Przełączniki wiersza polecenia dla programu Publisher 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Do polecenia uruchamiania programu Microsoft Office Publisher 2007 można dodawać przełączniki i parametry zmieniające sposób jego uruchamiania. Można na przykład uruchomić program Office Publisher 2007 z otwartą pustą publikacją, już istniejącą publikacją lub konkretnym szablonem.

Aby jednorazowo użyć przełączników i parametrów, można dodać przełączniki do polecenia Uruchom systemu Microsoft Windows (menu Start). Jeśli użytkownik zamierza częściej używać zmodyfikowanej metody uruchamiania, może utworzyć odpowiedni skrót na pulpicie systemu Windows.

Tabela zawiera listę typowych przełączniki i parametry, które są dostępne w Office Publisher 2007.

W tym artykule

Wprowadzenie do poleceń, przełączników i parametrów

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Umożliwianie przełącznika ponownego użycia przez utworzenie skrótu

Dostępne przełączniki i parametry

Wprowadzenie do poleceń, przełączników i parametrów

Przy każdym uruchamianiu programu Office Publisher 2007 wykonywane jest polecenie MSPUB.exe, chociaż zwykle to polecenie nie jest wpisywane przez użytkownika ani nawet dla niego widoczne. Pewne aspekty uruchamiania programu Office Publisher 2007 można zmienić przez dodanie do polecenia MSPUB.exe podpoleceń zwanych przełącznikami.

Przełącznik powoduje wykonanie przez aplikację pewnej operacji, na przykład otwarcie pliku, lub uruchomienie aplikacji w konkretnym trybie. Przełącznik dodaje się po poleceniu głównym i poprzedza spacją oraz kreską ukośną (/). Niekiedy po przełączniku może występować kolejna spacja i jedna lub kilka określonych instrukcji nazywanych parametrami, które dostarczają programowi dodatkowych informacji o sposobie wykonywania polecenia MSPUB.exe.

Na przykład poniższe polecenie powoduje, że w programie Office Publisher 2007 bezpośrednio po jego uruchomieniu zostanie otwarty szablon o nazwie Contoso Business Card.pub.

MSPUB.exe /o "Contoso Business Card.pub"

Początek strony

Jednorazowe użycie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Najpierw należy ustalić lokalizację pliku MSPUB.exe na komputerze. Jeśli podczas instalacji programu Office Publisher 2007 została zaakceptowana domyślna lokalizacja folderów, plik MSPUB.exe prawdopodobnie znajduje się w lokalizacji:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

Jeśli nie znajdziesz pliku MSPUB.exe w tej lokalizacji, poszukaj go, zapamiętaj pełną ścieżkę do pliku i zweryfikuj, że program Office Publisher 2007 jest poprawnie zainstalowany na komputerze.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • System Windows Vista    Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  • System Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003    Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz pełną ścieżkę do pliku MSPUB.exe (wraz z nazwą pliku) lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik.

 3. Na końcu ścieżki wpisz spację, a następnie przełącznik i ewentualne parametry. Na przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o "Contoso Business Card.pub".

Przy następnym uruchomieniu programu Office Publisher 2007 przywrócone zostaną ustawienia domyślne. Informacje na temat powtarzalnego uruchamiania z użyciem parametrów znajdują się w następnej sekcji.

Uwagi : 

 • W przełącznikach i parametrach nie są rozróżniane małe i wielkie litery. Na przykład /A oznacza to samo co /a.

 • Pamiętaj o umieszczeniu jednej spacji przed przełącznikiem i jednej spacji przed każdym parametrem.

 • Jeśli ścieżka lub nazwa pliku zawiera spacje, należy całą nazwę ująć w cudzysłów — na przykład, "Contoso Business Card.pub".

