Prowadzenie rozmów na urządzeniach przenośnych

Prowadzenie rozmów na urządzeniach przenośnych

Desktop lub web użytkownika aplikacji? Zobacz Rozmowa w aplikacji sieci web i pulpitu.

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W kanałach zespołu możesz publikować wiadomości, które można odpowiedzieć każda osoba w Twoim zespole. Za pomocą narzędzia Rozmowa można prywatne konwersacje i wyświetlić listę wszystkich ostatnich konwersacji.

W tym temacie

Ogólne

Tworzenie i edytowanie wiadomości

Za pomocą wątków rozmów

Wyszukiwanie i filtrowanie wiadomości

Przyjemne rzeczy

Ogólne

Kanały zespołu są miejsca, w którym wszyscy członkowie zespołu mogą konwersacje Otwórz. Rozmowy prywatne są widoczne tylko dla osób z rozmów.

Prywatne konwersacje i dzwonisz klipie wideo pokazano, jak można komunikować się dla prywatnych konwersacji. Zapis wideo narracji i informacje o procedurach towarzyszyć wideo.

Poniżej przedstawiono sposób wyświetlić wszyscy uczestnicy rozmowy grupy.

Android

W nagłówku rozmowy naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Szczegóły rozmów.

iOS lub Windows Phone

Wybierz przycisk Uczestnicy w nagłówku rozmów.

Teraz przejdź do aplikacji desktop lub web, aby dodać osobę do rozmów, a następnie dołączyć całości lub części informacje zarejestrowane przed ich sprzężone.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pulpitu: podczas dodawania osoby do rozmów, będzie on widział historię?

Jeśli chcesz dodać osoby do rozmów z jedną osobą, zostanie wyświetlony monit, jeśli chcesz utworzyć nowy rozmowy grupowe najpierw.

Android

W nagłówku grupy rozmowy naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Szczegóły rozmów. Następnie wybierz przycisk Dodaj osoby Dodawanie przycisku osoby i wpisz nazwy osób, które chcesz dodać.

iOS

W nagłówku grupy rozmowy naciśnij uczestników, aby wyświetlić Szczegóły rozmów grupy. Następnie wybierz przycisk Dodaj osoby i wpisz nazwy osób, które chcesz dodać.

Windows Phone

Przejdź do aplikacji sieci web i pulpitu teraz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pulpitu: jak dodawać osoby do prywatnych rozmów lub Rozpoczynanie rozmowy grupowe?

Oto jak nadać nazwę rozmowy grupowe.

Android

W nagłówku rozmowy naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Szczegóły rozmów > rozmowy grupowe nazwę.

iOS

Naciśnij nagłówek rozmów. Następnie wybierz nazwę grupy rozmów.

Windows Phone

Przejdź do aplikacji sieci web i pulpitu teraz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pulpitu: jak nazwa rozmowy grupowe?

Możesz pozostawić rozmowy grupowe w dowolnym momencie.

Android

W nagłówku rozmowy naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Szczegóły rozmów > Opuść rozmów.

iOS

Naciśnij nagłówek rozmów. Następnie naciśnij pozycję Opuść rozmów.

Windows Phone

Przejdź do aplikacji sieci web i pulpitu teraz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pulpitu: jak opuścić rozmowy grupowe?

Nie można usunąć tylko jeszcze konwersacje, ale pracujemy nad nim. Aby usunąć poszczególne wiadomości w systemie iOS i Android, przytrzymując na wiadomość, wybierz opcję Usuń.

Istnieje żaden sposób, aby usunąć kogoś z rozmów konwersacji lub grupy, gdy znajdują się w nim, ale zawsze można rozpocząć nową konwersację z inną grupę osób.

Jeśli chcesz komunikować okaże się z osobą, która używa programu Skype dla firm, możesz który teraz zrobić za pomocą aplikacji dla urządzeń przenośnych.

Nie możesz mieć rozmowy grupowe z osobami, które właśnie jeszcze z programu Skype dla firm. Pracujemy nad nim.

