Prostsze wprowadzanie danych przy użyciu formularza danych

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Formularz danych to wygodny sposób wprowadzania lub wyświetlania jednego pełnego wiersza informacji w zakresie lub tabeli. W formularzu danych są wyświetlane wszystkie kolumny, dzięki czemu widać jednocześnie wszystkie dane wiersza. Jest to szczególnie przydatne, gdy masz zakres lub tabelę zawierającą więcej kolumn danych niż można wyświetlić na ekranie.

Przed utworzeniem formularza danych należy dodać etykietę na początku każdej kolumny w zakresie lub tabeli. Program Excel używa tych etykiet do tworzenia pól w formularzu.

Formularz danych

Objaśnienie 1 Etykiety kolumn stają się nazwami pól.

Objaśnienie 2 Dane wprowadzone w poszczególnych polach w formularzu zostaną umieszczone w następnym pustym wierszu.

Ważne: Za pomocą formularza danych nie można dodawać, modyfikować ani usuwać formuł.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie danych przy użyciu formularza danych

 1. W zakresie lub tabeli, do której ma zostać dodany wiersz, kliknij dowolną komórkę.

 2. W menu Dane kliknij polecenie Formularz.

 3. Kliknij pozycję Nowy.

 4. Wpisz dane nowego wiersza.

  Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do następnego pola w formularzu.

 5. Po zakończeniu wpisywania danych dla danego wiersza naciśnij klawisz RETURN, aby dodać ten wiersz na końcu listy.

 6. Po zakończeniu dodawania wierszy kliknij pozycję Zamknij, aby dodać ostatni nowy wiersz i zamknąć formularz danych. W przypadku ostatniego wiersza nie musisz naciskać klawisza RETURN.

  Uwagi: 

  • Program Excel automatycznie doda wiersz po przejściu do innego rekordu lub zamknięciu formularza danych.

  • W komórkach zawierających formuły są wyświetlane wyniki formuł. Nie można ich zmieniać w formularzu danych.

Zmienianie danych w wierszu

 1. W zakresie lub tabeli zawierającej dane, które chcesz zmienić, kliknij dowolną komórkę.

 2. W menu Dane kliknij polecenie Formularz.

 3. Kliknij pozycję Nowy.

 4. W formularzu danych kliknij pozycję Znajdź poprzedni lub Znajdź następny albo przesuń pasek przewijania, aby znaleźć wiersz, który chcesz zmienić.

 5. Zmień dane w wierszu.

  Porada: Aby przejść do następnego pola w formularzu, naciśnij klawisz TAB. Aby przejść do poprzedniego pola, naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

 6. Po zmodyfikowaniu danych naciśnij klawisz RETURN, aby zaktualizować wiersz.

  W programie Excel nastąpi automatyczne przejście do następnego wiersza.

  Porada: Przed naciśnięciem klawisza RETURN wszelkie zmiany można cofnąć, klikając przycisk Przywróć.

Usuwanie wiersza

 1. W zakresie lub tabeli, z której ma zostać usunięty wiersz, kliknij dowolną komórkę.

 2. W menu Dane kliknij polecenie Formularz.

 3. Kliknij pozycję Nowy.

 4. W formularzu danych kliknij pozycję Znajdź poprzedni lub Znajdź następny albo przesuń pasek przewijania, aby znaleźć wiersz, który chcesz usunąć.

 5. Kliknij pozycję Usuń.

  Przestroga: W programie Excel zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia. Potwierdzonej operacji usunięcia wiersza nie można cofnąć.

  Wszystkie wiersze znajdujące się poniżej usuniętego wiersza zostaną przesunięte w górę.

Zobacz też

Wprowadzanie serii liczb, dat lub innych elementów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×