Przełączanie obsługi domyślny dla listy lub biblioteki dokumentów z nowych lub klasyczny

Przełączanie obsługi domyślny dla listy lub biblioteki dokumentów z nowych lub klasyczny

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można zauważyć zmianę wyglądu i nawigacji do bibliotek dokumentów i list. Ten nowe środowisko jest szybszy, ma dodatkowe funkcje telefonu i tabletu i uproszczenia nawigacji. Jako biblioteki dokumentów lub listy właściciela, właściciel witryny lub administrator użytkownik chce przełączać obsługi domyślne powrót do poprzedniego (klasyczny środowiska) na godzinę. Należy pamiętać, że użytkownicy mogą zmieniać doświadczenia w określonej biblioteki lub witryny z powrotem do nowego ich wyboru. Zmiany ustawień na poziomie biblioteki i listy zastępuje zmiany na poziomie witryny, zbioru witryn i dzierżawy.

Uwaga: Ten artykuł jest przeznaczony dla biblioteki i listy właściciele i Administratorzy, który chcesz zmienić domyślny możliwości obsługi użytkowników. Jeśli poszczególnych użytkowników i chcesz wrócić do obsługi klasyczny, kliknij pozycję Powrót do klasycznego programu SharePoint w lewym dolnym rogu strony. Aby zakończyć klasyczny środowisko, kliknij polecenie Zakończ klasyczny doświadczenia w dolnym lewym rogu strony.

 1. Z listy lub biblioteki dokumentów wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Przejdź do strony Ustawienia, ustawienia biblioteki

  Jeśli nie widzisz Ustawienia Ikona Ustawienia , wybierz kartę Biblioteka lub Lista, aby otworzyć Wstążkę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy na Wstążce.

  Ustawienia listy na Wstążce
 2. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, a następnie przewiń w dół do listy możliwości.

  Listy i ustawienia biblioteki

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Środowisko domyślnego zestawu przez administratora

   Ta opcja powoduje doświadczenie jako niezależnie od zestaw z administratorem witryny.

  • Nowe środowisko

   Ta opcja ustawia środowisko do nowego środowiska. To doświadczenie jest domyślnie włączona, więc tylko wtedy, gdy przełączasz się ponownie z klasycznym należy go wybrać.

  • Klasyczny obsługi

   Ta opcja ustawia środowisko do widoku klasycznego, czyli poprzedniego, starszych możliwości obsługi dla biblioteki dokumentów.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję Ustawienia.

 5. Obok pozycji listy programu SharePoint i w bibliotekach możliwości, wybierz albo możliwości klasyczny lub Nowe środowisko (automatyczne wykrywanie).

  Ustawienie domyślnego środowiska List i Bibliotek

Sprawdź, czy dostosowania, które mają wpływ na listy lub biblioteki stron

Jeden przyczynę możesz zechcieć zmienić środowisko domyślne na poziomie witryny i zbioru witryn jest, ponieważ dostosowania, które wpływają na liście lub w bibliotece stron i reprezentują krytycznych funkcji. Jeśli chcesz sprawdzić, czy są dostępne następujące rodzaje dostosowania pomagają w określeniu, które witryn i zbiorów witryn, aby zmienić domyślną dla, należy użyć skryptu programu Windows PowerShell z opakowanie (model obiektowy po stronie klienta) CSOM. Poniższy skrypt wykrywa customactions, który wdrażanie niestandardowych skryptów.

 1. Sprawdź, czy są spełnione następujące wymagania minimalne:

 2. Skopiuj poniższy kod i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik. W tym artykule, firma Microsoft będzie skrypt nadaj plikowi nazwę, CustomActions.ps1.

  Uwagi: 

  • Ten skrypt musi działać oddzielnie dla każdej witryny sieci Web ma zostać sprawdzony CustomActions dla. Symbol zastępczy nazwy wskazany < > konieczne można zmieniać zgodnie z potrzebami organizacji.

  • Istnieją wiersze komentarzy, oznaczona znak numeru (#), w sekcji skryptu na poziomie zbioru witryn i poziomy witryny. Aby uruchomić odpowiedni skrypt, należy usunąć znak numeru (#) przed wierszy w sekcji, którą chcesz zmienić Obsługa.