Początek strony

Udostępnienie przełącznika do ponownego użycia przez utworzenie skrótu

Najpierw należy ustalić lokalizację pliku MSPUB.exe na komputerze. Jeśli podczas instalacji programu Office Publisher 2007 została zaakceptowana domyślna lokalizacja folderów, plik MSPUB.exe prawdopodobnie znajduje się w lokalizacji:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

Jeśli nie znajdziesz pliku MSPUB.exe w tej lokalizacji, poszukaj go, zapamiętaj pełną ścieżkę do pliku i zweryfikuj, że program Office Publisher 2007 jest poprawnie zainstalowany na komputerze.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. W polu Wpisz lokalizację elementu wprowadź pełną ścieżkę do pliku MSPUB.exe (wraz z nazwą pliku) lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik.

 3. Na końcu ścieżki wpisz spację, a następnie przełącznik i ewentualne parametry. Na przykład: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o c:\MyPublication.pub.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę skrótu wprowadź nazwę skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Skrót zostanie wyświetlony na pulpicie.

 6. Aby uruchomić program Office Publisher 2007 w ten określony sposób, kliknij dwukrotnie skrót.

 7. Aby dodać skrót do menu Start systemu Windows, kliknij skrót prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przypnij do menu Start.

Istnieje możliwość utworzenia różnych skrótów, z których każdy będzie powodować zastosowanie innych przełączników i parametrów podczas uruchamiania programu.

Uwagi : 

 • Wielkość liter w przełącznikach i parametrach nie jest rozróżniana. Na przykład działanie przełącznika /A jest takie samo jak przełącznika /a.

 • Pamiętaj o umieszczeniu jednej spacji przed przełącznikiem i jednej spacji przed każdym parametrem.

 • Jeśli ścieżka lub nazwa pliku zawiera spacje, należy całą nazwę ująć w cudzysłów — na przykład, "Contoso Business Card.pub".

Początek strony

Dostępne przełączniki i parametry

Przełączniki i parametry

Opis

/safe

Uruchamia program Publisher w trybie awaryjnym.

Przykład    Aby uruchomić program Publisher w trybie awaryjnym po nieudanej próbie uruchomienia programu w zwykły sposób, wpisz w wierszu polecenia:

/safe

/b

Uruchamia program Publisher z otwartą pustą publikacją.

Przykład    Aby uruchomić program Publisher z otwartą pustą publikacją, wpisz w wierszu polecenia:

/b

/t filename

Uruchamia program Publisher i otwiera istniejący plik jako szablon.

Przykład    Aby uruchomić program Publisher z plikiem jako szablonem, wpisz w wierszu polecenia:

/t filename

Uwaga : Zmienna filename można określić plik przez ścieżkę do pliku, adres URL lub ścieżka do skrótów Eksploratora Windows (*. LNK) do pliku lub adresu URL. Jeśli nazwa pliku zawiera spacje, należy ująć pełną nazwę w cudzysłów. Na przykład wpisz /t "Card.pub firmy Contoso"

/o filename

Uruchamia program Publisher i otwiera istniejący plik.

Przykład    Aby otworzyć plik, wpisz w wierszu polecenia:

/o filename

Uwaga : Zmienna filename można określić plik przez ścieżkę do pliku, adres URL lub ścieżka do skrótów Eksploratora Windows (*. LNK) do pliku lub adresu URL. Jeśli nazwa pliku zawiera spacje, należy ująć pełną nazwę w cudzysłów. Na przykład /t "Card.pub firmy Contoso"

/w

Uruchamia program Publisher z otwartym wykazem typów publikacji, nawet jeśli nie jest zaznaczona opcja Pokaż typy publikacji podczas uruchamiania programu Publisher.

Przykład    Aby uruchomić program Publisher z otwartym wykazem typów publikacji, wpisz w wierszu polecenia:

/w

/p filename

Drukuje podany plik, a następnie zamyka program Publisher.

Przykład    Aby wydrukować plik, a następnie zamknąć program Office Publisher 2007, wpisz w wierszu polecenia:

/p filename

Uwaga : Zmienna filename można określić plik przez ścieżkę do pliku, adres URL lub ścieżka do skrótów Eksploratora Windows (*. LNK) do pliku lub adresu URL. Jeśli nazwa pliku zawiera spacje, należy ująć pełną nazwę w cudzysłów. Na przykład /t "Card.pub firmy Contoso"


Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×