może połączyć się z serwerem poczty, automatycznie rozpoczyna pracę w trybie offline.

   Uwaga : Aby określić, ile czasu komputer będzie czekał na odpowiedź z serwera, zanim powiadomi o konieczności ponowienia próby lub przejścia do trybu offline, należy wprowadzić liczbę w polu s do przekroczenia limitu czasu połączenia z serwerem.

Początek strony

Jeśli jest używane konto na serwerze Exchange w trybie buforowanej wymiany

 • W menu Plik kliknij polecenie Pracuj w trybie offline.

  Praca polecenie w trybie Offline w menu Plik

Początek strony

Jeśli jest używane konto POP3, IMAP lub HTTP

 • W menu Plik kliknij polecenie Pracuj w trybie offline.

  Praca polecenie w trybie Offline w menu Plik

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×