Przełączniki wiersza polecenia dotyczące produktów Microsoft Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po uruchomieniu produktu pakietu Microsoft Office procesu uruchamiania działa w sposób standardowy. Microsoft Word, na przykład, zostanie wyświetlony ekran powitalny programu Word i załadowanie szablonu Normal. Ale Załóżmy, że program Word ma być uruchamiane bez jego ekran powitalny, a następnie załadować szablonu innego niż szablon Normal. Lub można dostosować jeszcze bardziej, ładowania dodatku lub uruchamiania makra podczas uruchamiania procesu. Za pomocą polecenia o nazwie przełączniki wiersza polecenia do polecenia uruchamiania aplikacji pakietu Office, możesz dodać opcje w następujący sposób.

Jeśli chcesz użyć dostosowywania tylko raz, możesz wpisz polecenie i przełączanie w oknie dialogowym Uruchamianie (Start menu) w systemie Microsoft Windows. Jeśli chcesz użyć przełącznika określonego wielokrotnie lub każdym uruchomieniu aplikacji, możesz utworzyć skrót, który powoduje uruchomienie programu przy użyciu sam przełącznik i parametrów. W tym artykule opisano, jak jedno i drugie. Zawiera również tabelę, która zawiera listę wszystkich przełączników i parametrów dostępnych w klasycznych aplikacjach pakietu Office.

Za pomocą przełącznika wiersza polecenia nie oznacza, że masz wpisz polecenie całego uruchamiania w wierszu polecenia. Aplikacji pakietu Office można uruchomić w zwykły sposób, klikając ikonę programu na pulpicie lub klikając pozycję Nazwa programu w Start menu. Wszystkie metody uruchamiania zasadniczo o takim samym działaniu: działają pliku .exe tej aplikacji, nawet jeśli nie faktycznie wpisz polecenie lub nawet wyświetlane.

Przełącznik wiersza polecenia jest dodawany do pliku .exe modyfikujący. Uruchamianie pliku z przełącznikiem wygląda.

 outlook.exe /nopreview

W tym przykładzie przełącznik wiersza polecenia został dodany do pliku .exe dla programu Microsoft Outlook. Przełącznik składa się z ukośnika i wyraz lub skrótem, który wskazuje pracy z wersją akcji. Ten przełącznik program Outlook, aby uruchomić bez wyświetlania okienka odczytu.

Przełącznik czasami występuje jeden lub więcej szczegółowych instrukcji nazywanych parametrami nadać program dalsze informacje dotyczące sposobu Uruchom polecenie .exe. Na przykład następujące polecenie program Outlook, aby załadować nazwę określonego profilu podczas uruchamiania.

outlook exe /profile profilename

Przełącznik nazwy nie mogą zostać skrócona i nie jest uwzględniana wielkość liter. Jednak ich parametrów czasami jest uwzględniana wielkość liter.

Poniżej przedstawiono nazwy polecenia uruchamiania dla produktów pakietu Office w programie Word, Excel, PowerPoint, podglądu programu PowerPoint, Outlook i Access.

Word

Winword.exe

Excel

Excel.exe

PowerPoint

Powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

Pptview.exe

Outlook

Outlook.exe

Access

Msaccess.exe

Podczas korzystania z jednego z poleceń uruchamiania pakietu Office, musisz podać pełną ścieżkę do pliku .exe produktu. Zweryfikuj lokalizację tego pliku na komputerze. W tej tabeli opisano lokalizacje plików .exe, jeśli zaakceptowane domyślnej lokalizacji folderu podczas instalacji.

W pakiecie Office 2007

Systemu Windows w wersji 32-bitowej: C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\Office12\

Windows 64-bitowa: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

W pakiecie Office 2010

Systemu Windows w wersji 32-bitowej: C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\Office14\

Windows 64-bitowa: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

W pakiecie Office 2013

Systemu Windows w wersji 32-bitowej: C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\Office15\

Windows 64-bitowa: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

W pakiecie Office 2016

Systemu Windows w wersji 32-bitowej: C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\Office16\

Windows 64-bitowa: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

 1. W systemie Windows 10 kliknij ikonę wyszukiwania lub Cortana na pasku zadań, wpisz Uruchom, a następnie kliknij Wiersz polecenia w wynikach.

