Prowadnice eksportowanie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych notesu zajęć

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wprowadzenie

Klasy notesu, Notes dla personelu Skype notesów zawartości eksportowanie może być udostępniana na dwa sposoby:

 1. Dla nauczycieli i studentów: środowiska pracy w aplikacji, aby zapisać kopię do usługi Office 365 Enterprise lub instytucji edukacyjnych konto lub konto Microsoft dla klientów indywidualnych.  Opisano Przewodnik eksportowanie w aplikacji Notes zajęć.

 2. Dla administratorów: Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych zbiorcze lub zaznaczonego eksportowaniem zawartości usługi Office 365.

Ten dokument szczegóły zbierania elektronicznych materiałów dowodowych eksportu notesów zajęć Eksportuj zbiorcze, umożliwiając elastyczne kwerend dla poszczególnych ról zawartości dla uczniów lub studentów.  Notesy zajęć wymusić oparta na rolach uprawnienia zawartości zastosowane do określonych strukturę notesu.  W związku z tym struktury, ról i uprawnień dla wyeksportowanej zawartości musi obsługiwać użytkownika eksportowanie żądanie, opisane w tym dokumencie.

Zapoznaj się z dokumentacją usługi Office 365 dla zbierania elektronicznych materiałów dowodowych wprowadzenia podstawowe informacje dotyczące wyszukiwania i Eksportowanie.

Pierwsza część tego dokumentu wprowadzono Notes zajęć struktury i uprawnień modelu, a następnie uzyskać szczegółowe instrukcje, aby wyeksportować za pomocą zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

Background

Format przechowywania programu OneNote

 • Notes (Folder w usłudze SharePoint Online odpowiada SPFolder)

  • Sekcja (pliku w usłudze SharePoint Online odpowiada SharePoint)

  • Grupy sekcji (Folder w usłudze SharePoint Online odpowiada SPFolder)

   • Sekcja (pliku w usłudze SharePoint Online odpowiada SharePoint)

Jeśli notes programu OneNote jest folderem, grup sekcji są podfoldery folderu notesu. Sekcje są pliki (z rozszerzeniem one).  Zamiast tego stron są zawartości plików sekcji, stron nie jest fizyczna reprezentacja w programie SharePoint.

Co to jest notesu zajęć

Notes zajęć jest szablonem, umożliwiając nauczyciel R-W dostęp do całego notesu podczas studenci mają dostęp R-W (do własnej grupy sekcji) i Odczyt dostęp do grupy sekcji udostępnionego z nauczyciela. Grupy sekcji na drugim poziomie drzewa poniżej, mogą mieć grupy sekcji (dodane później przez nauczyciela).

Co to jest notesu zajęć

Model uprawnień notesu zajęć

Wszystkich folderów i plików w usłudze SharePoint Online są skojarzone z nim uprawnienia:

 • Dziedziczone z witryny nadrzędnej
  Jest to dziedziczenie uprawnień. Oznacza to, że uprawnienia elementu nadrzędnego są przekazywane do elementów podrzędnych.

 • Zdefiniowana na folderów i plików, sam
  Plik lub folder można przerwać ten łańcuch dziedziczenie z nadrzędnego dziecku. W tym momencie uprawnienia dziecka są niezależnie od uprawnień nadrzędnego. SharePoint Online umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie uprawnień. I żadna z tych zmian wpływają na oryginalnym elementów nadrzędnych.

Folder główny notesu zajęć i grup sekcji notesu zajęć (_Content biblioteki, _Collaboration spacji, _Teacher tylko prywatne grup sekcji uczniów lub studentów) wszystkie uprawnienia zdefiniowane dla siebie. Oznacza to, że ich uprawnienia działają z łańcucha dziedziczenia i mają własne uprawnienia.

Sekcje notesu zajęć występują dziedziczone uprawnienia z grup sekcji.

Po możemy umieścić wygląd Notes zajęć, następujące uprawnienia są przydzielane użytkownikom:

 • Folder notesu daje uprawnienia do zadań do odczytu/zapisu dla nauczycieli i studentów tylko do odczytu

 • "_Content biblioteki" przedstawiono uprawnienia do nauczycieli do odczytu/zapisu i dla studentów do tylko do odczytu "_Collaboration miejsca" folder daje uprawnienia nauczyciela do odczytu i zapisu. Uczniów lub studentów zawiera również odczytu i zapisu.

