Prowadnice linii bazowej — informacje

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

prowadnice linii bazowej umożliwia precyzyjne wyrównanie wierszy tekstu w wielu kolumnach.

Wyrównane linie bazowe w wielu kolumnach

Prowadnice linii bazowej należą prowadnic układu wraz z prowadnice marginesów, TE000128323 i TE000128415. Prowadnice linii bazowej z innymi prowadnicami układu umożliwia tworzenie ogólną siatkę projektu zawierającego lepszą strukturę i atrakcyjność do publikacji.

Można ustawić wyrównania prowadnice linii bazowej dla zaznaczonego akapitu lub w ustawieniach akapitu dla stylu tekstu do. Tekst wyrównany do prowadnic linii bazowej automatycznie dodaje interlinii równe odstępy plan bazowy przewodniki i wyrównanie linia bazowa wiersza tekstu za pomocą prowadnic linii bazowej.

Poniższe porady pomogą prowadnice linii bazowej efektywny:

Planowanie     Skonfiguruj prowadnice linii bazowej podczas konfigurowania publikacji, tak samo, jak należy skonfigurować inne prowadnice układu. Pamiętaj, że wyrównanie tekstu do prowadnic linii bazowej powoduje dodanie interlinii do tekstu. Jeśli masz już tekst rozłożony w całej publikacji, ustawienie do wyrównywania tekstu do prowadnic linii bazowej najprawdopodobniej spowoduje ułożenia, co może spowodować fragment tekstu przejść do przepełnienie.

Tworzenie i używanie style tekstu w publikacji     Podobnie jak używanie prowadnic, korzystanie ze stylów daje większą kontrolę i spójność formatowania tekstu w całej publikacji. Ustawianie wyrównania do prowadnice linii bazowej w stylu programu TE000128310, aby upewnić się, że będzie wyrównywany całego tekstu podstawowego.

Ustaw jednostki miary do punktów, a nie na centymetry     Ponieważ odstępy między prowadnicami linii bazowej zawsze są określane w punktach, koordynowanie inne elementy, takie jak prowadnice marginesów Prowadnice siatki i interlinii z prowadnice linii bazowej będzie łatwiejsze w punktach.

Uwzględnij prowadnice linii bazowej odstępy odstępy tekstu podstawowego     Upewnij się ustawić wiersza odstępy tekstu podstawowego w punktach o dokładnej wartości, która jest równa lub mniejsza niż prowadnicami linii bazowej odstępy. Jeśli interlinia tekstu jest większa niż odstępy prowadnic linii bazowej, tekst wyrównany do prowadnic linii bazowej pominie linii między wierszami tekstu.

Koordynowanie prowadnice marginesu górnego i dolnego z prowadnice linii bazowej     Jako uwagę projektu są często ostatni wiersz tekstu na prowadnicą dolnego marginesu. Aby upewnić się, że prowadnicami linii bazowej ostatniego wyrównane prowadnicą dolnego marginesu, należy wprowadzić odległość między górnym i dolnym wielokrotnością prowadnice linii bazowej prowadnic marginesów. Na przykład jeśli prowadnice linii bazowej jest 14pt, upewnij się, że odległość między marginesu górnego i dolnego jest wielokrotnością 14 punktów.

Jeśli trwa publikacji do drukowania komercyjnego, upewnij się, że ta osoba używa bieżącej wersji programu Publisher     We wcześniejszych wersjach programu Publisher nie można wyrównać tekst do prowadnice linii bazowej. Jeśli publikacji zostanie otwarty w starszej wersji, tekst wyrównany do prowadnice linii bazowej zostaną utracone to wyrównanie i będzie zmiana układu tekstu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×