  W systemie Windows 8 naciśnij klawisz systemu Windows, wpisz Uruchom i naciśnij klawisz Enter.

  W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz znaki cudzysłowu, wpisz pełną ścieżkę do pliku .exe tej aplikacji, a następnie wpisz inną cudzysłów. Alternatywnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku znaki cudzysłowu są wprowadzane automatycznie.

 3. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik.

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Przy następnym uruchomieniu aplikacji, otwierana w zwykły sposób. Aby udostępnić opisano sposoby uruchamiania niestandardowych, zobacz następną sekcję.

Należy pamiętać o następujących kwestiach związanych przy użyciu przełączniki wiersza polecenia:

 • Możesz użyć tylko jednego przełącznika naraz. Uruchamianie aplikacji pakietu Office z wielu przełączników nie jest obsługiwane.

 • Jeśli parametr jest ścieżką lokalizacji na komputerze lub nazwy pliku zawierającej spacje, należy ją ująć w podwójny cudzysłów — na przykład /t "Raport.dotx miesięczny".

 • Przełączniki i parametry nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład /RO działa tak samo, jak /ro.

 • Zawierać jedną spację przed każdym przełącznikiem i przed każdego parametru.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. W oknie dialogowym Kreatora tworzenia skrótu w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz podwójny cudzysłów (""), wpisz pełną ścieżkę do pliku .exe aplikacji (łącznie z nazwą pliku), a następnie wpisz inną podwójny cudzysłów. (Alternatywnie, kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku znaki cudzysłowu są automatycznie dodawane.)

 3. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie przełącznik i odpowiednie parametry. Jeśli parametr jest ścieżką do lokalizacji na komputerze, a ścieżka zawiera spację, należy także ująć go w cudzysłów. Na przykład:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Kliknij pozycję Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wprowadź nazwę skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator utworzy skrót i umieści go na pulpicie.

W dowolnym momencie uruchomić aplikację, używając skrótu, kliknij go dwukrotnie.

Aby dodać skrót do menu Start systemu Windows, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przypnij do menu Start w menu skrótów.

Lista przełączniki wiersza polecenia dla produktów pakietu Office

Poszczególnych produktów pakietu Office zawiera inny zestaw przełączniki wiersza polecenia.

Uwaga: List nie zawierają wszystkie przełączniki dodane po pakietu Office 2007. Przełączniki wiersza polecenia za pomocą, informacje o nowsze przełączniki, które są dostępne, odpowiedz Tak lub nie , na pytanie "Czy te informacje są przydatne" na końcu tego tematu. Następnie w wyświetlonym polu Przekaż nam których produktów pakietu Office i wersji Cię interesuje.

Przełącznik i parametr

Opis

/safe

Powoduje uruchomienie programu Word w trybie awaryjnym.

/q

Powoduje uruchomienie programu Word bez wyświetlania ekran powitalny programu Word.

/ttemplatename

Powoduje uruchomienie programu Word z nowym dokumentem na podstawie szablonu innego niż szablon Normal.

Przykład    Aby uruchomić program Word z dokument oparty na szablonie o nazwie Myfax.dotx umieszczonym na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/tc:\Myfax.dotx

Uwaga: Nie zawiera spacji między przełącznikiem i nazwę pliku szablonu.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Ponieważ szablony mogą zawierać wirusy makr, należy zachować ostrożność ich otwierania lub tworzenie plików w oparciu o nowych szablonów. Wykonaj poniższe środki ostrożności: programu antywirusowego na komputerze, ustawić taki poziom zabezpieczeń makr wysoki, wyczyść Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i szablonom pole wyboru, używanie podpisów cyfrowych i prowadzić listę zaufanych źródeł.

/t filename

Powoduje uruchomienie programu Word i otwarcie istniejącego pliku.

Przykład    Uruchom program Word i Otwórz plik szablonu o nazwie Myfax.dotx umieszczony, przechowywane na dysku C, wpisz następujący ciąg w wierszu polecenia:

/t c:\Myfax.dotx

Przykład    Aby uruchomić program Word i otworzyć wiele plików, takie jak pliki MyFile.docx i MyFile2.docx umieszczone na dysku C, wpisz następujący ciąg w wierszu polecenia:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Powoduje uruchomienie programu Word z nowym dokumentem na podstawie istniejącego pliku.