 • Każdej grupy sekcji prywatne uczniów daje nauczycieli i tylko uczniów dostępu do odczytu/zapisu grupy sekcji.

W zależności od roli odpowiednie uprawnienia w usłudze SharePoint Online

Rola

Nazwa uprawnień programu SharePoint w trybie odczytu i zapisu

Nauczyciela/znak wiodący

Pełna kontrola

Uczniów i członka

Współtworzenie

Incarnations notesu zajęć

Incarnations bieżącego notesu zajęć obejmują:

 • Notes zajęć (dla nauczycieli)

 • Notes programu Skype (używane przez Skype instytucji edukacyjnych)

 • Notes dla personelu (dla administratorów szkoły)


Klasy i Notesy programu Skype wykonaj struktury wymienionych powyżej. Jak w przypadku Notes dla personelu ma podobną strukturę z różnych etykiet. Nauczyciele nazwy osób prowadzących, uczniów lub studentów są nazywane członków.

Dlatego strukturę powinien wyglądać następująco Notes dla personelu

Notesy zajęć są przechowywane w witrynach programu SharePoint Online:

Notesy zajęć są przechowywane w witrynach programu SharePoint na domyślne listy w obszarze foldery "Notesy zajęć", "Notesy personelu" i "Notesy programu Skype". Te nazwy folderu są przekształcane w zależności od języka Notes zajęć.

Jak w przypadku Notes zajęć członkom zespołu jest jeden Notes zajęć dla każdego zespołu. Ponadto zainicjowaniu obsługi administracyjnej jako domyślnego notesu przechowywanego w bibliotece elementy zawartości.

Starsze aplikacji Sklep SharePoint Kreator notesu zajęć programu OneNote notesy są przechowywane na liście o nazwie "EduOneNoteAppDocuments". Każdy nauczyciela woli podfolder z tytułem "< wiadomości e-mail > _Courses", gdzie są przechowywane jego notesu.

Przykład:

EduOneNoteAppDocuments

@contoso.org_Courses < JanNowak >

Administrator portalu kroki zbierania elektronicznych materiałów dowodowych przewodnika

 1. Zaloguj się do administratora portalu w prywatnych przy użyciu przeglądarki krawędzi.

 2. Wybierz pozycję Administrator.
  Przycisk administratora

 3. Wybierz pozycję Centrów administracyjnych.
  centra administracyjne

 4. Rozwiń listę rozwijaną z centrów administracyjnych, a następnie wybierz pozycję Zabezpieczenia i zgodność.
  Wybierz pozycję Zabezpieczenia i zgodność

 5. W obszarze menu rozwijanego wybierz pozycję Wyszukaj i badania , a następnie wybierz pozycję zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.
  Wybierz pozycję zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

 6. Aby wprowadzić nazwę i opis sprawy, Wybierz opcję Utwórz sprawy .
  Uwaga:
  Wybierz pozycję Tworzenie sprawy

  • Każda kwerenda danych należy utworzyć w sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

  • Nomenklatura ta jest używana, ponieważ ta funkcja administrator zazwyczaj jest używana w kontekście prawne lub organizacji.

 7. Nowo utworzony wielkość liter jest zapisywana poniżej.
  Tworzenie sprawy wykonane

 8. Wybierz pozycję Otwórz, a następnie wyeksportować, a następnie wybierz + , aby utworzyć nowe zapytanie wyszukiwania.
  Kliknij znak plus

 9. Wprowadź nazwę kwerendy, a następnie wybierz numer Szukaj wszędzie .

 10. Wybierz pozycję "wyboru programu SharePoint" Wybierz przycisk Dalej
  punkt udostępniania

 11. Wybierz nazwę notesu zajęć lub można też kliknąć nazwę student nieco Uzyskaj swojego folderu.  Hierarchia Notes zajęć używa folderów biblioteki dokumentów programu SharePoint, gdzie nazwa klasy jest folderu najwyższego poziomu, dlatego Określanie które dadzą ze wszystkimi podfolderami — jeden folder na sekcję uczniów.  Dlatego określający nazwę uczniów w tej kwerendzie tylko zwróci wynik dla tego podfolderu Studenta dla tej sekcji.   W tym przypadku Trwa wyszukiwanie całego notesu, "Test klasy 1 6-20".  Trafienie dalej...
  słowo kluczowe wyszukiwania