  # This file uses CSOM. Replace the paths below with the path to CSOM on this computer.
  # If CSOM is in the user's downloads folder, you only have to replace the <username> placeholder.
  
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  # All strings in braces < >are placeholders that you must replace with the appropriate strings.
  
  $webUrl = 'https://<domain>.sharepoint.com/<relative-path-to-website>'
  $username = '<username>@<domain>.onmicrosoft.com'
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)  
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $site = $clientContext.Site;
  $customActions = $site.UserCustomActions
  $clientContext.Load($customActions)
  $clientContext.ExecuteQuery()
  
  $first = $true
  foreach($customAction in $customActions)
  {
    if($customAction.Location -eq "scriptlink" -and -Not ([string]::IsNullOrEmpty($customAction.ScriptBlock)))
    {
      if ($first)
      {
        Echo " "
          Echo ($webUrl + " has the following inline JavaScript custom actions")
      $first = $false
      }
      Echo $customAction.Title
    }
  }
  
 3. Aby zapisać plik, nadając mu nazwę CustomActions.ps1.

  Uwaga: Można używać pod inną nazwą pliku, ale należy zapisać go jako plik tekstowymi w formacie ANSI, którego rozszerzenie jest .ps1

 4. Przejdź do katalogu, w której zapisano plik.

 5. W wierszu polecenia środowiska Windows PowerShell wpisz następujące polecenie:

  ./CustomActions.ps1

Zmienianie domyślnego obsługę witryn i zbiorów witryn

Aby zmienić domyślne możliwości obsługi dla bibliotek dokumentów na poziomie witryny lub zbioru witryn, użytkownik musi za pomocą skryptu programu Windows PowerShell CSOM opakowaniu (model obiektowy po stronie klienta), w następujący sposób.

 1. Sprawdź, czy są spełnione następujące wymagania minimalne:

 2. Skopiuj poniższy kod i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik. W tym artykule, firma Microsoft będzie skrypt nadaj plikowi nazwę, DocLib.ps1.

  Uwaga: Istnieją wiersze komentarzy, oznaczona znak numeru (#), w sekcji skryptu na poziomie zbioru witryn i poziomy witryny. Aby uruchomić odpowiedni skrypt, należy usunąć znak numeru (#) przed wierszy w sekcji, którą chcesz zmienić Obsługa.

  ##The first two lines of the script load the CSOM model:
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  $webUrl = 'https://{domain}.sharepoint.com/[optional path to subweb]'
  $username = Read-Host -Prompt "Enter or paste the site collection administrator’s full O365 email, for example, name@domain.onmicrosoft.com" 
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  
  # To apply the script to the site collection level, uncomment the next two lines.
  #$site = $clientContext.Site; 
  #$featureguid = new-object System.Guid "E3540C7D-6BEA-403C-A224-1A12EAFEE4C4"
  
  # To apply the script to the website level, uncomment the next two lines, and comment the preceding two lines.
  #$site = $clientContext.Web;
  #$featureguid = new-object System.Guid "52E14B6F-B1BB-4969-B89B-C4FAA56745EF" 
  
  # To turn off the new UI by default in the new site, uncomment the next line.
  #$site.Features.Add($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None);
  
  # To re-enable the option to use the new UI after having first disabled it, uncomment the next line.
  # and comment the preceding line.
  #$site.Features.Remove($featureguid, $true);
  
  $clientContext.ExecuteQuery();
  
  
 3. Aby zapisać plik, nadając mu nazwę DocLib.ps1.

  Uwaga: Można używać pod inną nazwą pliku, ale należy zapisać go jako plik tekstowymi w formacie ANSI, którego rozszerzenie jest .ps1

 4. Przejdź do katalogu, w której zapisano plik.

 5. W wierszu polecenia środowiska Windows PowerShell wpisz następujące polecenie:

  ./DocLib.ps1

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat programu Windows PowerShell zobacz Przy użyciu programu Windows PowerShell.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×