Przełączniki wiersza polecenia dla programu InfoPath

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Polecenia, które uruchamia programu Microsoft InfoPath 2010 jest infopath.exe. Przełącznik wiersza polecenia jest dodanie ukośnik, a po nim nazwa polecenia i wszystkich jej parametrów.

W tym artykule

Co to są polecenia i przełączniki?

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

Dostępne przełączniki i parametry

Co to są polecenia i przełączniki?

Każdym uruchomieniu program, zostanie uruchomione polecenie infopath.exe, mimo że nie zazwyczaj wpisz polecenie lub nawet wyświetlane. Możesz zmienić niektórych aspektów sposób uruchamiania programu przez dodanie polecenia o nazwie przełączniki do polecenia infopath.exe.

Przełącznik ma postać spacji występującej po głównym poleceniu, po której występuje ukośnik i nazwa przełącznika, dostarczająca dalszych informacji, jak uruchomić polecenie.

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Najpierw sprawdź lokalizację pliku infopath.exe na Twoim komputerze. Jeśli po zainstalowaniu programu InfoPath 2010 po zaakceptowane się domyślne lokalizacje folderów, plik infopath.exe znajduje się w następujących czynności:

c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Uwaga: Jeśli zainstalowano wersję programu InfoPath 2010 w wersji 32-bitowej i Twój komputer działa system Windows 64-bitowym systemie operacyjnym, użyj c:\program plików (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Jeśli nie możesz znaleźć plik infopath.exe w tej lokalizacji, wyszukaj go i zanotuj jego pełną ścieżkę.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemach Windows 7 i Windows Vista   

   • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  • System Windows XP   

   • Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz znaki cudzysłowu, wpisz pełną ścieżkę do pliku infopath.exe, a następnie wpisz inną cudzysłów. Alternatywnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku znaki cudzysłowu są wprowadzane automatycznie.

 3. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik.

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" / osadzania

Przy następnym uruchomieniu programu InfoPath 2010 zostanie otwarty program w zwykły sposób. Aby udostępnić opisano sposoby uruchamiania niestandardowych, zobacz następną sekcję.

Uwagi: 

 • Przełączniki nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład funkcje Embedding tak samo jak / osadzania.

 • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem i parametrem wstawiać jedną spację.

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

Aby udostępnić ustawienia uruchamiania dostosowane do wielokrotnego użytku, można je zapisać na komputerze stacjonarnym jako skrót. Aby wykonać tę procedurę należy najpierw sprawdzić lokalizację pliku InfoPath.exe na Twoim komputerze. Jeśli podczas instalacji programu InfoPath zaakceptowane się domyślne lokalizacje folderów, plik infopath.exe prawdopodobnie znajduje się na. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Jeśli nie możesz znaleźć plik infopath.exe w tej lokalizacji, odszukaj go i zanotuj jego pełną ścieżkę.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. W kreatorze Tworzenie skrótu w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz podwójny cudzysłów, pełną ścieżkę pliku infopath.exe (łącznie z nazwą pliku), a następnie podwójny cudzysłów.

 3. Po podwójny cudzysłów wpisz spację następuje przełącznikiem i wszystkie parametry, które chcesz użyć. Na przykład możesz wpisać: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters działu = 10 & organizacji = 325.

  Uwagi: 

  • Przełączniki nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład funkcje Embedding tak samo jak / osadzania.

  • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem i parametrem wstawiać jedną spację.

 4. Kliknij pozycję Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz nazwę dla skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kreator utworzy skrót i umieszcza ją na komputerze.

W razie potrzeby możesz utworzyć wiele różnych skrótów, z których każdy będzie powodować zastosowanie innych przełączników i parametrów podczas uruchamiania programu.

Dostępne przełączniki i parametry

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich przełączników i parametrów dostępnych w programie InfoPath.

Przełącznik i parametr

Opis

formularz

Otwiera określony formularz, wypełnij go tak. Nazwa formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub Uniform Resource nazwa URN.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath i Otwórz formularz MyForm.xml, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

szablon formularza

Otwiera nowy formularz oparty na szablonie formularza, tak aby wypełnij go tak. Nazwa formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub nazwa URN.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath i otworzyć nowy formularz oparty na szablonie formularza ExpenseReportTemplate.xsn, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

Formularz szablonu /InputParameters parametr1 = wartość & parametr2 = wartość & param3 = wartość

Otwiera nowy formularz oparty na szablonie formularza opublikowany w udostępnionej lokalizacji sieciowej i przekazuje parametry do formularza. Szablon formularza muszą mieć zarządzane kod lub skrypt przetwarzania parametrów w opcji /InputParameters . Nazwa szablonu formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub nazwa URN.