Rozmawiać z inną osobą w programie Skype dla firm z poziomu Microsoft Teams jest dosyć wspaniała, ale można będzie w serwisie zabawa elementów takich jak emoji i plików załączników oraz znaki tabulacji. Ponadto historii konwersacji nie jest zapisywana, więc aktualizacji, odświeżanie lub otwarcia Microsoft Teams na innej platformie nie będą mogli wyświetlać stare wiadomości.

Nie można całkowicie zamknąć integracji z programem Skype dla firm, ale jeśli chcesz, możesz wyłączyć opcję rozmów. W swojej aplikacji desktop lub web kliknij swój obraz profilu, po lewej stronie okna aplikacji i wybierz pozycję powiadomienia, a następnie wybierz wyłączenia komunikować się z programu Skype dla firm. Nadal widoczne wszystkie do spotkania programu Skype dla firm, możesz po prostu nie można komunikować się z osobami, które używają programu Skype dla firm.

Możesz usunąć pojedyncze wiadomości, ale nie można całkowicie wyłączyć historię rozmowy.

Tworzenie i edytowanie wiadomości

Android lub iOS

W przypadku rozmów i kanał wiadomości można, takich jak, kopiowanie, udostępnianie i oznaczanie jako nieprzeczytane. Można również edytować i usuwać własne wiadomości.

  • Dla rozmowy naciśnij i przytrzymaj w wiadomości, aby wyświetlić opcje.

  • Dla konwersacji kanału, naciśnij przycisk Więcej opcjiPrzycisk Więcej opcji w prawym górnym rogu wiadomości. W systemie iOS można też naciśnij i przytrzymaj w oknie komunikatu, aby wyświetlić opcje.

Windows Phone

Naciśnij przycisk Więcej opcjiPrzycisk Więcej opcji , takich jak i zapisywanie wiadomości w konwersacji kanału. Więcej informacji o opcjach, zobacz ten artykuł pulpitu: Redagowanie i edytowanie wiadomości.

Android

Aby skopiować wiadomość w konwersacji kanału, naciśnij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji w prawym górnym rogu wiadomości i wybierz kopii wiadomości. Następnie wybierz polecenie Odpowiedz Przycisk Odpowiedz lub Redagowanie Przycisk Nowa rozmów , aby otworzyć okno redagowania. W oknie dialogowym redagowanie naciśnij i przytrzymaj klawisz i wybierz przycisk Wklej.

Aby skopiować wiadomości w rozmów, przytrzymując na wiadomość, wybierz kopii wiadomości. Wybierz opcję Odpowiedz Przycisk Odpowiedz i naciśnij i przytrzymaj klawisz w polu Redaguj. Następnie wybierz polecenie Wklej.

iOS

Aby skopiować wiadomości w konwersacji kanału, przytrzymując w wiadomości, naciśnij pozycję kopia wiadomości. Następnie wybierz polecenie Odpowiedz Przycisk Odpowiedz lub utworzenie nowej wiadomości. W oknie dialogowym redagowanie naciśnij i przytrzymaj klawisz, a następnie wybierz polecenie Wklej.

Aby skopiować wiadomości w rozmów, przytrzymując na wiadomość, wybierz kopii wiadomości. Naciśnij i przytrzymaj w polu Redagowanie i wybierz polecenie Wklej.

Android lub iOS

Naciśnij przycisk Rozwiń Przycisk Rozwiń w polu redagowanie aby otworzyć Edytor tekstu. Edytor pozwala podkreślenia, kursywylub pogrubienia tekstu. Możesz rozpocząć nowe akapity (bez przypadkowe naciśnięcie Wyślij), wyróżnianie tekstu lub zmienić kolor tekstu.

Windows Phone

W konwersacjach kanału możesz wybrać Rozwiń Przycisk Rozwiń w polu redagowanie do Dodaj temat.

Naciśnij przycisk Dodaj zdjęcie Obraz przycisku w polu redagowanie Zrób zdjęcie lub uzyskać dostęp do biblioteki zdjęcia.