Przykład    Aby uruchomić program Word i Utwórz nowy dokument oparty na pliku MyFile.docx przechowywanego na komputerze, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Powoduje uruchomienie programu Word i otwarcie kopię dokumentu, który jest przechowywany w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services tylko do odczytu. Witryna musi znajdować się na komputerze, na którym jest uruchomiony program Word 2007 lub nowszym lub Windows SharePoint Services 2.0 lub nowszej.

Przykład    Aby uruchomić program Word i otworzyć kopię pliku MyFile.docx przechowywanego w bibliotece dokumentów pod adresem URL http://MySite/Documents, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Uwaga: Jeśli dokument jest wyewidencjonowany dla Ciebie, przełącznik/h nie ma znaczenia. Program Word otwiera plik, tak aby można go edytować.

/pxslt

Powoduje uruchomienie programu Word i otwarcie istniejącego dokumentu XML opartego na określonym Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT).

Przykład    Aby uruchomić program Word i zastosować MyTransform XSLT przechowywane na dysku C do pliku XML Data.XML, który również przechowywane na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Powoduje uruchomienie programu Word i uniemożliwia automatyczne ładowanie dodatków i szablonów globalnych (w tym szablonie Normal). Użycia przełącznika blokuje także dostęp do plików ustawień.

/ladd-in

Powoduje uruchomienie programu Word, a następnie załadowanie określonego dodatku programu Word.

Przykład    Aby uruchomić program Word, a następnie załadować dodatek Sales.dll umieszczony na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/lc:\Sales.dll

Uwaga: Nie zawiera spacji między przełącznikiem i nazwę dodatku.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Należy zachować ostrożność, gdy działa wykonywalny pliki lub kod makra lub aplikacji. Pliki wykonywalny lub kod może służyć do wykonywania akcji, które może spowodować złamanie zabezpieczeń komputera i danych.

/m

Powoduje uruchomienie programu Word bez uruchamiania makra AutoExec.

/mmacroname

Powoduje uruchomienie programu Word, a następnie uruchomienie określonego makra. Przełącznik /m zabezpiecza również przed uruchamianiem makr AutoExec w programie Word.

Przykład    Aby uruchomić program Word, a następnie uruchomić makro o nazwie Salelead, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/mSalelead

Uwaga: Nie zawiera spacji między przełącznikiem i nazwę makra.

Ponieważ makra mogą zawierać wirusy, należy zachować ostrożność uruchamiania ich. Wykonaj poniższe środki ostrożności: programu antywirusowego na komputerze. Ustaw poziom zabezpieczeń makr wysoki; Wyczyść pole wyboru Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i szablonom; używanie podpisów cyfrowych. Obsługa listy zaufanych wydawców.

/n

Zaczyna się nowe wystąpienie programu Word bez otwartego dokumentu. Dokumenty otwierane w poszczególnych wystąpieniach programu Word nie są widoczne na liście Przełącz okna innych wystąpieniach.

/w

Pusty dokument zaczyna się nowe wystąpienie programu Word. Dokumenty otwierane w poszczególnych wystąpieniach programu Word nie są widoczne na liście Przełącz okna innych wystąpień.

/r

Powoduje ponowne zarejestrowanie programu Word w rejestrze systemu Windows. Ten przełącznik powoduje uruchomienie programu Word, uruchomienie Instalatora pakietu Office, aktualizacje rejestru systemu Windows i zamknięcie.

/x

Powoduje uruchomienie programu Word z poziomu powłoki systemu operacyjnego, tak aby program Word odpowiada tylko jedno żądanie dynamicznej wymiany danych (DDE, Dynamic Data Exchange) (na przykład, aby wydrukować dokument programowy).

/ztemplatename

Działa dokładnie tak samo jak przełącznik/t . Jednak służy powoduje z programem Word do wygenerowania uruchamiania i nowego zdarzenia, podczas gdy przełącznik /t generuje zdarzenie uruchomienia.

Przełącznik i parametr

Opis

ścieżka do skoroszytu | nazwa pliku

Ten parametr nie wymaga przełącznika.

Powoduje uruchomienie programu Excel i otwarcie określonego pliku.

