Przełączanie między odwołaniami względnymi, bezwzględnymi i mieszanymi

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie jest względne odwołanie do komórki. Na przykład odwołać się do komórki A2 z komórki C2, faktycznie odnosi się do komórki, która jest dwie kolumny z lewej strony (C minus A), w tym samym wierszu (2). Możesz skopiować z jednej komórki do innego zmieni formułę, która zawiera odwołanie względne do komórki.

Na przykład po skopiowaniu formuły = A2 + B2 z komórki C2 do D2, formuła w komórce D2 skoryguje w prawo według jednej kolumny i staje się = B2 + C2. Jeśli chcesz zachować oryginalny odwołanie do komórki w tym przykładzie, po skopiowaniu wprowadzone odwołanie do komórki bezwzględne, poprzedzając kolumn (A i B) i wierszy (2) znak dolara ($). Następnie przy kopiowaniu formuły = $A$ 2 + $B$ 2 od C2 do D2, formułę pozostaje dokładnie tak samo.

Niekiedy przydaje się też „mieszane” odwołanie do komórki, które tworzy się przez poprzedzenie znakiem dolara tylko znaku kolumny lub tylko numeru wiersza w celu „zablokowania” albo kolumny, albo wiersza (na przykład: $A2 lub B$3). Aby zmienić typ odwołania do komórki:

  1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę.

  2. Przejdź na pasek formuły Obraz przycisku i zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić.

  3. Naciśnij klawisz F4, aby przełączać między typami odwołania.

    W poniższej tabeli podsumowano sposób aktualizowania typu odwołania, gdy formuła zawierająca odwołanie jest kopiowana o dwie komórki niżej i o dwie komórki w prawo.

Kopiowana formuła:

Odwołanie:

Zmienia się na:

Formuła kopiowana z komórki A1 do dwóch komórek u dołu i z prawej strony

$A$1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

$A$1 (odwołanie bezwzględne)

A$1 (względne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

C$1 (odwołanie mieszane)

$A1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

$A3 (odwołanie mieszane)

A1 (względne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

C3 (odwołanie względne)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×