Możesz skopiować łącze i wklej go do wiadomości Zredaguj pola. Aby wysłać łącze do wielu osób jednocześnie, zacznij rozmowy grupowe wszystkim, który chcesz dołączyć, a skopiuj i Wklej łącze w wiadomości.

Aby dodać załącznik do wiadomości, naciśnij pozycję Wybierz plik Wybierz przycisk plik w polu Redaguj i przejdź do lokalizacji pliku.

Podczas rozmowy lub spotkania naciśnij pozycję Załącznik, aby go otworzyć przy użyciu aplikacji usługi Office 365. W konwersacji kanału, naciśnij załącznik lub przejdź do karty > pliki.

Chce mieć pewność, że wiadomość jest wystąpieniem? Oznacz ją jako ważne! Ta funkcja sprawdza się najlepiej w przypadku użycia opcji.

Android lub iOS

Naciśnij przycisk Rozwiń Przycisk Rozwiń w polu redagowanie. Następnie wybierz polecenie Ważne Oznaczanie jako ważne przycisk w celu oznaczenia ważnych wiadomości.

Windows Phone

Wybierz pole redagowanie, aby ją rozwinąć, a następnie naciśnij przycisk Ważne Oznaczanie jako ważne przycisk .

Błędy pisowni wersję roboczą wiadomości lub wpisu są podkreślane na czerwono. W systemie iOS i Android naciśnij błędnie napisany wyraz, a otrzymasz kilka sugestii.

Istnieje dobra i ciągów bad wiadomości: można wyświetlić wiadomości, które zostały wygenerowane za pomocą promocji cenowych z urządzenia przenośnego, ale nie można tworzyć wiadomości w formacie promocji cenowych. Tak, jeśli chcesz używać promocji cenowych przekreślenie tekstu lub nawet tworzyć listy i bloki kodu, zobacz sieci web i aplikacji klasycznej.

W systemie iOS i Android zawsze można otworzyć edytora tekstu w polu Redaguj umożliwia formatowanie i wyróżnianie tekstu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły pulpitu: czy członkom zespołu Microsoft obsługuje promocji cenowych? i Co to są wszystkie dostępne akcje promocji cenowych w Microsoft Teams?.

Android lub iOS

Można edytować wiadomość w kanale Tynkowanie Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (system Android) lub Wybierz, aby wyświetlić więcej opcji (system iOS) i wybierając opcję Edytuj.

W ramach rozmowy naciśnij i przytrzymaj na wiadomości, aby wybrać opcję Edycja.

Windows Phone

Aby edytować wiadomości, przejdź do aplikacji sieci web i pulpitu teraz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pulpitu: można edytować wiadomości po trafień I Wyślij?

Android lub iOS

Aby zapisać wiadomość w kanale, naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (system Android) lub Wybierz, aby wyświetlić więcej opcji (system iOS) i wybierz pozycję Zapisz opcji.

Aby zapisać wiadomość rozmowy, naciśnij i przytrzymaj; następnie wybierz pozycję Zapisz opcji.

Aby wyświetlić zapisane wiadomości, naciśnij przycisk więcej Przycisk Więcej > zapisane.

Windows Phone

Aby zapisać wiadomość w kanale, naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji i wybierz pozycję Zapisz opcji. Aby wyświetlić zapisane wiadomości, przejdź desktop lub web app. Następnie wybierz swój obraz profilu i kliknij pozycję zapisane.

Android lub iOS

Aby usunąć wiadomość w kanale, naciśnij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (system Android) lub Wybierz, aby wyświetlić więcej opcji (system iOS) i wybierz opcję Usuń.

Aby usunąć wiadomość rozmowy, przytrzymując na wiadomość, wybierz opcję Usuń.

Windows Phone

Przejdź do aplikacji desktop lub web, aby usunąć wiadomość. Wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji , a następnie kliknij polecenie Usuń.

Prawo teraz Microsoft Teams nie pozwalają samodzielnie wiadomości. Tylko wysyłać wiadomości do innych osób.

W przypadku kanałów wszyscy członkowie zespołu mogą widzieć twoje wiadomości (ponieważ celem jest otwarta współpraca).