Przykład

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

lub

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r ścieżka do skoroszytu | nazwa pliku

Powoduje otwarcie określonego skoroszytu w trybie tylko do odczytu.

Przykład

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

lub

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t ścieżka do skoroszytu | nazwa pliku

Powoduje uruchomienie programu Excel i otwarcie określonego pliku jako szablonu.

Przykład

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

lub

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n ścieżka do skoroszytu | nazwa pliku

Podobnie do przełącznika /t powoduje uruchomienie programu Excel i otwarcie określonego pliku jako szablonu.

Przykład

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

lub

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e lub /embed

Zapobiega wyświetlaniu ekranu uruchamiania programu Excel i otwieraniu nowego pustego skoroszytu.

Przykład

excel.exe /e

/p ścieżka do skoroszytu

Pozwala określić folder, jako aktywny folder roboczy (na przykład folder, który jest wskazywany w oknie dialogowym Zapisywanie jako).

Przykład

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s lub /safemode

Wymusza w programie Excel pominięcie wszystkich plików przechowywanych w katalogach autostartu, takich jak domyślny folder XLStart w katalogu, w którym zainstalowano program Excel lub pakiet Microsoft Office.

Przykład

excel.exe /s

/m

Powoduje utworzenie nowego skoroszytu zawierającego jeden arkusz makr XLM.

Przykład

excel.exe /m

/a identyfikator_programu

Powoduje uruchomienie programu Excel i załadowanie dodatku automatyzacji określonego przez identyfikator programu (progID) tego dodatku.

Przykład

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Powoduje uruchomienie nowego wystąpienia (oddzielnego procesu) programu Excel.

Przykład

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

lub

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Poniżej przedstawiono przełączniki wiersza polecenia, które są dostępne dla programu PowerPoint.

Przełącznik i parametr

Akcja

/B

Zaczyna się nową, pustą prezentację programu PowerPoint.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /B

/C

Pozwala uruchomić program PowerPoint po otwarciu pliku i też wykonać konferencji programu Microsoft Windows NetMeeting.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingPresentation.pptx

Uwaga: Jeśli ta opcja zostanie użyta bez określania pliku, zaczyna się nie otwartej prezentacji programu PowerPoint i konferencji NetMeeting nie zostanie uruchomiona.

-OSADZANIA

Zostanie uruchomiony program PowerPoint bez wyświetlania okna programu Office PowerPoint 2007. Podczas testowania dodatki deweloperów za pomocą tego przełącznika.

Przykład: " "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe "/ OSADZANIE

MAKRA/M

Uruchamia makro w określonej prezentacji.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / m myfile.pptm "MyMacro"

"MyMacro" to makro w myfile.pptm pliku.

/N

Powoduje uruchomienie programu PowerPoint i tworzy nową prezentację.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "ścieżkę\templatename.potx"

W tym przykładzie nazwa szablonu na podstawie nowej prezentacji: templatename.potx.

Jeśli nie podano nazwę szablonu, program PowerPoint zostanie uruchomiony nowej prezentacji na podstawie pustego szablonu (jak w taki sam, jak za pomocą przełącznika /N bez nazwy szablonu).

/O

Powoduje uruchomienie programu PowerPoint i określa listę plików, aby otworzyć.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O plik name1.pptx, plik name2.pptx

/P

Drukowanie prezentacji do domyślnej drukarki przy użyciu ustawień domyślnych.

Gdy używasz opcji /p PowerPoint wyświetla okno dialogowe Drukowanie przed drukowaniem. Wybierz pozycję Opcje, a następnie kliknij przycisk OK, okno dialogowe zostanie zamknięte, a drukowany jako plik programu PowerPoint które zostanie zamknięte. Jeśli nie chcesz wyświetlić programu PowerPoint w ogóle, należy użyć przełącznika /PT (do wydruku).

Przykład: "c:\program files\microoffice\office12\POWERPNT.exe wygładzone" /P "MyFile.pptx"

/PT

Drukowanie prezentacji do określonej drukarki przy użyciu ustawień domyślnych.

Jeśli nie chcesz wyświetlić programu PowerPoint w ogóle, należy użyć przełącznika /PT (do wydruku).