Lista parametrów rozpoczyna się po opcji /InputParameters znakami spacji, a następnie następuje nazwa parametru, znak równości (=) i wartości parametru. Każdego parametru jest oddzielone handlowe "i" (&). Nie używaj spacji między handlowe "i" i każdego parametru.

Nazwa parametru bez wartość przekazywana jako parametr zawierające wartość null, a wartość bez odpowiednich Nazwa parametru jest ignorowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania parametrów wejściowych Zobacz informacje dotyczące deweloperów programu InfoPath.

Przykład    Załóżmy, że masz szablonu formularza, ExpenseReportTemplate.xsn, za pomocą skryptu, który może przetworzyć dwóch parametrów wejściowych o nazwie działu i organizacji. Szablon formularza został opublikowany folder sieciowy o nazwie NewForms na serwerze o nazwie Raporty. Aby uruchomić programu InfoPath i otwieranie nowego szablonu formularza z działem równą 10 i organizacji parametru równą 325, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters działu = 10 & organizacji = 325

Formularz szablonu /InputParameters? parametr1 = wartość & parametr2 = wartość & param3 = wartość

Otwiera nowy formularz oparty na szablonie formularza, który jest opublikowany na serwerze z programem SharePoint, a następnie przekazuje parametry w formularzu. Szablon formularza muszą mieć zarządzane kod lub skrypt przetwarzania parametrów w opcji /InputParameters . Nazwa szablonu formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub nazwa URN.

Lista parametrów zaczyna się od nazwy szablonu z znak zapytania (?), oraz nazwę parametru, znak równości (=) i wartości parametru. Każdego parametru jest oddzielone handlowe "i" (&). Nie używaj spacji między handlowe "i" i każdego parametru.

Nazwa parametru bez wartość przekazywana jako parametr zawierające wartość null, a wartość bez odpowiednich Nazwa parametru jest ignorowana.

Aby uzyskać więcej informacji o kodzie pisania zarządzane parametrów wejściowych Zobacz informacje dotyczące deweloperów programu InfoPath.

Przykład    Załóżmy, że masz szablonu formularza, ExpenseReportTemplate.xsn, przy użyciu kodu zarządzanego, który może przetworzyć dwóch parametrów wejściowych o nazwie działu i organizacji. Szablon formularza został opublikowany na serwerze z programem SharePoint przy użyciu adresu URL http://fabrikam. Aby uruchomić programu InfoPath i otwieranie nowego szablonu formularza z działem równą 10 i organizacji parametru równą 325, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

/ nowy formularz/defaultsavelocation < URL >

Opcja / new otwiera istniejący formularz i opcji/defaultsavelocation ustawia ścieżkę w oknie dialogowym Zapisywanie jako do określonego URL Uniform Resource Locator (). Adres URL pojawi się w oknie dialogowym Zapisywanie jako formularz jest zapisywany po raz pierwszy.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath, otwórz formularz MyForm.xml i ustawić ścieżkę, w której użytkownik może zapisywać formularz do C:\MyForms, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / nowy/defaultsavelocation MyForm.xml C:\MyForms

Formularz szablonu/defaultsavelocation < URL >

Otwiera nowy formularz oparty na szablonie formularza i ustawia ścieżkę do okna dialogowego Zapisywanie jako na określony adres URL. Adres URL pojawi się w oknie dialogowym Zapisywanie jako formularz jest zapisywany po raz pierwszy.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath, otwórz nowy formularz oparty na szablonie formularza ExpenseReportTemplate.xsn, a następnie ustaw ścieżkę, w którym chcesz zapisać go do biblioteki dokumentów Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reportsużytkownikowi, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ agregowanie "formularz1 | formularz2 | form3" "szablonu formularza"

Scala formularzy na liście formularzy w jeden formularz oparty na szablonie formularza (xsn). Nazwy poszczególnych formularzy na liście formularzy nie powinny być ujęte w ofertach. Lista całego formularza może być ujęte w oferty. Nazwy formularzy muszą być oddzielone "|" (potoku). Szablon formularza, używane do wykonywania korespondencji seryjnej należy również określić. Tworzenie korespondencji seryjnej rozpoczyna się przy użyciu danych domyślnych dla szablonu formularza.

