Propagowanie właściwości pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access.

Niektóre właściwości pól są dziedziczone. Podczas tworzenia kontrolki opartej na polu ustawienie właściwości jest dołączane do nowej kontrolki — dziedziczone po polu, na którym jest oparta kontrolka. Zmiany dziedziczonej właściwości pola wprowadzone w widoku projektu tabeli mogą być w programie Access stosowane do wszystkich kontrolek opartych na tym polu. Taki proces automatycznego wprowadzania zmian przez program Access jest określany jako propagacja.

Propagowane ustawienie właściwości Opis wyświetlane na pasku stanu

1. po zmianie właściwości dziedziczonej pola...

2... .i wybierz pozycję, aby zaktualizować ustawienia wszędzie właściwości...

3... .zostanie nowe ustawienie właściwości są aktualizowane automatycznie w miejsce, w którym to pole jest używane.

Tej opcji można użyć na przykład po to, aby w przypadku aktualizacji właściwości Opis pola program Access wprowadził tę zmianę w kontrolkach powiązanych z tym polem, dzięki czemu nowy opis zostanie wyświetlony na pasku stanu po otwarciu formularza i wybraniu kontrolki używającej danego pola.

Aktualizowanie właściwości dziedziczonej

  1. Wprowadź odpowiednie zmiany właściwości dziedziczonej. Pojawi się przycisk Opcje aktualizacji właściwości.

  2. Kliknij przycisk Opcje aktualizacji właściwości, a następnie w menu rozwijanym kliknij polecenie aktualizacji dziedziczone właściwości wszędzie tam, gdzie pole jest używane. Okno dialogowe Właściwości aktualizacji zostanie otwarty i jest wyświetlana lista obiektów bazy danych, które należy użyć pola.

  3. W oknie dialogowym Właściwości aktualizacji zaznacz wszystkie elementy, które mają być automatycznie aktualizowane, a następnie kliknij przycisk Tak.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×