Przykład: "c:\program files\microsoft zfice\office12\POWERPNT.exe" /PT "Nazwa_drukarki" "" "" "MyFile.pptx"

Nazwa_drukarki jest nazwę drukarki, która jest wyświetlana w polu Nazwa w obszarze Drukarka w oknie dialogowym Drukowanie. Puste znaki cudzysłowu są konieczne; znaki cudzysłowu wokół Nazwa_drukarki i ścieżkę do pliku PPTX są wymagane tylko wtedy, gdy w jednej z nazw znajdują się spacje, ale zawsze jest dobrym pomysłem jest z nich korzystać.

-PWO

Drukowanie określonego pliku, ale Pokaż okna dialogowego Drukowanie.

Gdy używasz opcji /p PowerPoint wyświetla okno dialogowe Drukowanie przed drukowaniem. Wybierz pozycję Opcje, a następnie kliknij przycisk OK, okno dialogowe zostanie zamknięte, a drukowany jako plik programu PowerPoint które zostanie zamknięte. Jeśli nie chcesz wyświetlić programu PowerPoint w ogóle, należy użyć przełącznika /PT (do wydruku).

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PWO "MyFile.pptx"

-PRZYWRACANIE

Przywraca programu PowerPoint do sposobu rozmieszczenia sprzed zostanie zamknięta w sposób niestandardowy. Po ponownym uruchomieniu programu PowerPoint spróbuje odzyskać i przywracanie niektórych informacji o stanie programu i prezentacji przed została zamknięta.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / RESTORE

/S

Zostanie otwarty plik prezentacji określonej jako pokaz slajdów.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "Prezentujation1.pptx"

Poniżej przedstawiono przełączniki wiersza polecenia, które są dostępne dla programu PowerPoint Viewer.

Przełącznik i parametr

Akcja

/D

Wyświetla okno dialogowe Otwieranie, gdy kończy się w prezentacji.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /D

L

Odczytuje odtwarzania prezentacji programu PowerPoint zawartych w pliku tekstowym.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" l "Your_Play_List.txt"

Uwaga: Plik listy odtwarzania jest lista nazw plików prezentacji (poprzedzone ścieżkę stosownie do potrzeb). Nie jest możliwe dodać dodatkowe przełączniki wiersza polecenia do pojedynczych prezentacji w obrębie listy odtwarzania.

/N#

Zostanie otwarta prezentacja pod numer określonego slajdu, zamiast slajd 1.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /N5 "prezentacja.pptx"

W tym przykładzie zostanie otwarty prezentacja.pptx slajdu 5.

/S

Zostanie uruchomiony przeglądarki bez pokazywania ekran powitalny.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

Wysyła prezentacji do drukarki i drukowanie pliku.

Przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Prezentacja.pptx"

W tym przykładzie jest drukowany plik prezentacja.pptx.

Przełącznik

Opis

/a

Pozwala utworzyć element z określonym plikiem jako załącznikiem.

Przykład:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\moje dokumenty\etykiety.doc"

Jeżeli nie określono typu elementu, przyjmuje się, że jest nim IPM.Note. Nie można go używać z klasami wiadomości, które nie są oparte na programie Outlook.

/altvba nazwa_pliku_otm

Pozwala otworzyć program VBA określony przez parametr nazwa_pliku_otm zamiast pliku %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c klasa_wiadomości

Pozwala utworzyć nowy element określonej klasy wiadomości (formularze programu Outlook lub inny prawidłowy formularz MAPI).

Przykłady:

 • /c ipm.activity pozwala utworzyć pozycję Dziennika

 • /c ipm.appointment pozwala utworzyć termin

 • /c ipm.contact pozwala utworzyć kontakt

 • /c ipm.note pozwala utworzyć wiadomość e-mail

 • /c ipm.stickynote pozwala utworzyć notatkę

 • /c ipm.task pozwala utworzyć zadanie

/checkclient

Włącza monitowanie o wskazanie domyślnego menedżera wiadomości e-mail, grup dyskusyjnych i kontaktów.

/cleanautocompletecache

Usuwa wszystkie nazwy i adresy e-mail z listy Autouzupełniania. (Outlook 2013, tylko 2016)

/cleancategories

Pozwala usunąć wszelkie utworzone niestandardowe nazwy kategorii i przywrócić domyślne nazwy kategorii.

