Przełączanie do innego profilu e-mail programu Outlook

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Profil e-mail Microsoft Outlook składa się z kont e-mail, plików danych i informacji na temat przechowywania wiadomości e-mail. W tym artykule założono, że używasz wielu profilów i wyjaśniono, jak utworzyć profilu domyślnego i jak przełączyć się do innego profilu. Jeśli użytkownik nie zna profile poczty e-mail, zobacz Omówienie profile poczty e-mail programu Outlook.

Używanie kilku profilów

Użycie profili, możesz skonfigurować program Outlook zawsze używaj tego samego profilu lub monit o wybranie profilu za każdym razem podczas uruchamiania programu. Gdy przenosisz pocztę z jeden profil do innego, możesz zmienić kont e-mail i ustawień, które są dla Ciebie dostępne podczas sesji programu Outlook.

Ważne: Nie można przełączyć z profilu poczty e-mail do innego, gdy program Outlook jest uruchomiony.

 1. Zakończ działanie programu Outlook.

 2. W Panelu sterowania kliknij lub kliknij dwukrotnie pozycję Poczta.

  Gdzie jest aplet Poczta w Panelu sterowania?

  Poczta pojawi się w różnych lokalizacjach Panel sterowania, zależnie od używanej wersji systemu operacyjnego Windows, czy masz, używasz widok Panelu sterowania i która wersja programu Outlook jest zainstalowany.

  Najłatwiejszym sposobem odnalezienia apletu Poczta jest otwarcie Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wpisanie tekstu Poczta w polu Wyszukaj w górnej części okna.

  Uwaga: Ikona Poczta pojawia się po pierwszym uruchomieniu programu Outlook.

 3. Kliknij przycisk Pokaż profile.

 4. W obszarze Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu kliknij pozycję Monituj o profil, który ma być używany lub Zawsze używaj tego profilu.

  Opcja Monituj o profil, który ma być używany w Panelu sterowania

 5. Podczas uruchamiania programu Outlook wybierz profil z listy Nazwa profilu.

Porada:  W przypadku używania wielu profilów zazwyczaj występuje jeden, który jest używany najczęściej. Profil można wybrać jako profil domyślny na liście Nazwa profilu. Gdy zostanie wyświetlona lista, kliknij przycisk OK, aby użyć profilu domyślnego, lub kliknij inny profil na liście.

Początek strony

Ustawianie profilu domyślnego

 1. W oknie dialogowym Wybieranie profilu na liście Nazwa profilu kliknij profil, który chcesz ustawić jako domyślny.

  Okno dialogowe wyboru profilu programu Outlook

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie w obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Ustaw jako profil domyślny.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×