Przełączanie do innej subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych

Porada: Administratorzy biznesowi — zobacz Przełączanie się do innego planu usługi Office 365 dla firm.

Z tego artykułu dowiesz się, jak przełączać się między subskrypcjami usługi Office 365 Home, Personal i University, a także jak zrealizować bezpłatną ofertę otrzymaną z komputerem.

Jeśli chcesz zachować ten sam typ subskrypcji i przesunąć tylko datę wygaśnięcia, zobacz Odnawianie subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych. Jeśli chcesz przełączyć się do usługi Office 365 dla firm, zobacz Uaktualnianie usługi Office 365 do użytku domowego do subskrypcji dla firm.

Ważne informacje przed przełączeniem subskrypcji

Aby jak najłatwiej zmienić subskrypcję na inną, zapoznaj się uważnie z informacjami tej sekcji przed rozpoczęciem przełączania subskrypcji.

Jeśli masz istniejącą subskrypcję usługi Office 365 Home i zrealizujesz ofertę roku bezpłatnej usługi Office 365 Personal, możesz zdecydować, czy chcesz przekonwertować swoją istniejącą subskrypcję na usługę Office 365 Personal, czy pozostać w usłudze Office 365 Home.

Jeśli będziesz mieć możliwość wyboru, zobaczysz następującą stronę:

Wybierz pozostanie przy subskrypcji usługi Office 365 Home lub przełączenie na subskrypcję usługi Office 365 Personal.

Jeśli przekonwertujesz subskrypcję usługi Office 365 Home na subskrypcję Office 365 Personal, pakiet Office będzie można zainstalować tylko na 1 komputerze PC lub Mac i 1 tablecie, a także nie będzie można udostępniać subskrypcji. Jeśli chcesz nadal korzystać z usługi Office 365 Home, możesz użyć bezpłatnej oferty do przedłużenia okresu bieżącej subskrypcji o dodatkowe 9 miesięcy. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Przełączanie z usługi Office 365 Home.

Jeśli przez przypadek przekonwertowano subskrypcję usługi Office 365 Personal, dla Użytkowników Domowych lub University na inny plan lub przypadkowo zakupiono niewłaściwy plan, skontaktuj się z pomocą techniczną w zakresie kont i rozliczeń w celu uzyskania pomocy.

Jeśli chcesz przejść z subskrypcji usługi Office 365 Home na subskrypcję Office 365 Personal lub Office 365 University, najpierw musisz zakończyć udostępnianie subskrypcji dodatkowym użytkownikom.

Możesz przełączać się między dowolnymi spośród trzech subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych (Office 365 Home, Personal i University).

Gdy masz już subskrypcję usługi Office 365 Home lub Office 365 Personal, w poniższej tabeli zestawiono opcje dostępne w przypadku przechodzenia z jednej subskrypcji na drugą. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły subskrypcji, takie jak liczba urządzeń, na których można przeprowadzić instalację, lub liczba minut na rozmowy przez Skype, przejdź do strony Wybierz pakiet Office.

Konwersja z usługi Office 365 Personal na usługę Office 365 Home

Konwersja z usługi Office 365 Home na usługę Office 365 Personal

Dostępne instalacje

Zwiększenie

Zmniejszenie

Udostępnianie subskrypcji

Udostępnianie jest dozwolone

Bez udostępniania

Pozostały czas subskrypcji

Może zostać wydłużony

Może zostać wydłużony

Magazyn online w usłudze OneDrive

Ilość miejsca do magazynowania bez zmian, ale zwiększenie liczby użytkowników

Ilość miejsca do magazynowania bez zmian, ale zmniejszenie liczby użytkowników

Minuty na rozmowy przez Skype

Liczba minut bez zmian, ale zwiększenie liczby użytkowników

Liczba minut bez zmian, ale zmniejszenie liczby użytkowników

Tak, możesz uaktualnić subskrypcję usługi Office 365 dla użytkowników domowych do subskrypcji dla firm. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Uaktualnianie usługi Office 365 do użytku domowego do subskrypcji dla firm.

Jeśli masz obecnie subskrypcję wersji próbnej, musisz przekonwertować bezpłatną wersję próbną na subskrypcję płatną, aby było możliwe przełączanie planów.

Tak, otrzymasz zwrot zależny od czasu pozostałego w poprzedniej subskrypcji. Załóżmy na przykład, że do końca bieżącej subskrypcji usługi Office 365 Personal pozostało 6 miesięcy i płacisz za 12-miesięczną subskrypcję usługi Office 365 Home. W takim przypadku otrzymasz nową subskrypcję usługi Office 365 Home na 18 miesięcy.

Subskrypcje można wydłużyć maksymalnie do 5 lat.

Aby uzyskać najnowsze informacje o cenach usług Office 365 Home i Personal, zobacz Wybierz pakiet Office dla siebie. Aby uzyskać najnowsze informacje o cenach usługi Office 365 University, zobacz sklep Microsoft Store.

Po przełączeniu subskrypcji liczba urządzeń, na których można zainstalować pakiet Office, będzie zależała od typu nowej subskrypcji. Na przykład przejście z usługi Office 365 Personal na usługę Office 365 Home spowoduje zwiększenie liczby urządzeń, na których można zainstalować pakiet Office, ale przejście z usługi Office 365 Home na usługę Office 365 University lub Personal spowoduje zmniejszenie tej liczby.

Jeśli mając już subskrypcję usługi Office 365 Home, użyjesz klucza produktu usługi Office 365 Home, spowoduje to przesunięcie daty wygaśnięcia o rok. Liczba urządzeń, na których możesz zainstalować pakiet Office, nie zostanie zwiększona.

Office 365 Personal

Office 365 University

Office 365 Home

Liczba obsługiwanych urządzeń

1 komputer PC lub Mac, 1 tablet i 1 telefon

2 komputery PC lub Mac lub tablety i 2 telefony

5 komputerów PC lub Mac, 5 tabletów, 5 telefonów

* Wszystkie subskrypcje usługi Office 365 dla użytkowników domowych obsługują tablety iPad oraz tablety z systemem Android lub Windows.

Nie musisz obawiać się utraty danych podczas przełączania subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych. Twoje pliki są przechowywane w usłudze OneDrive i powiązane z kontem Microsoft, którego używasz do logowania się w usłudze Office 365. Ponieważ będziesz używać tego samego konta Microsoft do logowania w nowej subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych po przełączeniu, pliki zostaną na swoim miejscu i będą dostępne w nowej subskrypcji.

Użytkownicy usunięci z subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych mogą nadal w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich plików bezpośrednio w usłudze OneDrive przy użyciu tego samego konta Microsoft, którego używali do logowania w usłudze Office 365.

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze OneDrive, zobacz sekcję Informacje o usłudze OneDrive w artykule Office 365 — często zadawane pytania.

Jak przełączyć subskrypcję

Czynności związane z przełączaniem się między subskrypcjami usługi Office 365 Home, Personal i University różnią się nieco w zależności od subskrypcji posiadanej obecnie. Innymi słowy — od tego, z jakiego typu subskrypcji się przełączasz.

Co chcesz zrobić?   

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×