 12. Kwerenda zostanie zapisany (zaznaczone) i wyniki w okienku po prawej stronie.  Powiadomienia są 9 elementów na liście. Wybierz pozycję "Podgląd wyników wyszukiwania"
  Podgląd wyników wyszukiwania

 13. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście elementów 9.  Klikając jeden z elementów na liście w okienku po lewej stronie spowoduje wyświetlenie informacji dla tego elementu.   Notesu wybrane poniżej to ŚCIEŻKA folderu w programie SharePoint folderu głównego programu Notes zajęć.   Skopiuj tę ŚCIEŻKĘ folderu do CLIPBORD jako użyjemy go w drugiej kwerendy dla zawartości, w tym folderze.  Należy ZAUWAŻYĆ, że nie można pobrać tego elementu, ponieważ jest tylko folder.   Zamknij to okno.
  Wyświetlanie podglądu wyników wyszukiwania 2

 14. Zamyka okno zwróci do poprzedniej strony wyszukiwania.  Polecenie Ołówek, aby edytować kwerendy
  Edytuj wyszukiwanie

 15. Dodaj nowy warunek do kwerendy, klikając przycisk:
  Dodaj warunek

 16. Polecenie "Pokaż listę słów kluczowych" Aby uściślić zapytanie do uwzględnienia ścieżka folderu głównego notesu zajęć w poprzednim kroku.  Spowoduje to rozwijane listy słów kluczowych.   Ma zostać zamieniona "Test klasy 1 6-20" Kwerenda zawierająca ścieżkę folderu notesu zajęć, przy użyciu słów kluczowych, ścieżka: "< ścieżka do folderu notesu zajęć-".   Uwaga ścieżce musi być w cudzysłowie jak poniżej i musi zakończenia w UKOŚNIK.  Bez ułamkową w ścieżce kwerenda zakończy się niepowodzeniem.
  Sprawdzanie kwerendy pisowni

 17. Wybierz pozycję "Dodaj warunek" z góry, aby uściślić wyszukiwanie do jednej notatki (one) tylko tych typów plików.  Zobaczysz listę typów warunek rozwijaną.  Wybierz pozycję "Typ pliku" wyróżnione poniżej,
  listy rozwijane

 18. Wybierz typ pliku "jeden", jak jest to rozszerzenie dla plików programu OneNote.  Następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  Typ pliku

 19. Ta kwerenda zwróci wyniki wszystkie pliki one w folderze, w tym przypadku 14 elementów.  Polecenie "Podgląd wyników wyszukiwania" Aby wyświetlić listę pliki one w folderze:
  Podgląd wyników wyszukiwania

 20. Uwaga na liście wyników obejmuje wszystkie pliki one w całej hierarchii poniżej ścieżka folderu głównego Notes zajęć.  Obejmuje to folder dla każdego ucznia.     Jeśli chcesz wybierz plik one pojedynczy może być wykonana za pomocą "Proszę kliknij tutaj".  Możesz wybrać tylko jeden plik naraz przy użyciu to, jeśli konieczne, ale hierarchii folderów i plików notesu nie zostaną odzwierciedlone Jeśli pobieranie pliki one pojedynczy.   Należy również zauważyć, że plik one nie można otworzyć w programie OneNote, ponieważ nie jest prawidłowym plikiem pełną programu OneNote jako wymaga. Spis treści w hierarchii, które jest prawidłowym plikiem (zespołu OneNote zapewni Importuj ponownie hydrate notesu z. JEDEN hierarchii).
  nieobsługiwane przez preview