/cleanclientrules

Pozwala uruchomić program Outlook i usunąć reguły klienta.

/cleanconvongoingactions

Usunięcie tabeli akcje konwersacje (KOT). Pozycje KOTA wątku konwersacji wygasa zwykle 30 dni po żadnych działań. Przełącznik wiersza polecenia pozwala wyczyścić wszystkie konwersacji znakowania społecznościowego, Ignoruj i przenoszenie reguł natychmiast zatrzymywanie każdej kolejnej akcji. (Outlook 2013, tylko 2016)

/cleandmrecords

Pozwala usunąć rekordy rejestrowania zapisane po odmowie spotkania przez menedżera lub pełnomocnika.

/cleanfinders

Pozwala zresetować wszystkie foldery wyszukiwania w skrzynce pocztowej programu Microsoft Exchange tylko dla pierwszego otwartego profilu.

/cleanfromaddresses

Pozwala usunąć wszystkie ręcznie dodane wpisy Od z profilu.

/cleanmailtipcache

Pozwala usunąć wszystkie wskazówki poczty E-mail z pamięci podręcznej. (Outlook 2013, tylko 2016)

/cleanreminders

Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować przypomnienia.

/cleanroamedprefs

Pozwala wyczyścić wszystkie poprzednie ustawienia mobilne i powoduje ich ponowne skopiowanie z ustawień lokalnych na komputerze, na którym użyto tego przełącznika. Obejmuje to ustawienia mobilne dotyczące przypomnień, siatki wolny/zajęty, godzin pracy, publikowania kalendarza i zasad RSS.

/cleanrules

Pozwala uruchomić program Outlook oraz usunąć reguły klienta i serwera.

Ważne Jeśli masz wiele lub przełączanie dodatkowych skrzynek pocztowych w profilu programu Outlook z poziomu wiersza polecenia /cleanrules usuwa reguły z wszystkich połączonych skrzynek pocztowych. Dlatego zalecane jest, tylko uruchamianie tego polecenia po profilu programu Outlook zawiera tylko jedną, Skrzynka pocztowa docelowej.

/cleanserverrules

Pozwala uruchomić program Outlook i usunąć reguły serwera.

/cleansharing

Pozwala usunąć wszystkie subskrypcje RSS, kalendarza internetowego i programu SharePoint z ustawień konta, nie naruszając zawartości wcześniej pobranej na komputer. Ta funkcja jest przydatna, gdy nie można usunąć jednej z subskrypcji w programie Outlook 2013.

/cleansniff

Pozwala zastąpić blokadę programową określającą, który z komputerów (kiedy jest na nich równocześnie otwarty program Outlook) ma przetwarzać elementy spotkań. Proces blokady pomaga zapobiec przetwarzaniu zduplikowanych wiadomości przypomnień. Ten przełącznik pozwala wyczyścić blokadę na komputerze, na którym zostanie użyty, umożliwiając przetwarzanie elementów spotkań przez program Outlook.

/cleansubscriptions

Pozwala usunąć wiadomości subskrypcji i właściwości funkcji subskrypcji.

/cleanweather

Pozwala usunąć lokalizacje określające miasto dodane na pasku pogody.

/cleanviews

Pozwala przywrócić widoki domyślne. Wszystkie utworzone przez Ciebie widoki niestandardowe zostaną utracone.

/embedding

Bez parametrów wiersza polecenia służy do współtworzenia standardowego obiektu OLE.

/f nazwa_pliku_msg

Pozwala otworzyć określony plik wiadomości (msg) lub zapisać wyszukiwanie Microsoft Office (oss).

/finder

Pozwala otworzyć okno dialogowe Znajdowanie zaawansowane.

/hol nazwa_pliku_hol

Pozwala otworzyć określony plik hol.

/ical nazwa_pliku_ics

Otwiera określony plik ics.

/importNK2

Importuje zawartość pliku nk2 zawierającego listę nicków używaną przez funkcje automatycznego sprawdzania nazw i autouzupełniania.

/importprf nazwa_pliku_prf

Pozwala uruchomić program Outlook i otworzyć/zaimportować zdefiniowany profil MAPI (*.prf). Jeśli program Outlook jest już otwarty, użycie tego przełącznika powoduje umieszczenie profilu w kolejce do zaimportowania podczas następnego czystego uruchomienia.