W przypadku czatów prywatnych i grupowych wiadomości są widoczne tylko dla osób na czacie.

Aby przywrócić wiadomość w kanale nieprzeczytane stan wyświetlane czcionką pogrubioną, naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (system Android) lub Wybierz, aby wyświetlić więcej opcji (system iOS) i wybierz pozycję Oznacz jako nieprzeczytane. W przypadku wiadomości rozmów przytrzymując na wiadomość, wybierz pozycję Oznacz jako nieprzeczytane.

Jeśli chcesz się wszystkim członkom zespołu, najlepiej zrobić to publikowanie wiadomości w kanale ogólne zespołu.

Może zawierać całego zespołu, wpisując @team. To zostanie wyświetlone powiadomienie wszystkim członkom zespołu mają @mention w tym kanale, nawet jeśli obserwuje dana osoba nie go.

DW, to tylko wtedy, gdy wzmianki @team zostały włączone dla zespołu, a która z pewnością najbardziej skuteczne użycie opcji.

Za pomocą wątków rozmów

Wątków to doskonały sposób umożliwia śledzenie wielu konwersacji w pojedynczy kanał. Aby odpowiedzieć wątku, naciśnij ikonę Odpowiedz poniżej ostatniego wpisu. Temu będziesz mieć pewność, że w wątku granicach swoją odpowiedź. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest wątków? artykuł pulpitu.

Aby odpowiedzieć na wątku, naciśnij odpowiedź Przycisk Odpowiedz wyświetlany po ostatniego wpisu. Dzięki temu swoją odpowiedź w wątku zawierające konwersacji.

Jeśli chcesz przerwać i rozpocząć konwersację o nowego tematu i naciśnij w polu Redaguj u dołu ekranu.

Jeśli zamiast dodania odpowiedzi w wątku rozpoczniesz nową konwersację, najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie tej oddzielnej wiadomości i odpowiedzenie w wątku (tak jakby nic się nie stało).

Prawo obecnie nie można pobrać wyłączyć wątków na telefon komórkowy, ale pracujemy nad nim.

Wyszukiwanie i filtrowanie wiadomości

Można znaleźć starych wiadomości, jeśli naciśnij wyszukiwania Przycisk Wyszukaj i wprowadź słowo kluczowe lub nazwę danej osoby.

W polu wyszukiwania wpisz słowo kluczowe

Android lub iOS

Aby wyświetlić zapisane wiadomości, naciśnij przycisk więcej Przycisk Więcej . Następnie wybierz opcję zapisany, aby wyświetlić ze wszystkimi innymi zapisane wiadomości.

Zapisane wiadomości

Windows Phone

Aby wyświetlić zapisane wiadomości, przejdź na komputerze lub aplikacji sieci web wybierz swój obraz profilu i kliknij pozycję zapisane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pulpitu: rodzaj wyszukiwania można wykonywać w programie Microsoft Teams?

Aplikacja Microsoft Teams zapisuje całą historię czatu aż do pierwszej wysłanej wiadomości. Nawet jeśli któryś z pracowników odejdzie z organizacji, jego odpowiedzi pozostaną w twojej historii czatu.

Android lub iOS

Aby wyświetlić wiadomości wysłane, naciśnij aktywności i wybierz mojej aktywności z menu kanał.

Windows Phone

Przechodzenie z aplikacji desktop lub web, aby wyświetlić wiadomości wysłane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pulpitu: można wyświetlać wszystkie wiadomości wysłane?

Zabawne elementy

Android

W oknie dialogowym redagowanie naciśnij Emoji Ikona Emoji lub GIF Przycisk GIF . Aby wysłać nalepki niestandardowe, korzystając z aplikacji desktop lub web.

iOS lub Windows Phone

W oknie dialogowym redagowanie naciśnij GIF Przycisk GIF . Aby dodać emoji lub nalepki niestandardowe do wiadomości, korzystając z aplikacji desktop lub web.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pulpitu: Wesołych rzeczy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×