 21. Zamknij okno dialogowe, aby powrócić do strony kwerendy.   Konieczne będzie kliknij strzałkę w dół wyróżnione (umieść wskaźnik myszy zostanie wyświetlona "Eksportowanie") aby rozpocząć eksportowanie hierarchii cały folder dla całego notesu.  Kliknięcie strzałki w dół będzie wyświetlana "Eksportuj wyniki".  Wybierz tę opcję.
  Eksportowanie

 22. Strony zostaną wyświetlone monitu o podanie opcje eksportu.  Zaznacz opcję 1, "Wszystkie elementy z wyjątkiem mają... nierozpoznany format", a następnie kliknij polecenie "Uruchom Eksportuj"

 23. Po ukończeniu eksportu, wyniki są wyświetlane w okienku po prawej stronie.  TERa zaznacz "Pobierz wyeksportowane wyników"
  Pobierz Wyeksportowano wyniki

 24. Strony będą wyświetlane potwierdzenie pobierania wyników i wyświetlić Eksportuj klucz, który musi być skopiowany do Schowka może być używany w aplikacji eksportu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w następny krok.  Po skopiowaniu do Schowka, wybierz pozycję "Pobierz wyniki"
  Pobierz wyniki

 25. Po kliknięciu przycisku "Pobierz wyniki", możesz zostanie wyświetlony monit o zainstalowania narzędzia do zbierania elektronicznych materiałów dowodowych eksportu, jeśli nie masz już uruchamianie operacji eksportowania.  Wybierz pozycję Zainstaluj.
  Instalowanie

 26. Następnie kliknij polecenie "Otwórz" w wierszu sprawdzania poprawności zabezpieczeń poniżej, aby rozpocząć pobieranie
  otwieranie

 27. Po otwarciu narzędzia do eksportu, zostanie wyświetlony monit Aby wkleić w klawisz z góry i zaznaczenia, aby pobrać pliki:
  Eksportowanie klucza

 28. Narzędzie eksportowanie będzie raportować postęp podczas procesu, co może zająć trochę czasu, w zależności od liczby plików do pobrania.
  Zamknij

 29. Wyniki operacji eksportowania znajdują się w wybranym folderze, który zawiera kilka podfoldery. Pierwszy podfolder zawiera podsumowanie Eksportuj, a folder "SharePoint" zawartość pliku programu OneNote w folderze węzeł liścia:
  Lokalizacja pliku notesu zajęć wyeksportowane

 30. Przechodzenie do folderu "Elementy zawartości witryny" będzie zawierać folderu głównego programu Notes zajęć, przedstawiający folder dla każdej z grup sekcji w notesie i strona powitalna poziomu pierwszego notesu w sekcji.  Poniżej obszaru współpracy i Biblioteka zawartości jest udostępniana zawartość notesu, a istnieje folder dla każdego z uczniów (Victor 48 uczniów i rentgenowskie 50 uczniów są 2 uczniów lub studentów)
  elementy zawartości witryny ntoebook wyeksportowane zajęć

 31. Przechodzenie do folderu (grupę sekcji) dla "Uczniów 48 Victor" zostanie wyświetlona sekcje (pliki one) w grupie sekcji studenta.
  elementy zawartości witryny ntoebook wyeksportowane klasy 2

Aby ponownie utworzyć notes, ucznia można wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz program OneNote 2016 i utworzyć nowy notes (najlepiej w usłudze OneDrive)

 2. Otwórz sekcję one w programie OneNote 2016, albo:

  • Dwukrotne kliknięcie pliku one

  • W 2016, wybierając pozycję Plik > Otwórz > Przeglądaj > Wyświetl wszystkie pliki (*. *) > Wybierz. Jeden plik > kliknij przycisk Otwórz

 3. Skopiuj sekcje do nowego notesu albo:

  • Klikając i przeciągając sekcję do nowego notesu

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji i wybierz polecenie Przenieś lub Kopiuj, zaznacz nowego notesu i kliknij przycisk Kopiuj

gdzie jest opowieści komercyjnego programu OneNote: jak użytkownik otwiera. Jeden plików.

Uwaga: Uprawnienia interfejsu API programu OneNote umożliwia użytkownikom ustawianie uprawnień określonym w strukturze dokumentu programu OneNote. Aby przypomina Notes zajęć.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×