/launchtraininghelp IDzasobu

Pozwala otworzyć okno Pomocy z wyświetlonym tematem określonym przez parametr IDzasobu.

/m nazwa_e-mail

Pozwala dodać nazwę e-mail do elementu. Działa jedynie razem z parametrem wiersza polecenia /c.

Przykład:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m nazwa_e-mail

/noextensions

Natywne i zarządzane dodatki modelu COM (Component Object Model) zostaną wyłączone.

/nopreview

Pozwala uruchomić program Outlook z wyłączonym okienkiem odczytu.

/p nazwa_pliku_msg

Pozwala wydrukować określoną wiadomość (msg).

/ Profile nazwa_profilu

Pozwala załadować określony profil. Jeśli w nazwie profilu znajdują się spacje, należy ją ująć w cudzysłowy (" ").

/profiles

Pozwala otworzyć okno dialogowe Wybieranie profilu, niezależnie od ustawień Opcji w menu Narzędzia.

/promptimportprf

Tak samo jak przełącznik /importprf, jednak jest wyświetlany monit pozwalający anulować importowanie.

/recycle

Pozwala uruchomić program Outlook przy użyciu istniejącego okna programu Outlook (jeśli jakieś istnieje). Używany w połączeniu z przełącznikiem /explorer lub /folder.

/remigratecategories

Pozwala uruchomić program Outlook i wykonać następujące polecenia w domyślnej skrzynce pocztowej:

 • Uaktualnienie kolorowych flag funkcji Z flagą monitującą do kategorii oznaczonych kolorem programu Outlook 2013.

 • Uaktualnienie etykiet kalendarza do kategorii oznaczonych kolorem programu Outlook 2013.

 • Dodanie wszystkich kategorii używanych w elementach niebędących pocztą do głównej listy kategorii.

Uwaga: Takie samo działanie ma polecenie Uaktualnij do kategorii oznaczonych kolorem w oknie dialogowym właściwości każdej skrzynki pocztowej programu Outlook.

/resetfolders

Pozwala przywrócić brakujące foldery w domyślnej lokalizacji dostarczania.

/resetfoldernames

Resetuje domyślne nazwy folderów (takie jak Skrzynka odbiorcza czy Elementy wysłane) do nazw domyślnych w bieżącym języku interfejsu użytkownika pakietu Office.

Na przykład, jeśli podczas pierwszego połączenia ze skrzynką pocztową program Outlook miał interfejs użytkownika w języku rosyjskim, domyślne rosyjskie nazwy folderów nie mogą zostać zmienione. Aby zmienić domyślne nazwy folderów na inny język, na przykład japoński lub angielski, możesz użyć tego przełącznika po zmianie języka interfejsu użytkownika lub zainstalowaniu innej wersji językowej programu Outlook w celu zresetowania domyślnych nazw folderów.

/resetformregions

Pozwala wyczyścić pamięć podręczną regionów formularza i załadować ponownie definicje regionów formularza z rejestru systemu Windows.

/resetnavpane

Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować obszar okienko folderów w bieżącym profilu.

/resetquicksteps

Pozwala przywrócić domyślne szybkie kroki. Wszystkie szybkie kroki utworzone przez użytkownika są usuwane.

/resetsearchcriteria

Pozwala zresetować wszystkie kryteria wyszukiwania błyskawicznego, aby w każdym module był pokazywany domyślny zestaw kryteriów.

/resetsharedfolders

Pozwala usunąć z obszaru okienko folderów wszystkie foldery udostępnione.

/resettodobar

Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować pasek zadań do wykonania listy zadań w bieżącym profilu.

/restore

Pozwala podjąć próbę otwarcia tego samego profilu i folderów, które były otwarte przed zamknięciem nieprawidłowej Outlook. (Outlook 2013, tylko 2016)

/rpcdiag

Pozwala otworzyć program Outlook i wyświetlić okno dialogowe stanu połączenia zdalnego wywołania procedury (RPC).

/safe

Pozwala uruchomić program Outlook bez okienka odczytu i dostosowań paska narzędzi. Natywne i zarządzane dodatki modelu COM (Component Object Model) zostaną wyłączone.