Przykład     Chcesz scalić formularze MyForm1.xml i MyForm2.xml nowy formularz oparty na szablonie formularza ExpenseReportTemplate.xsn. Nowy szablon formularza są zapisywane na komputerze w folderze Formularze. Aby uruchomić programu InfoPath i scalanie dwóch istniejących formularzy, wpisz następujące polecenie:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe/aggregate "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

szablon formularza/Design

Zostanie otwarta określonego szablonu formularza w trybie projektowania. Jeśli szablon formularza nie zostanie określony, program InfoPath jest uruchamiany w trybie projektowania bez szablonu formularza.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath w trybie projektowania szablonu formularza ExpenseReportTemplate.xsn, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Projektowanie /forcesaveas szablonu formularza

Zostanie otwarta określonego szablonu formularza w trybie projektowania. Można wprowadzić zmiany w szablonie formularza, ale należy zapisać szablon formularza w lokalizacji innej niż po otworzeniu szablonu formularza.

Porada: Użyj tej opcji, aby otworzyć i zmodyfikować istniejący szablon formularza, który został opublikowany. Ten przełącznik może pomóc zapobiec przypadkowemu zastąpieniu szablonu formularza w lokalizacji publikowania przez wymaganie monit o zapisanie szablonu formularza do innej lokalizacji. Możesz zastąpić opublikowanego szablonu formularza, zapisując szablon formularza w lokalizacji publikowania, a nie przy użyciu Kreatora publikowania, użytkownicy mogą nie mieć w można utworzyć nowy formularz lub modyfikować istniejących formularzy opartych na tym szablonie formularza. Zapisywanie szablonu formularza do innej lokalizacji, a następnie zmodyfikuj szablon formularza, możesz za pomocą Kreatora publikowania publikowanie i zastąpić szablon formularza w lokalizacji publikowania.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath w trybie projektowania szablonu formularza ExpenseReportTemplate.xsn i upewnić się, że nie powoduje zastąpienie szablon formularza w pierwotnej lokalizacji, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ Projektowanie/ReadOnly szablonu formularza

Zostanie otwarta określonego szablonu formularza w trybie projektowania. Można wprowadzić zmiany w szablonie formularza, ale należy zapisać szablon formularza w lokalizacji innej niż po otworzeniu szablonu formularza.

Porada: Użyj tej opcji, aby otworzyć i zmodyfikować istniejący szablon formularza, który został opublikowany. Ten przełącznik może pomóc zapobiec przypadkowemu zastąpieniu szablonu formularza w lokalizacji publikowania przez wymaganie monit o zapisanie szablonu formularza do innej lokalizacji. Możesz zastąpić opublikowanego szablonu formularza, zapisując szablon formularza w lokalizacji publikowania, a nie przy użyciu Kreatora publikowania, użytkownicy mogą nie mieć w można utworzyć nowy formularz lub modyfikować istniejących formularzy opartych na tym szablonie formularza. Zapisywanie szablonu formularza do innej lokalizacji, a następnie zmodyfikuj szablon formularza, możesz za pomocą Kreatora publikowania publikowanie i zastąpić szablon formularza w lokalizacji publikowania.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath w trybie projektowania szablonu formularza ExpenseReportTemplate.xsn i upewnić się, że nie powoduje zastąpienie szablon formularza w pierwotnej lokalizacji, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design/ReadOnly ExpenseReportTemplate.xsn

/embedding

Powoduje uruchomienie programu InfoPath bez wyświetlania okna Programu Microsoft Office InfoPath. Deweloperów Użyj tej opcji podczas testowania aplikacji niestandardowych przy użyciu programu InfoPath.

Przykład    Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"/ osadzania

/ pamięci podręcznej ClearAll

Powoduje uruchomienie programu InfoPath i czyszczenie pamięci podręcznej formy, w jakiej szablony są przechowywane na komputerze. Użyj tej opcji, aby usunąć nieużywane szablonach na komputerach użytkowników oraz zwiększenie dostępnych na dysku. Za pomocą tej opcji z istniejącego formularza lub nowy formularz oparty na szablonie formularza.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath, otwórz formularz MyForm.xml, a następnie wyczyść pamięć podręczną wszystkie szablony formularzy, wpisz następujące polecenie

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / MyForm.xml pamięci podręcznej ClearAll

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×