Przełączanie między kolumnami skumulowanymi i grupowanymi na wykresie dodatku Power Map

Po otwarciu nowego zestawu danych w dodatku Power Map wykrywa on informacje geograficzne w danych i domyślnie kreśli wykres kolumnowy grupowany.

Przykładowy wykres kolumnowy grupowany
Kolumny grupowane
Przykład skumulowanego wykresu kolumnowego
Te same dane wyświetlane jako kolumny skumulowane

Przełączanie między kolumnami grupowanymi i skumulowanymi

 1. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Okienko warstwy.

  Przycisk Okienko warstwy na karcie Narzędzia główne dodatku Power Map

 2. Na karcie Lista pól kliknij pozycję Kolumnowy skumulowany lub Kolumnowy grupowany.

  Ikony wykresu skumulowanego i kolumnowego grupowanego na karcie Lista pól

  Uwagi: 

  • Możesz przeciągnąć dodatkowe pola wartości do pól Wysokość lub Kategoria albo zaznaczyć pola wartości, które zostaną umieszczone przez dodatek Power Map w odpowiednim polu.

  • Jeśli przeciągniesz pole wartości tylko do pola Kategoria i pozostawisz pole Wysokość puste, dodatek Power Map automatycznie doda to samo pole wartości do pola Wysokość i narysuje wykres przedstawiający liczebność w poszczególnych kategoriach.

  • Możesz również zmienić kształt kolumn.

Więcej informacji na temat kolumn skumulowanych i grupowanych

Kolumn skumulowanych używaj wówczas, gdy istnieje wiele serii danych i chcesz wyróżnić sumę. Przykładem może być sytuacja, w której chcesz utworzyć wykres przedstawiający wszystkie typy biletów na przedstawienie (dzień, wieczór, pełna cena, cena z rabatem, status członka, bez statusu członka) posortowane według kodu pocztowego.

Za pomocą kolumn grupowanych możesz porównywać dane zarówno w kategoriach, jak i w seriach danych. Przykładem może być sytuacja, w której chcesz utworzyć wykres przedstawiający odpowiedzi respondentów (zdecydowana zgoda, zgoda, neutralność, sprzeciw i zdecydowany sprzeciw) posortowane według segmentu klientów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×