/safe:1

Pozwala uruchomić program Outlook z wyłączonym okienkiem odczytu.

/safe:3

Natywne i zarządzane dodatki modelu COM (Component Object Model) zostaną wyłączone.

/select nazwa_folderu

Pozwala uruchomić program Outlook i otworzyć określony folder w nowym oknie. Aby na przykład otworzyć program Outlook i wyświetlić kalendarz domyślny, użyj polecenia: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://adres_URL/nazwa_pliku

/share stssync://adres_URL

/share web://adres_URL/nazwa_pliku

Pozwala określić adres URL udostępniania, który ma zostać podłączony do programu Outlook. Na przykład za pomocą przełącznika stssync://URL możesz podłączyć do programu Outlook listę programu SharePoint.

/sniff

Pozwala uruchomić program Outlook z wymuszeniem wykrywania nowych wezwań na spotkania w Skrzynce odbiorczej i dodaniem ich do kalendarza.

/t nazwa_pliku_oft

Pozwala otworzyć określony plik oft.

/v nazwa_pliku_vcf

Pozwala otworzyć określony plik vcf.

/vcal nazwa_pliku_vcs

Pozwala otworzyć określony plik vcs.

Switch

Parametr

Opis

Brak

baza danych

Otwiera bazę danych lub projekt programu Microsoft Access. Możesz dołączyć ścieżkę, jeśli to konieczne. Jeśli ścieżka zawiera spacje, należy ją ująć w znaki cudzysłowu.

/EXCL

Brak

Otwiera określoną bazę danych programu Access do wyłączność. Aby otworzyć bazę danych do udostępnienia w środowisku wielu użytkowników, należy pominąć ten przełącznik. Dotyczy tylko baz danych programu Access.

/ ro

Brak

Otwiera określoną bazę danych lub projekt programu Access do użytku tylko do odczytu.

/Runtime

Brak

Określa, że dostęp rozpocznie się z opcjami wersji runtime.

/ Profile

profil użytkownika

Uruchamia program Microsoft Access za pomocą opcji w określonym profilu użytkownika zamiast standardowych ustawień rejestru systemu Windows tworzonych podczas instalacji programu Access. Zastępuje Przełączini/używane w wersjach programu Access przed programu Access 95 do określania pliku inicjowania.

opcji

docelowa baza danych lub docelowy projekt programu Access

Kompaktowanie i naprawa bazy danych programu Access lub kompaktowanie projektu, który został określony przełącznikiem/compact , a następnie zamyka program Access. Pominięcie nazwy docelowej bazy danych po przełączniku/compact plik jest kompaktowana oryginalną nazwą i folder. Do kompaktowego pod inną nazwą, należy określić plik docelowy. Jeśli dołączysz ścieżkę, która zawiera spacje, ujmij ścieżkę w cudzysłowie.

Jeśli Określ nazwę pliku w parametrze docelowej bazy danych lub docelowy projekt programu Access , ale nie zawiera ścieżki, plik docelowy jest tworzony w domyślnym folderze bazy danych, którą określono w programie Access. Możesz zmienić to ustawienie w oknie dialogowym Opcje programu Access.

W projekcie programu Access opcja ta powoduje kompaktowanie pliku projektu (ADP) programu Access, ale nie bazy danych programu Microsoft SQL Server.

/x

makro

Otwiera bazę danych programu Access określoną przed parametr , a następnie wykonuje podanego makra. Innym sposobem uruchomienia makra podczas otwierania bazy danych jest utworzenie makra o nazwie AutoExec.

Makra mogą zawierać wirusy, dlatego należy pamiętać o uruchamianiu je. Wykonaj poniższe środki ostrożności: programu antywirusowego na komputerze. Wyłącz wszystkie makra oprócz tych, które zostały podpisane cyfrowo; za pomocą Centrum zaufania Obsługa listy zaufanych źródeł makr.

/ cmd

Brak

Określa, że występujący w wierszu polecenia jest wartość zwróconą przez funkcję polecenia. Ta opcja musi być ostatnim Przełącz w wierszu polecenia. Możesz użyć średnik (;) jako alternatywa/cmd.

Ta opcja umożliwia określenie argumentu wiersza polecenia, które mogą być używane w języku Visual Basic dla kodu Applications (VBA).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×